PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بیماری های مربوط به چشم و عوارض بیناییصفحه ها : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

daniyal_arj
February 20th, 2012, 04:24 PM
1. با توجه به کثرت و تنوع بیماری هایی که در آیین نامه معافیت پزشکی درج شده است (19 دسته کلی)، در این انجمن تمامی آنها در 9 موضوع مختلف دسته بندی شده اند و فقط بعضی از آنها که مراجعه کمتری دارند با یکدیگر ترکیب شده اند. همچنین عنوان نوشته شده برای بیماری ها مطابق با آیین نامه می باشد. لذا قبل از ارسال پست حتما از مرتبط بودن سوال و بیماری مورد نظرتان با موضوع اطمینان حاصل نمایید.

2. موضوع قبلی با عنوان "معافیت پزشکی" به صورت قفل شده (امکان ارسال پست جدید در آن وجود ندارد) همچنان موجود است و شما می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

3. برای جلوگیری از زیاد شدن سریع صفحات ناشی از سوالات تکراری، مطالب تکراری در موضوعات جدید به سرعت حذف خواهند شد. از کاربران محترم نیز صمیمانه تقاضا می شود با گزارش مطالب تکراری و فاقد محتوی ما را در مفید نگه داشتن انجمن یاری کنند.

باتشکر

مدیریت انجمن

بخش سيزدهم آیین نامه معافیت پزشکی: بيماريهاي چشم و عوارض بينايي

ماده 41ـ مشمولان مبتلاء به بيماريهاي چشم و عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آه مبتلاء‌ مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

بند 1ـ هيپرمتروپي با سايكلوپلژي كامل براي مشمولان عادي و ديپلم:

( هيپرومتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي از 5/2 تا 4 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي دو چشم از پنج تا هشت ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از چهار ديوپتري يك چشم تا پنج ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از هشت ديوپتري معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 2ـ هيپرمتروپي با سايكلويلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) هيپرمتروپي از 3 تا 5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع هيپرمتروپي دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) هيپرمتروپي بيش از ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) هيپرمتروپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر هيپرمتروپي هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 3ـ ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان عادي و ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد).

الف) ميوپي از 5/2 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي از 5 تا 8 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غير رزمي.

ج) ميوپي بيش از پنج ديوپتري يك چشم تا شش ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) ميوپي بيش از شش ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپترميوپي بيش از هشت ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 4ـ ميوپي با سايكلوپلژي در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد؟).

الف) ميوپي از 3 تا 5 ديوپتر داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپترميوپي بين 6 تا 10 ديوپتر داخل هر دو چشم خدمات غير رزمي.

ج) ميوپي بيش از 6 ديوپتري يك چشم تا 7 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

د) ميوپي بيش از 7 ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديپوپترميوپي بيش از 10 ديوپتري هر دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 5ـ آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سایلکوپلژی کامل در مشمولان عادي و ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد).

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 2/5 تا 4 ديوپتري داخل هر يك از چشمها خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده، مركب يا مخلوط از 5 تا 8 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، يا مركب بيش از 5 ديوپتري تا 6 ديوپتري يك چشم خدمات غير رزمي.

د) آستیگماتیسم ساده، مرکب یا مخلوط بیش از شش دیوپتری یک چشم معاف دائم.

ه) چنانچه آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم در مجموع بيش از هشت ديوپتر باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 6ـ آستیگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط با سايكلوپلژي كامل در مشمولان بالاتر از ديپلم:

(در آستيگماتيسم ساده يا مركب ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد).

الف) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط از 3 تا 5 ديوپتري داخل هر يك از دو چشم خدمات غير رزمي.

ب) مجموع ديوپتر آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم از 6 تا 10 ديوپتر داخل خدمات غير رزمي.

ج) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از 6 ديوپتري تا 7 ديوپتر داخل يك چشم خدمات غير رزمي.

د) آستيگماتيسم ساده، مركب يا مخلوط بيش از هفت ديوپتري يك چشم معاف دائم.

هـ) مجموع ديوپتر آستيگماتیک ساده، مركب يا مخلوط هر دو چشم بيش از 10 ديوپتر معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 7ـ فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا در اثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينايي (عدم درك نور) باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 8ـ اورام ملتحمه فصلي شديد توام با عوارض قرنيه:

الف) در مشمولان عادي معاف دائم.

ب) در مشمولان ديپلم و بالاتر خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 9ـ عوارض تراخمي ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون گزروزيس، آنتروپيون و اكتروپيون:

الف) در يك چشم خدمات غير رزمي.

ب) در دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 10ـ ناخنك پيشرفته كه تا مركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلح ديده شود معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 11- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در مواقعي كه بيش از 3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) معاف دائم.

ب) در موارد خفيف تر خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 12ـ كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 13ـ كلوبوم مادرزادي مردمك:

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين) معاف دائم.

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 14ـ ايريدوسيكليتهاي شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 15ـ اكلوزيون و سيكلوزيون كامل مردمك معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 16ـ ايريدكتومي يا اريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي.

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه و عدسي توام باشد معاف دائم.

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توام نباشد خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 17ـ كاتاراكت مادرزادي، ضربه اي متابوليك و كاتاراكت عمل شده معاف دائم.

تبصره: كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در ریتنوسكوپي نمي نمايد خدمات غير رزمي.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 18ـ كدورت وسيع زجاجيه به هر علت معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 19ـ كوريوتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 20ـ رتينيت پيگمانترور تينيتهاي غير پيگمانتر به شرط اثبات توسط ERG (كه در آن افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي باشد) معاف دائم.

ادامه...

daniyal_arj
February 21st, 2012, 12:50 AM
بند 21ـ لوكساسيون كامل يا ناقص عدسي يا لنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 22ـ انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علت معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 23ـ آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 24ـ بيماريهاي ناحيه ماكولات و عصب باصره از قبيل آتروفي، هيپوپلازي، سوختگي، سوراخ ماكولا و يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا و آتروفي عصب باصره معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 25ـ ميكروفتالمي هاي و بوفتالمي يك يا دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 26ـ اگزوفتالمي تومورال يا پولساتيويك يا دو چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 27ـ فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 28ـ لاكوفتالمي هاي مربوط به فلج عضلات پلكي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 29ـ افتادگي دائمي پلك (درهر يك از چشمها) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 30ـ استرابيسم آمبليوپيك يك چشم و استرابيسم متناوب معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 31ـ نيستاگموس دائمي و مشهود معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 32ـ داگريوسيستيت مزمن چركي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 33ـ کلوكوم مزمن و مطلق و گلوكوم حاد زاويه بسته با عارضه و گلوكوم هاي عمل شده يك چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 34ـ اجسام خارجي داخل كره چشم معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 35ـ پيوند قرنيهمعاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 36ـ كراتوكونوس با گزارش توپوگرافي بيمارستانهاي نظامي و دانشگاهي معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 37ـ تومورهاي خوش خيم به هر صورت خدمات غير رزمي (در صورت ايجاد عارضه طبق بند مربوطه رفتار شود. )
--------------------------------------------------------------------------------
بند 38ـ تومور كاذب اوربيت در صورتيكه عود كننده و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
--------------------------------------------------------------------------------
بند 39ـ آمبليوپي يك چشم يا دو چشم خدمات غير رزمي.

پایان

whathaveIdone
February 22nd, 2012, 11:12 AM
سلام
من نسخه ام اینه با قطره
OD -6.00 -0.5x5
OS -4.00 -1.75x177

مب خواستم ببینم الان جمع چشم من 10 است یا 12.25 برای معافی؟ و اگه صاف 10 باشه (بیشتر از 10 نیست در این ص.رت) وضع من چیه؟

aliabolhasani
February 22nd, 2012, 02:12 PM
سلام به همه دوستان
ترو خدا کمک کنید
من واسه معافی چشمم دلو زدم به دریا و از دانشگاه انصراف دادم نمره چشمم 75/9 هست یه ماه پیش به یک متخصص مراجعه کردم و یک بار قطره ریخت گفت 75/7 هستی تازگی ها یه هفته پیش رفتم پیش یه دکتر وقطره ریخت گقت 75/8 هستی ولی این سه بار 3قطره ریخت هر کدوم به مدت 5 دقیقه یعنی 9 قطره بعد گفت 30 دقیقه وقت بگیر منم رفتم بیرون یه دور زدم اومدم معاینه کرد گفت 75/8 هست منم دفترچه رو پست کردم امروز معرفی به بیمارستان امام سجاد - شماره ۲ ناجا نیروی انتظامی اومد چطور بیمارستانی هست زنگ زدم با منشی صحبت کردم گفت هر روز یه دکتر داریم به نظرتون می تونم آدرس مطب یه دکترش رو پیدا کنم برم پیشش باهاش صحبت کنم؟

mah5513
February 23rd, 2012, 09:51 PM
سلام
من نسخه ام اینه با قطره
OD -6.00 -0.5x5
OS -4.00 -1.75x177

مب خواستم ببینم الان جمع چشم من 10 است یا 12.25 برای معافی؟ و اگه صاف 10 باشه (بیشتر از 10 نیست در این ص.رت) وضع من چیه؟


سلام
شما با قطره در مجموع 12.25- شده که صد در صد معاف هستید.

mah5513
February 27th, 2012, 09:25 PM
سلام
دوستان من مجموع نمره چشم با فوق لیسانس شدم 10. آیا با این نمره رد می کنند؟ یا معاینه مجدد؟

و آیا تا حالا کسی بوده که تو چند تا معاینه 10 یا برای دیپلم ها 8 بشه؟ چیکار می کنن با این نمره؟؟

aliabolhasani
February 27th, 2012, 11:14 PM
سلام
دوستان من مجموع نمره چشم با فوق لیسانس شدم 10. آیا با این نمره رد می کنند؟ یا معاینه مجدد؟

و آیا تا حالا کسی بوده که تو چند تا معاینه 10 یا برای دیپلم ها 8 بشه؟ چیکار می کنن با این نمره؟؟
سلام دوست عزیز
یه نوع قطره هست واسه معاینه که مردمک چشم رو گشاد میکنه حالا اون قطره واسه هرکی متفاوت هست از 25صدم تا2نمره کم یا زیاد میکنه نمره چشم رو.

mah5513
February 28th, 2012, 07:45 PM
سلام دوست عزیز
یه نوع قطره هست واسه معاینه که مردمک چشم رو گشاد میکنه حالا اون قطره واسه هرکی متفاوت هست از 25صدم تا2نمره کم یا زیاد میکنه نمره چشم رو.

دوست عزیز ممنونم از پاسخت. ولی سواله من چیزه دیگه بود. من با قطره حالا هر چی که بود شدم 10. تو شورا چه تصمیمی گرفته می شه؟ اگه معاینه مجدد بدن بازم برم بیمارستان و 10 بشم چی می شه؟؟

aliabolhasani
February 28th, 2012, 08:00 PM
دوست عزیز ممنونم از پاسخت. ولی سواله من چیزه دیگه بود. من با قطره حالا هر چی که بود شدم 10. تو شورا چه تصمیمی گرفته می شه؟ اگه معاینه مجدد بدن بازم برم بیمارستان و 10 بشم چی می شه؟؟
مشکل خودم هم شبیه شما ست نمیشه رو حرف این دکتر ها حساب باز کرد اگه پست اول من میخوندی من دوجا با قطره معاینه کردم یه بار شد 7/75 و یه بار دیگه در جای دیگه شد75/8 رو حرف این دکتر هاحساب باز نکن اگه هم روز کمیسیون 10 باشه طبق گفته دوستانی که رفتن شورا معاینه مجدد میزنن.

sahand11_m27
February 28th, 2012, 08:11 PM
دوست عزیز ممنونم از پاسخت. ولی سواله من چیزه دیگه بود. من با قطره حالا هر چی که بود شدم 10. تو شورا چه تصمیمی گرفته می شه؟ اگه معاینه مجدد بدن بازم برم بیمارستان و 10 بشم چی می شه؟؟
معاینه مجدد معرفی میشید. برای بار دوم احتمالش کمه که دوباره نمره ی چشمتون 10 بشه. بدون قطره چند بوده مجموع چشمتون؟
من تا حالا به این مورد 10 رو چه رایی صادر میکنن، برنخوردم.

mah5513
February 28th, 2012, 08:14 PM
معاینه مجدد معرفی میشید. برای بار دوم احتمالش کمه که دوباره نمره ی چشمتون 10 بشه. بدون قطره چند بوده مجموع چشمتون؟
من تا حالا به این مورد 10 رو چه رایی صادر میکنن، برنخوردم.

بدون قطره 11.5 بودم. قطره 1.5 نمره پاییین اورد. چرا احتمالش کمه 10 بشه؟ یعنی کمتر می شه؟

aliabolhasani
February 28th, 2012, 08:20 PM
بدون قطره 11.5 بودم. قطره 1.5 نمره پاییین اورد. چرا احتمالش کمه 10 بشه؟ یعنی کمتر می شه؟
از چه قطره ای ریخت و چطور ریخت؟؟؟

mah5513
February 28th, 2012, 08:26 PM
از چه قطره ای ریخت و چطور ریخت؟؟؟

سایکلو بود . با دره قرمز رنگ. سه بار با فاصله هایی زیاد حدودا 20 دقیقه. بعد از سومی هم 1 ساعت طول کشید معاینه شم. من بیمارستان رسول معاینه شدم. دو ست عزیز شما تجربه ای از 10 داشتید؟ می دونید چیکار می کنن؟

aliabolhasani
February 28th, 2012, 08:28 PM
سایکلو بود . با دره قرمز رنگ. سه بار با فاصله هایی زیاد حدودا 20 دقیقه. بعد از سومی هم 1 ساعت طول کشید معاینه شم. من بیمارستان رسول معاینه شدم. دو ست عزیز شما تجربه ای از 10 داشتید؟ می دونید چیکار می کنن؟
احتمال 80% معاینه مجدد هستید.

sahand11_m27
February 28th, 2012, 09:25 PM
بدون قطره 11.5 بودم. قطره 1.5 نمره پاییین اورد. چرا احتمالش کمه 10 بشه؟ یعنی کمتر می شه؟
معمولا دفعه ی دوم اثر قطره کمتره و نمره کمتری از چشمتون کم میکنه. با توجه با اینکه شماره چشمتون زیاده، شما رو برای معاینه مجدد معرفی میکنن.

mna50
March 6th, 2012, 12:13 PM
خدایا خودت بهمون رحم کن
وضع نظام وظیفه به شدت خرابه
دیروز تو کمیسیون برای بار سوم که رفته بودم برای معافی چشم
و علی رغم این که چشمم تو دوبار قبلی 11 و 11.25 بود
دکتره نامه رو نگاه کرد گفت شما که چشات 8 هست معاف که نیستی!!! ( تازه من اصلاً آستیگمات ندارم . حتی 0.25)
بعد گفتم که نوشته 11
نگاه کرد گفت مدرکت چیه؟
گفتم ارشد
گفت واسه ارشد 14 می خواد ( یه لحظه ترسیدم که نکنه آیین نامه جدید اومده باشه!! )
گفتم تو آیین نامه نوشته 10 به بالا
داد و بیداد کرد گفت با من بحث نکن
یه سرهنگه اومد سرم داد و بیداد که چرا اینجارو به هم ریختی؟ (من خیلی آروم حرف زده بودم و محترمانه )
گفتم که من 11 هستم و 10.25 برای معافی می خوام این آقا می گه 14 می خوایی
بعد سرهنگه گفت که 10.25 درسته
بعد یارو گفت: اصلاً می دونی چیه؟ دست خط دکتر نا خواناست و در ضمن
شماره چشت تو معاینه اول و دوم فرق می کنه معلومه تقلب کردی
بعد هم انداختنم بیرون

تو بلندگو خوند گفت نامه بگیر برو معاینه مجدد

بعد رفتم پیش سرهنگه کلی التماس و بعد گفت داریم تکلیف همرو مشخص می کنیم
که بار کاریمون برای بعد از عید کم بشه
همرو دک می کردند
معاینه مجدد رو تقریباً حذف کرده بودند و همه لب مرزی هارو سرباز و معاف از رزم می کردند
خیلی هم شلوغه اونجا
عجب ماه گندیه اسفند

aliabolhasani
March 6th, 2012, 04:58 PM
خدایا خودت بهمون رحم کن
وضع نظام وظیفه به شدت خرابه
دیروز تو کمیسیون برای بار سوم که رفته بودم برای معافی چشم
و علی رغم این که چشمم تو دوبار قبلی 11 و 11.25 بود
دکتره نامه رو نگاه کرد گفت شما که چشات 8 هست معاف که نیستی!!! ( تازه من اصلاً آستیگمات ندارم . حتی 0.25)
بعد گفتم که نوشته 11
نگاه کرد گفت مدرکت چیه؟
گفتم ارشد
گفت واسه ارشد 14 می خواد ( یه لحظه ترسیدم که نکنه آیین نامه جدید اومده باشه!! )
گفتم تو آیین نامه نوشته 10 به بالا
داد و بیداد کرد گفت با من بحث نکن
یه سرهنگه اومد سرم داد و بیداد که چرا اینجارو به هم ریختی؟ (من خیلی آروم حرف زده بودم و محترمانه )
گفتم که من 11 هستم و 10.25 برای معافی می خوام این آقا می گه 14 می خوایی
بعد سرهنگه گفت که 10.25 درسته
بعد یارو گفت: اصلاً می دونی چیه؟ دست خط دکتر نا خواناست و در ضمن
شماره چشت تو معاینه اول و دوم فرق می کنه معلومه تقلب کردی
بعد هم انداختنم بیرون

تو بلندگو خوند گفت نامه بگیر برو معاینه مجدد

بعد رفتم پیش سرهنگه کلی التماس و بعد گفت داریم تکلیف همرو مشخص می کنیم
که بار کاریمون برای بعد از عید کم بشه
همرو دک می کردند
معاینه مجدد رو تقریباً حذف کرده بودند و همه لب مرزی هارو سرباز و معاف از رزم می کردند
خیلی هم شلوغه اونجا
عجب ماه گندیه اسفند
سلام دوست عزیز
چه بیمارستانی رفتی واسه معاینه؟

mah5513
March 6th, 2012, 07:10 PM
خدایا خودت بهمون رحم کن
وضع نظام وظیفه به شدت خرابه
دیروز تو کمیسیون برای بار سوم که رفته بودم برای معافی چشم
و علی رغم این که چشمم تو دوبار قبلی 11 و 11.25 بود
دکتره نامه رو نگاه کرد گفت شما که چشات 8 هست معاف که نیستی!!! ( تازه من اصلاً آستیگمات ندارم . حتی 0.25)
بعد گفتم که نوشته 11
نگاه کرد گفت مدرکت چیه؟
گفتم ارشد
گفت واسه ارشد 14 می خواد ( یه لحظه ترسیدم که نکنه آیین نامه جدید اومده باشه!! )
گفتم تو آیین نامه نوشته 10 به بالا
داد و بیداد کرد گفت با من بحث نکن
یه سرهنگه اومد سرم داد و بیداد که چرا اینجارو به هم ریختی؟ (من خیلی آروم حرف زده بودم و محترمانه )
گفتم که من 11 هستم و 10.25 برای معافی می خوام این آقا می گه 14 می خوایی
بعد سرهنگه گفت که 10.25 درسته
بعد یارو گفت: اصلاً می دونی چیه؟ دست خط دکتر نا خواناست و در ضمن
شماره چشت تو معاینه اول و دوم فرق می کنه معلومه تقلب کردی
بعد هم انداختنم بیرون

تو بلندگو خوند گفت نامه بگیر برو معاینه مجدد

بعد رفتم پیش سرهنگه کلی التماس و بعد گفت داریم تکلیف همرو مشخص می کنیم
که بار کاریمون برای بعد از عید کم بشه
همرو دک می کردند
معاینه مجدد رو تقریباً حذف کرده بودند و همه لب مرزی هارو سرباز و معاف از رزم می کردند
خیلی هم شلوغه اونجا
عجب ماه گندیه اسفند

سلام
منو با 10 معاف از رزم کردند. بدون مجدد. برای بار اول.

با اینکه چند نفر می شناسم که با 9.5 دو سه ماهه پیش مجدد خورده بودن.

می خوام اعتراض بزنم. کسی از روند اعتراض خبر داره؟

mojtabarasti
March 7th, 2012, 09:12 PM
سلام بر همه ی دوستان
امروز بیمارستان فاطمه ی زهرای اهواز معاینه داشتم
شرح ماوقع:

ساعت 7:15 دقیقه ی صبح اونجا بودم. اسمامون رو روی یه برگه به ترتیب نوشتیم و توی صف قرار گرفتیم تا صدامون کنن. حدودای ساعت هشت ، هشت و ربع بود که نوبت من شد و برگه ی دعوتنامه ای رو که پست داده بود رو بهشون تحویل دادم. بعد از مدتی علافی رفتم صندوق و دو فیش یکی به مبلغ 10000 تومن برای معاینه ی تخصصی گرفتم ( که نمیدونم چرا ؟) و یکی هم به مبلغ 4200 تومن برای بینایی سنجی، من هم از اینکه برگه ها رو گرفتم و کارم جلو رفته کیف بودم که تازه بهمون گفتن که چشم پزشک ( دکتر بهزاد اناری ) حدودای یک ظهر میاد ( توی دعوتنامه نوشته بود حضور سر ساعت 8 صبح!!! ). خلاصه آقا خستتون نکنم ما هم با حال گرفته مجبور شدیم این فاصله رو بریم تو شهر ول بگردیم تا بگذره. 12:5 برگشتم ولی باز هم علاف دکتر بودیم تا اینکه بالاخره حدودای 15 دقیقه به 2 بارقه هایی از امید پیدا شد، همه رو ردیف نشوندن روی صندلی ها تا توی چشمامون قطره بریزن ، اسم قطره رو نمیدونم ولی در قرمز رنگی داشت دو مرتبه به فاصله ی 5 دقیقه توی چشم همه ریختن و گفتن برید طبقه بالای قسمت اورژانس بیمارستان و توی درمانگاه چشم منتظر پزشک بمونید. خلاصه بالاخره پزشک حدودای 3 بعد از ظهر بود که تشریف آوردن ، آقا چشمتون روز بد نبینه تا 15 دقیقه به 5 علاف این ماجرا بودم ( جالبه فاصله ی ریختن قطره تا معاینه ی چشم من حدود 2 ساعت و 15 دقیقه شد ) بالاخره به همراه 5 ، 6 نفر دیگه رفتیم تو، پزشک بچه ها رو معاینه می کرد و در نهایت بهشون می گفت معاف هستن یا نه و در طول تمام این مدت یه مامور درجه دار هم کنار پزشک حضور داشت. نوبت من شد ، رفتم تو و نشستم پشت دستگاه ، ضربان قلبم خیلی تند تر شده بود ، حسش می کردم، شماره ی چشمام رو اندازه گیری کرد بهم گفت: مدرکت لیسانسه دیگه ، گفتم: آقای دکتر متاسفانه فوق لیسانسه!!، با خنده ی خیلی ملایمی گفت: چرا متاسفانه، شما معاف هستید، شماره ی چشم شما یازده. کیف کردم، خیلی کیف کردم، نفس راحتی کشیدم ، ازش خواستم علاوه بر نسخه ی اصلی که پیوست می کنه به نامه ی کمیسیون یه نسخه ی پرینت شده ی دیگه از شماره ی چشمم رو بهم بده که اونم قبول کرد. در نهایت هم اعلام کردن که دو ماه بعد بریم نظام وظیفه و پیگیر بقیه ی امور بشیم.

اینم دو نسخه ی چشمم، اولی بدون قطره که چند هفته قبلش گرفته بودم و دومی با قطره که امروز گرفتم:

بدون قطره:
<R>
168 0.50- 5.25-
SE : -5.50
<L>
175 1.00- 4.75-
SE : -5.25

با قطره ( روز معاینه در بیمارستان نظامی )

<R>
2 0.62- 5.25-
SE : -5.50
<L>
2 0.75- 5.75-
SE : -6.12

همونطور که می بینید قطره تاثیر عجیبی روی چشمم داشته و در کل شماره ی چشمم رو بالا برده. فقط نکته ای که برام عجیبه اینه که تا اونجایی که یادم میاد دکتر بهم گفت شماره ی چشمت یازده در حالی که مجموع آستیگمات و نزدیکبینی من از یازده هم بیشتره ، به همین خاطر به این شک دارم که نکنه تو اهواز آستیگمات رو با نزدیکبینی جمع نمی کنن ( البته از این موضوع اطمینان ندارم، فقط یه حدسه)، چون ظاهرا توی این مورد خیلی سلیقه ای عمل می شه. خدا کنه توی مراحل دیگه ای که باقی مونده اذیت نکنن ( که می کنن!! ). امیدوارم اطلاعاتی که دادم بدردتون بخوره. به امید موفقیت همگی.
تا بعد......

aliabolhasani
March 10th, 2012, 10:55 PM
فردا دارم میرم بیمارستان امام سجاد (ع) واسه چشمام دوستان اگه راهنمایی بکن ممنون میشم.

aliabolhasani
March 11th, 2012, 08:03 PM
سلام دوستان امروز رفتم بیمارستان امام سجاد و از پرینت هایی گرفتن عکس گرفتم با مدرک دیپلم وضعیتم چطوری ؟
گفتن فردا بیا تا یک دکتر دیگه ببین.
75917592

sahand11_m27
March 11th, 2012, 08:22 PM
سلام دوستان امروز رفتم بیمارستان امام سجاد و از پرینت هایی گرفتن عکس گرفتم با مدرک دیپلم وضعیتم چطوری ؟
گفتن فردا بیا تا یک دکتر دیگه ببین.
75917592
سلام
-9.25 بعد از قطره. با این نمره چشم شما راحت معاف میشید. احتمال اینکه برای معاینه مجدد معرفی بشید هم خیلی کمه.
برای چی حالا گفتن دوباره باید بیاید؟ توی پروندتون ننوشت دکتر؟ فردا هم معاینتون میخوان بکنن؟

aliabolhasani
March 12th, 2012, 11:31 PM
سلام
-9.25 بعد از قطره. با این نمره چشم شما راحت معاف میشید. احتمال اینکه برای معاینه مجدد معرفی بشید هم خیلی کمه.
برای چی حالا گفتن دوباره باید بیاید؟ توی پروندتون ننوشت دکتر؟ فردا هم معاینتون میخوان بکنن؟

سلام دوست عزیز امروزم رفتم واسه معاینه و دکتر دوم هم نوشت -9.25 یعنی دوتا دکتر متفاوت توی دو روز منو معاینه کردن
در روز اول یه بار بدون قطره معاینه شدم و یه بار هم باقطره هیدراکس 1% که سه بار به فاصله 10 دقیقه ودر آخر هم 30 دقیقه بعد معاینه کرد وبعدش پرونده رو دادن دستمون منم نمی تونستم نمره رو بخونم سریع عکس گرفتم پرستار هم دیدو یه نگاه اخمالو کرد رفت بعدشم گفت برید پیش دکتر ودکتر هم معاینه کرد و نوشت -4.75 و-4.00 وآستیگماتم -0.5 و روز بعد دکتر بدون معاینه نوشت -9.25 و منم اومد بعدشم پرستار گفت برو 20 روز دیگه نظام وظیفه .
اگه کسی سوالی داشت بگه تا جواب بعدم.

hamedarab
March 13th, 2012, 05:57 PM
سلام من دانشجوی عمران شریف هستم و نمره ی چشمم یکی 6 و یکی 5 هست میخوام ببینم معاف میشم یا نه؟ خیلی کم هم آستیگماتیسم دارم در حد 0.25 فکر کنم.
تیر 91 هم فارغ التحصیل میشم.
ممنون میشم دوستان جواب بدن.

sahand11_m27
March 13th, 2012, 08:31 PM
سلام من دانشجوی عمران شریف هستم و نمره ی چشمم یکی 6 و یکی 5 هست میخوام ببینم معاف میشم یا نه؟ خیلی کم هم آستیگماتیسم دارم در حد 0.25 فکر کنم.
تیر 91 هم فارغ التحصیل میشم.
ممنون میشم دوستان جواب بدن.
سلام
حامد جان عمران شریف که زیاد تاثیری نداره ;) بخصوصو میدونن که شریفیا حتما از ایران میرن، بیشتر سخت میگیرن (دروغ بود)
حالا جدا از شوخی، باید شماره چشمت رو با قطره معاینه کنی تا مطمئن بشی معاف میشی یا نه. چون معلوم نیست شماره چشمت چقدر با قطره کاهش پیدا کنه.
یه دکتری که با قطره معاینه میکنه میتونی بری تا مطمئن بشی. بیمارستان بقیه اله این کا رو انجامم یداد. صبح قبل ساعت 8 باید اونجا باشید و برای بینایی سنجی با قطره وقت بگیرید. قبلش زنگ بزنید بپرسید چون یکی از دوستان میگفت، ایشون رو با قطره معاینه نکردن.

aliabolhasani
March 14th, 2012, 01:47 AM
سلام من دانشجوی عمران شریف هستم و نمره ی چشمم یکی 6 و یکی 5 هست میخوام ببینم معاف میشم یا نه؟ خیلی کم هم آستیگماتیسم دارم در حد 0.25 فکر کنم.
تیر 91 هم فارغ التحصیل میشم.
ممنون میشم دوستان جواب بدن.

سلام اگه میخوای معاف بشی از حالا برو پیش یه دکتر خصوصی با هاش صحبت کن و دوسه بار قطره بریز تا چشمات به قطره عادت پیدا کنه بعدشم چشمات نزدیک بین هست یا دوربین؟

madnaderi
March 16th, 2012, 02:37 AM
سلام بر همه دوستان
من کارشناسی ارشد هستم و مجموع شماره چشمم 11.5 هستش یعنی هم آستیگمات هم دوربینی نزدیک بینی
پزشک معتمد نظام وظیفه بهم گفت معاف میشی اما هرکسی یه چیزی میگه!! یکی میگه فقط شماره آستیگمات مهمه یکی میگه مجموع شماره ها...
خیلی گیج شدم بعد از عید کمیسیونم تشکیل میشه
لطفا اگر کسی در این زمینه اطلاع داره کمک کنه
آیا در قانون جدید هم مجموع شماره های چشمو قبول می کنن یا نه؟ و من با این شرایط معاف میشم یا نه؟
با تشکر

aliabolhasani
March 16th, 2012, 12:08 PM
سلام بر همه دوستان
من کارشناسی ارشد هستم و مجموع شماره چشمم 11.5 هستش یعنی هم آستیگمات هم دوربینی نزدیک بینی
پزشک معتمد نظام وظیفه بهم گفت معاف میشی اما هرکسی یه چیزی میگه!! یکی میگه فقط شماره آستیگمات مهمه یکی میگه مجموع شماره ها...
خیلی گیج شدم بعد از عید کمیسیونم تشکیل میشه
لطفا اگر کسی در این زمینه اطلاع داره کمک کنه
آیا در قانون جدید هم مجموع شماره های چشمو قبول می کنن یا نه؟ و من با این شرایط معاف میشم یا نه؟
با تشکر
سلام دوست عزیز
شما اطلاعات کامل چشمتون رو بگو مثلا 1.2- واستیگماتم1.00- باشه باهم جمع میشه
اگه 1.25+و استیگماتم 1.00- باشه استیگماتو نصف میکنن.
اگه اطلاعات نمره چشمتو کامل بنویسی میتونم راهماییت کنم.

sahand11_m27
March 16th, 2012, 01:21 PM
میوپی یا هیپرمتروپی هم علامت با آستیگمات جمع میشه. هم علامت نباشن تاثیری نمیذاره. یعنی کلا جمع نمیشه
-5 و +2 = مجموع +5
-5 و -2 + مجموع -7

madnaderi
March 16th, 2012, 03:04 PM
سلام دوستان عزیز مرسی از پاسختون
این دقیقا چیزیه که از دکتر گرفتم
5 4.25 - 1.00- R
3.25 - S.E

165 3.50 - 2.75- L
4.5 - S.E

با این شرایط معاف میشم؟ البته چند تا پارتی هم دارم اما زیاد بهشون مطمئن نیستم
با تشکر

سپهر
March 16th, 2012, 04:40 PM
سلام دوستان عزیز مرسی از پاسختون
این دقیقا چیزیه که از دکتر گرفتم
5 4.25 - 1.00- R
3.25 - S.E

165 3.50 - 2.75- L
4.5 - S.E

با این شرایط معاف میشم؟ البته چند تا پارتی هم دارم اما زیاد بهشون مطمئن نیستم
با تشکر
با این مشخصات مجموعا میشی 11.5 .

اگه دیپلمی که 100% معافی.

اگه لیسانسی بازم به احتمال زیاد معافی ولی چون معاینه با قطره انجام میشه، کلا بین 0.25 تا 2.00 نمره کم میکنه.

برای اطمینان میتونی بری یک بیمارستان نظامی(سجاد، بقیه الله و ...) و با قطره آزمایش بدی و ببینی که معافی یا نه.

ولی کلا شانس معافیت بالاست.

aliabolhasani
March 16th, 2012, 05:19 PM
میوپی یا هیپرمتروپی هم علامت با آستیگمات جمع میشه. هم علامت نباشن تاثیری نمیذاره. یعنی کلا جمع نمیشه
-5 و +2 = مجموع +5
-5 و -2 + مجموع -7س
سلام دوست عزیز
من جدیدا آمار گرفتم اگه استیگمات با میوپی یا هیپرمتروپی هم علامت نباشه استیگمات نصف بعد جمع میشه یعنی -5و+2=مجموع +6

aliabolhasani
March 16th, 2012, 05:27 PM
سلام دوستان عزیز مرسی از پاسختون
این دقیقا چیزیه که از دکتر گرفتم
5 4.25 - 1.00- R
3.25 - S.E

165 3.50 - 2.75- L
4.5 - S.E

با این شرایط معاف میشم؟ البته چند تا پارتی هم دارم اما زیاد بهشون مطمئن نیستم
با تشکر

سلام دوست عزیز
دوستم سپهر جان همه راهنمایی هارو کردن نمره چشمتون 11.5 هست
فقط از حالا برید پیش یکی دوتا متخصص تا راهنماییتون کنن و با قطره هم معایینه کنن

madnaderi
March 16th, 2012, 06:11 PM
دوستان واقعا از راهنماییتون ممنون. رئیس کمیسیون پزشکی آشنامون هست اما از قانون خبر نداره! خدا وکیلی میبینید وضع مارو!! بهم گفته برو اون بندی که جمع شماره آستیگمات با دوری و نزدیک بینی آورده شده رو واسم بیار! میشه لطفا بهم بگید اینایی که شما فرمودید مربوط به کدام بند میشه؟
با تشکر

سپهر
March 16th, 2012, 06:23 PM
دوستان واقعا از راهنماییتون ممنون. رئیس کمیسیون پزشکی آشنامون هست اما از قانون خبر نداره! خدا وکیلی میبینید وضع مارو!! بهم گفته برو اون بندی که جمع شماره آستیگمات با دوری و نزدیک بینی آورده شده رو واسم بیار! میشه لطفا بهم بگید اینایی که شما فرمودید مربوط به کدام بند میشه؟
با تشکر

ماده 41، بند 3 و 4.

VOLVO
March 17th, 2012, 12:10 AM
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت دوستان عزيز:

من در تازيخ 90/12/20 در مقطع كارشنايس پيوسته از دانشگاه آزاد اخراج شدم.نزديك بين هستم و نتيجه معاينه چشمم به صورت زير است:

با قطره ميدراكس 1%

<R>
S C A
- 4.75 -1.00 30
- 4.75 -1.00 28
-4.75 -1.00 29
*- 4.75 -1.00 29
S.E -5.25

<L>
S C A
-4.25 -1.75 151
S.E -5.25

آيا ميتوانم معاف بشوم؟

aliabolhasani
March 17th, 2012, 12:55 AM
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت دوستان عزيز:

من در تازيخ 90/12/20 در مقطع كارشنايس پيوسته از دانشگاه آزاد اخراج شدم.نزديك بين هستم و نتيجه معاينه چشمم به صورت زير است:

با قطره ميدراكس 1%

<R>
S C A
- 4.75 -1.00 30
- 4.75 -1.00 28
-4.75 -1.00 29
*- 4.75 -1.00 29
S.E -5.25

<L>
S C A
-4.25 -1.75 151
S.E -5.25

آيا ميتوانم معاف بشوم؟
سلام دوست عزیز
احتمال 99.9% معاف هستی با 0.1%خطا;) :)

madnaderi
March 17th, 2012, 03:37 PM
سلام دوستان
من شنیدم که پس از چند بار استفاده از قطره میدراکس اثر اون بر روی چشم از بین میره! آیا این حقیقت داره؟

VOLVO
March 17th, 2012, 04:03 PM
سلام دوست عزیز
احتمال 99.9% معاف هستی با 0.1%خطا;) :)

با تشكر از پاسخ شما دوست عزيز.راستي يك سوال هم داشتم يادم رفت بپرسم.الان كه من از دانشگاه اخراج شده ام مدرك تحصيلي من از نظر نظام وظيفه چيست؟ با ارادت فراوان سهيل هستم

aliabolhasani
March 17th, 2012, 04:05 PM
سلام دوستان
من شنیدم که پس از چند بار استفاده از قطره میدراکس اثر اون بر روی چشم از بین میره! آیا این حقیقت داره؟
سلام دوست عزیز
قطره هیدراکس و... اثرش از بین نمیره بلکه تاثیرکمتری روی چشم میزاره مثلا اگه بار اول 1 نمره کم کنه بار دوم 0.75 کم میکنه :redface:

sahand11_m27
March 17th, 2012, 04:26 PM
با تشكر از پاسخ شما دوست عزيز.راستي يك سوال هم داشتم يادم رفت بپرسم.الان كه من از دانشگاه اخراج شده ام مدرك تحصيلي من از نظر نظام وظيفه چيست؟ با ارادت فراوان سهيل هستم
قانون برای دانشجوهای اخراجی رو من نمیدونم. ورودی چه سالی هستید؟ منظور چه تعداد واحد پاس کردید؟ برای دانشجوهای انصرافی، فکر میکنم 80 واحد معادل با فوق دیپلم میشه. شما این رو از دانشگاه خودتون بپرسید تا مطمئن باشید.
در هر صورت فرقی نمکینه. نگران نباشید. شما با فوق دیپلم هم معاف مشید.

madnaderi
March 17th, 2012, 08:14 PM
سلام دوست عزیز
قطره هیدراکس و... اثرش از بین نمیره بلکه تاثیرکمتری روی چشم میزاره مثلا اگه بار اول 1 نمره کم کنه بار دوم 0.75 کم میکنه :redface:

مصرفش ضرر نداره؟ اگر نداره چند روز قبل از کمیسیون استفاده کنم
با تشکر

aliabolhasani
March 17th, 2012, 11:35 PM
مصرفش ضرر نداره؟ اگر نداره چند روز قبل از کمیسیون استفاده کنم
با تشکر
ضرر داره ولی من قبل از معاینه 2 بار ریختم 1 بار 20 روز قبل از معاینه و یک بار دیگه 50 روز قبل از معاینه که بار اول 1.5 نمره کم کرد وبار دوم 1 نمره و روز معاینه 0.75 کم کرد

madnaderi
March 18th, 2012, 12:46 AM
ضرر داره ولی من قبل از معاینه 2 بار ریختم 1 بار 20 روز قبل از معاینه و یک بار دیگه 50 روز قبل از معاینه که بار اول 1.5 نمره کم کرد وبار دوم 1 نمره و روز معاینه 0.75 کم کرد
دوست عزیز ممنون از پاسخت
من امروز عصر رفتم پیش پزشک معتمد نظام وظیفه اما قطره نریخت توو چشمم فقط با دستگاه چک کرد. آیا اینجا باید می ریختن یا توو کمیسیون؟
با تشکر

challenge
March 30th, 2012, 09:02 PM
سلام دوستان
من یه سوال واسم پیش اومده. فرض کنید یه نفر به دلیل درجه ی چشم بالا معاف بشه و کارت معافیت دریافت کنه. بعد از معافیت بره عمل لییک انجام بده. حالا اگه چند سال بعدش کارت معافیتش گم بشه آیا دوباره باید بره چشم پزشکی و کمیسیون و ... (که البته در این صورت دیگه معافش نمیکنن)؟
در صورتی که یه نفر لیزیک کنه، آیا هیچ احتمالی وجود داره که بعدها بهش گیر بدن؟
همینطوری این سوالا به ذهنم رسید، گفتم بپرسم ببینم کسی از دوستان سررشته‌ای داره؟! دی:
مرسی

Hamid_110
March 31st, 2012, 01:41 AM
سلام دوستان
من یه سوال واسم پیش اومده. فرض کنید یه نفر به دلیل درجه ی چشم بالا معاف بشه و کارت معافیت دریافت کنه. بعد از معافیت بره عمل لییک انجام بده. حالا اگه چند سال بعدش کارت معافیتش گم بشه آیا دوباره باید بره چشم پزشکی و کمیسیون و ... (که البته در این صورت دیگه معافش نمیکنن)؟
در صورتی که یه نفر لیزیک کنه، آیا هیچ احتمالی وجود داره که بعدها بهش گیر بدن؟
همینطوری این سوالا به ذهنم رسید، گفتم بپرسم ببینم کسی از دوستان سررشته‌ای داره؟! دی:
مرسی

سلام
در صورت درخواست المثنی مجددا معاینه و کمیسیون نداره.
ببین دوست من الان کلا سرباز زیاده، پس گیر دادن لازم نیست.
در زمان جنگ و ... که از این حرفا با کسی ندارن !
موفق باشید

shojaeiiman
April 1st, 2012, 02:48 PM
سلام دوست عزیز
میشه توضیح بدید چطور از روی این اعداد نمره چشم رو حساب می کنید؟

سپهر
April 1st, 2012, 03:01 PM
سلام دوست عزیز
میشه توضیح بدید چطور از روی این اعداد نمره چشم رو حساب می کنید؟

برای هر چشم 2 تا عدد اصلی داریم. شماره نزدیک/دوربینی و آستیگماتیسم. این اعداد در صورتی که هم علامت (+/-) باشند (که معمولا هستند) با هم جمع شده و نتیجه شماره اون چشم محسوب میشه. در نهایت هم نمره 2 چشم با هم چمع و شماره نهایی بدست میاد.

hadi70
April 9th, 2012, 03:02 PM
سلام
من رفتم یه جا قطره واسم ریخت و سریع هم رفتم پشت دستگاه و نمره چشمم اینجوری زد ممنون میشم کمکم کنید مدرکم هم دیپلم


R
+0.50 -5.00
+0.00 -5.00
+0.25 -5.00
+0.25 -5.00
L
+0.25 -4.00
+0.25 -4.00
+0.25 -4.00
+0.25 -4.00
نمره چشمام روی هم میشه 9 آستیگمات معافم ؟


خیلی ممنون میشم کمک کنید دارم دیوونه میشم

سپهر
April 9th, 2012, 03:07 PM
سلاممن رفتم یه جا قطره واسم ریخت و سریع هم رفتم پشت دستگاه و نمره چشمم اینجوری زد ممنون میشم کمکم کنید مدرکم هم دیپلمR+0.50 -5.00+0.00 -5.00+0.25 -5.00+0.25 -5.00L+0.25 -4.00+0.25 -4.00+0.25 -4.00+0.25 -4.00نمره چشمام روی هم میشه 9 آستیگمات معافم ؟خیلی ممنون میشم کمک کنید دارم دیوونه میشم

9 معافه ولی قبل قطره شماره چشمت چقدر بود؟

شاید اشتباه میکنم ولی کار خوبی نکردی که سریع رفتی پست دستگاه چون من فکر کنم حداقل یه 10-20 دقیقه ای طول میکشه تا قطره کامل اثر کنه.

در هر حال طبق آیین نامه فعلی برای دیپلم 8.25 یا بالاتر معافه پس به احتمال زیاد معافی. ولی هیچ تضمینی وجود نداره و باید اقدام کنی تا نتیجه قطعی را بگیری!

hadi70
April 9th, 2012, 03:13 PM
9 معافه ولی قبل قطره شماره چشمت چقدر بود؟

شاید اشتباه میکنم ولی کار خوبی نکردی که سریع رفتی پست دستگاه چون من فکر کنم حداقل یه 10-20 دقیقه ای طول میکشه تا قطره کامل اثر کنه.

در هر حال طبق آیین نامه فعلی برای دیپلم 8.25 یا بالاتر معافه پس به احتمال زیاد معافی. ولی هیچ تضمینی وجود نداره و باید اقدام کنی تا نتیجه قطعی را بگیری!

قبل از قطره 8/75 بودم
اینکه میگن آستیگماتوو نصف میکنن یعنی چی ؟
آخه من چشمام آستیگماتش 5 و 4 هست

سپهر
April 9th, 2012, 03:27 PM
قبل از قطره 8/75 بودم
اینکه میگن آستیگماتوو نصف میکنن یعنی چی ؟
آخه من چشمام آستیگماتش 5 و 4 هست

تا اونجایی که من اطلاع دارم نصف نمیکنند. شما پس به احتمال خیلی قوی معافی چون شماره آستیگماتت بالاست و قطره هم خیلی رو آستیگمات تاثیری نداره و حتی بعضی مواقع زیاد میکنه. (البته طبق معمول تضمینی وجود نداره!)

hadi70
April 9th, 2012, 03:35 PM
این جمله یعنی چی که نوشتن توو قانونش ؟

در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد

اسفر یعنی چی؟

sahand11_m27
April 9th, 2012, 06:10 PM
این جمله یعنی چی که نوشتن توو قانونش ؟

در آستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيشتر از اسفر باشد

اسفر یعنی چی؟
اسفر همون نمره ی دوربینی یا نردیک بینی هستش.
این بند برای اون دسته از کسانیه که میخوان با نمره آستیگمات معافی بگیرن و آستیگمات چشمشمون غبر علامت با نزدیک/دور بینی هستش.

nima_gorji
April 9th, 2012, 11:27 PM
سلام به همه دوستان فروم و آرزوی موفقیت برای همگی

من امروز برای بند 36 ( کراتوکنوس یا قوز قرنیه) معافیت گرفتم.بعد 6 بار کمیسیون( 3بار بیمارستان 3بار نظام وظیفه)!!!! البته دوستان نگران نباشید دوبار بیمارستان فرستادن خیلی معموله و جای نگرانی نیست. آخرین بیمارستان که رفتم حضرت رسول (ستارخان- خ نیایش) بود و اونجا با عکس پنتا کم دکتر نظرش رو داد. اما بیمارستان های قبلی روی عکس توپوگرافی نظر میدادن، ظاهرا عکس پنتا کم دقیق تره.

دوستان اگه در این مورد سوالی دارید بعد از طی کردن 5 ماه این فرآیند فک کنم بتونم کمکتون کنم.

ali_power
April 12th, 2012, 12:51 PM
سلام ی سوال داشتم.

من نمره چشمم یکی 6 و اون یکی 6.25ئه.استیگماته 0.75 فک کنم.میخواستم بدونم اگه تابستون بعد فارغ التحصیلی لیسانس یعنی تابستون بعد کنکور ارشد که واسه من میشه تابستون 92 افدام کنم تا مهر یا حداکثر ابان معافیت تکمیل میشه؟

بعدش اینکه : اگه بعدش ارشد قبول شم مشکلی پیش نمیاد؟شامل معافیت تحصیلی میشه یانه؟

ممنون

sahand11_m27
April 12th, 2012, 02:06 PM
سلام ی سوال داشتم.

من نمره چشمم یکی 6 و اون یکی 6.25ئه.استیگماته 0.75 فک کنم.میخواستم بدونم اگه تابستون بعد فارغ التحصیلی لیسانس یعنی تابستون بعد کنکور ارشد که واسه من میشه تابستون 92 افدام کنم تا مهر یا حداکثر ابان معافیت تکمیل میشه؟

بعدش اینکه : اگه بعدش ارشد قبول شم مشکلی پیش نمیاد؟شامل معافیت تحصیلی میشه یانه؟

ممنون
سلام
وقتی بعد از فارغ اتحصیلی از مقطع لیسانس تشکیل پرونده بدید اون موقع شما معافیت تحصیلی ندارید و میتونید برای معافیت پزشکی اقدام کنید و اگه در بین این پروسه ارشد هم قبول شید مشکلی پیش نمیاد و بازم پروندتون بررسی میشه.
مراحلش معمولا زیر 2 ماه طول میکشه.

mna50
April 12th, 2012, 11:28 PM
امروز با توجه به بلایی که گفتم به سرم آوردن تو کمیسیون قبلی
رفتم بقیه الله برای معاینه 3وم

شدم 11.5

تو بقیه الله خودشون قطره رو میدن که خودتون بریزید

قطره سکیلولیت بود
اکثر بچه ها خبر داشتن و یا قطره میدراکس اورده بودند یا قطره فنیل افرین
که بیشتر گشاد می کنه تا اینکه نمره رو پایین بیاره
نتیجتاً همه خوشحال و خندون می رفتن و میامدن
اما من خودم که جرات نکردم
نیاز هم نداشتم چون قبلا هم همیشه 11 این طورا بودم
دکتر هم اونجا فقط ببینه گشاد شده معاینه می کنه

گفتم بگم شاید به درد کس خورد

hadi70
April 13th, 2012, 11:50 AM
اسفر همون نمره ی دوربینی یا نردیک بینی هستش.
این بند برای اون دسته از کسانیه که میخوان با نمره آستیگمات معافی بگیرن و آستیگمات چشمشمون غبر علامت با نزدیک/دور بینی هستش.

آستیگمات چشم من غیر علامت هست با نزدیک/دور بینی یعنی معاف نیستم ؟

آستیگماتم -9 هستت ولی +0.25 هم نزدیک بینی دارم

sahand11_m27
April 13th, 2012, 03:47 PM
آستیگمات چشم من غیر علامت هست با نزدیک/دور بینی یعنی معاف نیستم ؟

آستیگماتم -9 هستت ولی +0.25 هم نزدیک بینی دارم
مشمول همین بند میشید و معاف میشید.

meisam_629
April 16th, 2012, 12:03 PM
سلام دوستان. من پیش یه متخصص رفتم گفتم با قطره معاینه کن گفت که قطره ندارم و بدون قطره معاینه کرد. این قطره میدراکس یا سایکلون رو می شه بدون نسخه یا با نسخه از داروخونه ها تهیه کرد؟ لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر

sahand11_m27
April 16th, 2012, 04:11 PM
سلام دوستان. من پیش یه متخصص رفتم گفتم با قطره معاینه کن گفت که قطره ندارم و بدون قطره معاینه کرد. این قطره میدراکس یا سایکلون رو می شه بدون نسخه یا با نسخه از داروخونه ها تهیه کرد؟ لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر
میتونستید از همون دکتر بخواید که براتون بنویسه..قطره ها چشمی معمولا روی اکثرشون نوشته بدون نسخه پزشک فروخته نشود ولی خوب همه داروخانه ها میفروشن. فکر میکنم بتونید بگیرید.

meisam_629
April 16th, 2012, 06:38 PM
میتونستید از همون دکتر بخواید که براتون بنویسه..قطره ها چشمی معمولا روی اکثرشون نوشته بدون نسخه پزشک فروخته نشود ولی خوب همه داروخانه ها میفروشن. فکر میکنم بتونید بگیرید.

ممنون. این قطره ها رو اگه بخوام از داروخونه تهیه کنم اسم تجاری خاصی دارن؟؟ یا مثلا برم داروخونه بگم قطره چشمی میدراکس می خوام یا سایکلون؟؟ یا فقط بگم قطره چشمی خود داروخونه یکی از اینا رو بهم می ده؟
با سپاس

madnaderi
April 16th, 2012, 07:43 PM
ممنون. این قطره ها رو اگه بخوام از داروخونه تهیه کنم اسم تجاری خاصی دارن؟؟ یا مثلا برم داروخونه بگم قطره چشمی میدراکس می خوام یا سایکلون؟؟ یا فقط بگم قطره چشمی خود داروخونه یکی از اینا رو بهم می ده؟
با سپاس

سلام دوست عزیز. اگر بگی میدراکس بهت میدن البته بعضی جاها هم به اسم آترین 1 درصد فروخته میشه (3000 تومان). در کل پیشنهاد میکنم استفاده نکن

madnaderi
April 16th, 2012, 07:46 PM
با سلام خدمت دوستان عزیز. من 3 شنبه گذشته معاف شدم. باید بگم که اصلا واسه چشم قطره نریختن! در ضمن منو قبل از کمیسیون به 2تا دکتر ارجاع دادن. البته خودم چند روز قبل از رفتن پیش دکتر ریختم اما ضرر کردم چون دکتر واسم قطره نریخت و شماره چشمم از دفعه قبل 5. نمره کمتر شده بود. من فوق لیسانس هستم و با شماره 11 معاف دائم شدم.

madnaderi
April 16th, 2012, 07:50 PM
سلام ی سوال داشتم.

من نمره چشمم یکی 6 و اون یکی 6.25ئه.استیگماته 0.75 فک کنم.میخواستم بدونم اگه تابستون بعد فارغ التحصیلی لیسانس یعنی تابستون بعد کنکور ارشد که واسه من میشه تابستون 92 افدام کنم تا مهر یا حداکثر ابان معافیت تکمیل میشه؟

بعدش اینکه : اگه بعدش ارشد قبول شم مشکلی پیش نمیاد؟شامل معافیت تحصیلی میشه یانه؟

ممنون

سلام رفیق بهتره بعد از لیسانس به فکرش باشی (یعنی هنوز ارشدو نگرفته) چون بعدا سخت تر میشه

meisam_629
April 17th, 2012, 07:39 AM
سلام دوست عزیز. اگر بگی میدراکس بهت میدن البته بعضی جاها هم به اسم آترین 1 درصد فروخته میشه (3000 تومان). در کل پیشنهاد میکنم استفاده نکن
ممنون. صرفا از این جهت می خوام تهیه کنم که اگه رفتم پیش چشم پزشک و این قطره ها رو نداشت خودم همرام داشته باشم.
با تشکر

Hamid_110
April 17th, 2012, 11:19 AM
ممنون. صرفا از این جهت می خوام تهیه کنم که اگه رفتم پیش چشم پزشک و این قطره ها رو نداشت خودم همرام داشته باشم.
با تشکر

دوست عزیز نمیدونم پیش اون که قبلا رفتی متخصص چی بوده ؟ :D
اما این قطره یا مشابه هاش خیلی رایجه برای تشخیص خیلی از بیماری ها استفاده میشه. فقط یکیش همین که معاینه چشم دوره ای دیابتی ها حتما باید با قطره باشه. خلاصه اگر قطره رو خریدی یا نه دیگه پیش اون قبلیه نرو.

موفق باشید

mahdi_aryayi
April 18th, 2012, 09:58 AM
آقا من شنیدم قراره قوانین معافیت پزشکی و از جمله چشم تغییر کنه! یعنی می‌خوان به زودی شماره‌های چشم برای معافیت رو ببرند بالا... من چون دانشجو‌ام فعلا نمی‌تونم اقدام کنم!
این خبر راسته یا در حد شایعه است؟ اصلا آیین‌نامه معافیت پزشکی قراره تغییر کنه؟

سپهر
April 18th, 2012, 10:39 AM
آقا من شنیدم قراره قوانین معافیت پزشکی و از جمله چشم تغییر کنه! یعنی می‌خوان به زودی شماره‌های چشم برای معافیت رو ببرند بالا... من چون دانشجو‌ام فعلا نمی‌تونم اقدام کنم!
این خبر راسته یا در حد شایعه است؟ اصلا آیین‌نامه معافیت پزشکی قراره تغییر کنه؟

از چند سال پیش که صحبت از قانون جدید شد یه حرف هایی هم درباره معافیت پرشکی بوده. مثلا برای همین چشم من یه جایی خوندم که قراره مبنای معافی برای همه یکسان شه (بدون توجه به مدرک). اینطور به نظر میاد که در حال حاضر هم نظام وظیفه در حال تهیه آیین نامه جدیده پس ممکنه معافیت ها تغییر کنه.

از طرفی هم شایعه درباره بالا بردن شماره چشم تو معافیت همیشه بوده و من خودم یادمه که حتی 7-8 سال پیش هم خیلی ها میگفتند قراره بشه 12 یا شده 12. همین الان هم خیلی ها فکر میکنند که شماره معافی 12 هست!

ولی نظام وظیفه هیچ حساب و کتابی تو کارش نیست و فقط باید صبر کرد و دید عملا چه اتفاقی میفته. کلا چه شایعه باشه و چه نباشه ممکنه یک شبه قانون عوض شه! جدید ترین مثالش هم 21 ماهه شدنه خدمته.

meisam_629
April 19th, 2012, 06:43 PM
سلام رفیق بهتره بعد از لیسانس به فکرش باشی (یعنی هنوز ارشدو نگرفته) چون بعدا سخت تر میشه
ببخشید منظور از سخت تر شدن چیه؟؟ مطابق آیین نامه فوق دیپلم به بالا واسه چشم یکسانه دیگه و فرقی بین لیسانس و فوق نیست.

madnaderi
April 22nd, 2012, 12:42 AM
ببخشید منظور از سخت تر شدن چیه؟؟ مطابق آیین نامه فوق دیپلم به بالا واسه چشم یکسانه دیگه و فرقی بین لیسانس و فوق نیست.

عزیز برادر اونا که به این چیزا کار ندارن!!! وقتی بری نظام وظیفه متوجه میشی که فرق داره!

omid4622
April 23rd, 2012, 11:36 PM
سلام
من براي معاينه چشم با قطره مراجعه كردم بيمارستان سجاد اما هر كاري كردم قبول نكرد برام انجام بده
لطفا راهنمايي كنيد كجا ميتونم اين كارو انجام بدم
ممنون

sahand11_m27
April 24th, 2012, 12:11 AM
سلام
من براي معاينه چشم با قطره مراجعه كردم بيمارستان سجاد اما هر كاري كردم قبول نكرد برام انجام بده
لطفا راهنمايي كنيد كجا ميتونم اين كارو انجام بدم
ممنون
سال پیش هم که من بیمارستان سجاد بودم این کار و انجام نمیداد و حتما نامه معرفی به بیمارستان میخواست.
من بیمارستان بقیه اله معاینه کردم با قطره. البته سال قبل بود. فردا صبح زود ساعت 8 تماس بگیرید و بگید میخوابد بینایی سنجی با قطره انجام بدید ببینید چی میگن بهتون.
به مطب چند تا چشم پزشک هم زنگ بزنید و بپرسید که با قطره معاینه میکنن یا نه. معمولا همشون قطره دارن ولی چون 15-20 طول میکشه حال و حوصلشون نمیکشه که با قطره معاینه کنن.

manager_66
April 30th, 2012, 05:05 PM
سلام . من چشم راستم قوز قرنیه شدید داره و چشم چپم هم درگیره قوز قرنیه است ولی کمتر . قبل از عید عمل کراس لینکینگ کردم والان از لنز سخت استفاده میکنم . میخاستم ببینم من معاف میشم یا نه؟ مدرکم لیسانسه . الان فقط دفترچه خدمتو گرفتم . باید چیکار کنم ؟ دوسال پیش با مدرک کاردانی واکسن زدم باز هم باید بزنم ؟ متشکر .

سپهر
April 30th, 2012, 05:43 PM
سلام . من چشم راستم قوز قرنیه شدید داره و چشم چپم هم درگیره قوز قرنیه است ولی کمتر . قبل از عید عمل کراس لینکینگ کردم والان از لنز سخت استفاده میکنم . میخاستم ببینم من معاف میشم یا نه؟ مدرکم لیسانسه . الان فقط دفترچه خدمتو گرفتم . باید چیکار کنم ؟ دوسال پیش با مدرک کاردانی واکسن زدم باز هم باید بزنم ؟ متشکر .

واکسن را باید بزنی. بقیش یکم تخصصیه و من نمیدونم.

ولی قوانین مربوط به معافیت چشم را بخون یا پرینت بگیر و ببر پیش دکترت و ازش بپرس که شامل تو میشه یا نه.

hadi70
May 1st, 2012, 12:34 AM
سلام بچه ها من رفتم بیمارستان قطره ریختن .............. 2 تا دکتر هم دیدن منو و هر دو بهم گفتن معافی........... حالا باید برم دیگه کمیسیون......... من حدود 1 سال و نیم غیبت دارم .............به نظرتون مشکلی پیش نمیاد واسم از این جهت ؟؟؟ ...... با توجه به اینکه غیبت ها هم بخشیده شده.........

مرسی از کمکتون

masood_ndp
May 1st, 2012, 12:46 AM
سلام بچه ها من رفتم بیمارستان قطره ریختن .............. 2 تا دکتر هم دیدن منو و هر دو بهم گفتن معافی........... حالا باید برم دیگه کمیسیون......... من حدود 1 سال و نیم غیبت دارم .............به نظرتون مشکلی پیش نمیاد واسم از این جهت ؟؟؟ ...... با توجه به اینکه غیبت ها هم بخشیده شده.........

مرسی از کمکتون

اگه بخشیده شده که دیگه مشکلی نیست :)

mah5513
May 2nd, 2012, 08:00 PM
سلام
دوستان من برای باره دوم رفتم معاینه چشم سجاد با قطره شدم 10.25. به نظرتون تو کمسیون چی می شه؟ فوق لیسانس هستم.

sahand11_m27
May 2nd, 2012, 09:41 PM
سلام
دوستان من برای باره دوم رفتم معاینه چشم سجاد با قطره شدم 10.25. به نظرتون تو کمسیون چی می شه؟ فوق لیسانس هستم.
فکر میکنم معاف میشید با توجه به اینکه دفعه دوم هستش که معاینه میشید. البته برای بار سوم هم اتفاق افتاده که به بیمارستان معرفی کنن.
پست قبلیتون رو دیدم نوشتید 11.5 بوده شماره چشمتون بدون قطره. فکر میکنم اندفه معاف میشید ایشالا.

mah5513
May 2nd, 2012, 10:13 PM
دوسته عزیز دفعه پیش با قطره شدم 10 . ایندفعه شد 10.25 تو بیمارستان سجاد. به نظرت معاینه مجدد می دن؟ یا اینکه معاف می کنن؟

البته ایندفعه بدون قطره شده بود 12.

aliabolhasani
May 7th, 2012, 12:16 AM
سلام دوستان من هم معاف شدم با 9.25 ممنون از دوستانی که راهنمایی کردن:smile::smile::cool:

sahand11_m27
May 7th, 2012, 01:45 AM
دوسته عزیز دفعه پیش با قطره شدم 10 . ایندفعه شد 10.25 تو بیمارستان سجاد. به نظرت معاینه مجدد می دن؟ یا اینکه معاف می کنن؟

البته ایندفعه بدون قطره شده بود 12.

شرمنده من الان دیدم کامنتتو. برای چشم کم اتفاق میافته برای دفعه سوم معرفی کنن به بیمارستان. من 11.5 رو از رو کامنت قبلیتون (http://www.applyabroad.org/forum/showthread.php?38801-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/page2) گفتم. اندفه به احتمال زیاد با توجه به 10.25 و 12 به نظرم معاف میشید.

mohapsi
May 7th, 2012, 11:39 AM
سلام دوستان من امروز رفتم کلینیک بقیه الله با قطره و بدون قطره معاینه کرد با شماره زیر من معاف میشم یا نه؟ بدون قطره راست 5.5- با 0.5- استیگمات چپ 5.75- با 0.75- استیگمات با قطره راست 4.75- با 0.5- استیگمات و چپ 4.00- با 1- استیگمات اینهایی که نوشتم پرینت کامپیوتری بود دکتر زیر برگه این شماره رو نوشت راست 5.25- با 0.5-استیگمات و چپ4.25-با 0.75- استیگمات. حالا پرینت مد نظره یا چیزی که دکتر نوشت چهارشنبه هم شورا دارم. من لیسانس دارم دکتر به من گفت لب مرزی. لطفا جواب بدید

Hamid_110
May 7th, 2012, 01:24 PM
سلام دوستان من امروز رفتم کلینیک بقیه الله با قطره و بدون قطره معاینه کرد با شماره زیر من معاف میشم یا نه؟ بدون قطره راست 5.5- با 0.5- استیگمات چپ 5.75- با 0.75- استیگمات با قطره راست 4.75- با 0.5- استیگمات و چپ 4.00- با 1- استیگمات اینهایی که نوشتم پرینت کامپیوتری بود دکتر زیر برگه این شماره رو نوشت راست 5.25- با 0.5-استیگمات و چپ4.25-با 0.75- استیگمات. حالا پرینت مد نظره یا چیزی که دکتر نوشت چهارشنبه هم شورا دارم. من لیسانس دارم دکتر به من گفت لب مرزی. لطفا جواب بدید

سلام

شما لب مرزی احتمالا برای معاینه مجدد معرفی میشید به یه بیمارستان دیگه.

سلامت باشید

meamari2
May 8th, 2012, 11:17 AM
سلام به همه دوستان من هم امروز معاف شدم از طریق تنبلی چشم (استرابیسم آمبلیوپیک) ، ممنون از همه دوستانی که اطلاعات خودشون رو در اختیار بقیه میذارن خوشحال میشم سوالی داشتید جواب بدم مراحل معافیت :28 فروردین ارسال دفترچه2 اردیبهشت گرفتن حضوری نامه بیمارستان از ن.و شهرستان3 اردیبهشت معاینه در بیمارستان ناجا19 اردیبهشت مراجعه به ن.و . و گرفتن وقت کمیسیون 19 اردیبهشت معاینه نهایی و ریختن فیش

mna50
May 8th, 2012, 11:49 AM
سلام به همه دوستان من هم امروز معاف شدم از طریق تنبلی چشم (استرابیسم آمبلیوپیک) ، ممنون از همه دوستانی که اطلاعات خودشون رو در اختیار بقیه میذارن خوشحال میشم سوالی داشتید جواب بدم مراحل معافیت :28 فروردین ارسال دفترچه2 اردیبهشت گرفتن حضوری نامه بیمارستان از ن.و شهرستان3 اردیبهشت معاینه در بیمارستان ناجا19 اردیبهشت مراجعه به ن.و . و گرفتن وقت کمیسیون 19 اردیبهشت معاینه نهایی و ریختن فیش

دوست عزیز... شما بیشتر به خاطر انحراف چشم معاف شدی!!!

meamari2
May 8th, 2012, 09:59 PM
دوست عزیز... شما بیشتر به خاطر انحراف چشم معاف شدی!!!

اتفاقا بنده چشمم انحراف خیلی خیلی کمی داره ( فقط دکتر میتونه تشخیص بده ) من به خاطر تنبلی چشم همراه با انحراف معاف شدم توصیه میکنم کسانی که چشمشون تنبل هست حتما پی گیر بشن برای بند استرابیسم آمبلیوپیک

masood_ndp
May 9th, 2012, 04:11 PM
می دونم تاپیک مناسبی برای این سوال نیست ولی جای بهتری واقعا وجود نداشت.
دوستان کسی می دونه شورای پزشکی مشهد برای چشم چه دکترهایی هستن؟

meamari2
May 9th, 2012, 04:40 PM
می دونم تاپیک مناسبی برای این سوال نیست ولی جای بهتری واقعا وجود نداشت.
دوستان کسی می دونه شورای پزشکی مشهد برای چشم چه دکترهایی هستن؟


شما یه سر برو بیمارستان ثامن جای فلکه عدل خمینی برو تو بخش تخصصی میتونی اسم 4-5 تا چشم پزشکی که هستن رو پیدا کنی

پزشک های شورا رو هم باید بری شهرک ابوذر ببینی روز تشکیل کمیسیون تو هفته کی هست همون روز بری از این و اون بپرسی تا بهت بگن

mah5513
May 9th, 2012, 06:46 PM
دوست عزیز من چشمام ضعیف اند. یه کم کم انحراف هم داره. ولی هیچ وقت احساس تنبلی نکردم. این حس تنبلی چه طوری هستش؟

meamari2
May 9th, 2012, 10:07 PM
دوست عزیز من چشمام ضعیف اند. یه کم کم انحراف هم داره. ولی هیچ وقت احساس تنبلی نکردم. این حس تنبلی چه طوری هستش؟

ببینید میتونید با هر کدوم از چشم هاتون مثلا متن رو بخونید ؟ بهترین کار مراجعه به متخصص چشم هست و انجام ازمایش vep .

hadi70
May 13th, 2012, 12:10 PM
سلام لطفا یه نفر تاثیر غیبت رو واسه معافی پزشکی چشم بگه............. چه تاثیری میزاره ؟ غیبت بالای 1 سالمرسی

sahand11_m27
May 13th, 2012, 12:28 PM
سلام لطفا یه نفر تاثیر غیبت رو واسه معافی پزشکی چشم بگه............. چه تاثیری میزاره ؟ غیبت بالای 1 سال
مرسی

سلام
قبلا یکی از دوستان نوشته بود که بعد از معاف شدن یه جریمه نقدی بهش تعلق گرفت که مقدارش هم خیلی کم بود. الان نمیتونم پستش رو پیدا کنم.
اگه منظورتون تاثیر توی ندادن معافیت به کسانیه که غیبت دارن، فکر نمیکنم اینجوری باشه.

meamari2
May 13th, 2012, 06:06 PM
سلام لطفا یه نفر تاثیر غیبت رو واسه معافی پزشکی چشم بگه............. چه تاثیری میزاره ؟ غیبت بالای 1 سالمرسی

هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه فقط بعد از کمیسیون شما رو معرفی میکنن به دادگاه و در اونجا حتی اگه به قاضی توضیح بدین که دلیل موجه داشتین واسه غیبت ، جریمه هم نمیشین .

بعد از اینکه جریمه رو واریز کردین منتظر اومدن کارت میشین .

parazitman
May 16th, 2012, 01:38 AM
سلام به همه دوستای گلم .

یه سوال داشتم !! من الان شماره چشمم جمعا با آستیکمات 12 بدون قطره!!! میخواستم ببینم این قطره تا چند درجه چشمو میاره پایین و اسم اون قطره ها چیه؟؟

یکی از بچه های همین سایت نوشته بود اگه چند روز قبل از اینکه چشماتو تست کنن این قطره رو بریزی تو چشمات . توی اون لحظه که بینایییتو میسنجن زیاد درجه پایین نمیره !!!! آیا شما تایید میکنید این حرفش رو و پیشنهاد میدین این کار رو؟!! چون سلامت چشمام در ارجعیته به معافی. :)

ممنون میشم ازتون

mna50
May 16th, 2012, 04:45 PM
خب دوستان
ما هم سومین کمیسیون رو برای چشم رفتیم و با وجود این که چشممون 11 بود
معرفی شدیم به کمیسیون عالی! حالا کسی می دونه این کمیسیون عالی چی هست؟
ممکنه دوباره معرفی کنند بیمارستان؟ امروز خیلی خوب همه رو معاف می کردند

گوشه پروندم نوشته بود : بحث کردن بیمورد در جلسه کمیسیون!!!
چرا؟ چون یارو گفت باید 12 باشی تا معاف شی منم گفتم 10 معافه!

mah5513
May 16th, 2012, 06:15 PM
خب دوستان
ما هم سومین کمیسیون رو برای چشم رفتیم و با وجود این که چشممون 11 بود
معرفی شدیم به کمیسیون عالی! حالا کسی می دونه این کمیسیون عالی چی هست؟
ممکنه دوباره معرفی کنند بیمارستان؟ امروز خیلی خوب همه رو معاف می کردند

گوشه پروندم نوشته بود : بحث کردن بیمورد در جلسه کمیسیون!!!
چرا؟ چون یارو گفت باید 12 باشی تا معاف شی منم گفتم 10 معافه!

دوست عزیز نمره جشمات با قطره 11 بود؟ کدوم بیمارستان ها رفتی و نمره هات چه طور می شد تو بیماستان های قبلی؟ مدرکت چی هستش؟
اینا دیگه کی هستن سه بار اونم 11 تازه فرستادن کمسیون عالی؟

mna50
May 17th, 2012, 11:26 AM
دوست عزیز نمره جشمات با قطره 11 بود؟ کدوم بیمارستان ها رفتی و نمره هات چه طور می شد تو بیماستان های قبلی؟ مدرکت چی هستش؟
اینا دیگه کی هستن سه بار اونم 11 تازه فرستادن کمسیون عالی؟

با قطره بین 10.5 تا 11.5 یادم نیست دقیقا
اما یادمه تو سه تا بیمارستان یکی نبود
پست های قبلیم رو بخونی دقیقش هست
بدون قطره 12.5 تا 13 هستم

سجاد
فارابی
بقیه اله

بیچاره کردن من رو 6 ماهه که دارم میروم و میایم!

کارشناسی ارشد!

mah5513
May 17th, 2012, 05:12 PM
با قطره بین 10.5 تا 11.5 یادم نیست دقیقا
اما یادمه تو سه تا بیمارستان یکی نبود
پست های قبلیم رو بخونی دقیقش هست
بدون قطره 12.5 تا 13 هستم

سجاد
فارابی
بقیه اله

بیچاره کردن من رو 6 ماهه که دارم میروم و میایم!

کارشناسی ارشد!


مگه خودشون نمیگن 10.25 معاف. پس این چه کاریه؟

فکر کنم چون ارشدی این بالا رو دارن سرت در می آرن. من دو بار معاینه شدم بار اول شدم 10 بار دوم 10.25.

شنبه هم شورا 10.25 دارم. ارشد هم هستم. به نظرت چی میشه؟ تجربت در مورد بچه هایی که لبه مرزی هستن چیه؟

یعنی همه بچه هایی که 10.25 تا 11 هستن و ارشدن اینطوری می شن یا اینکه برای شما یک اتفاق هایی دیگه افتاد که لج کردن؟

Hamid_110
May 17th, 2012, 06:02 PM
مگه خودشون نمیگن 10.25 معاف. پس این چه کاریه؟


فکر کنم چون ارشدی این بالا رو دارن سرت در می آرن. من دو بار معاینه شدم بار اول شدم 10 بار دوم 10.25.

شنبه هم شورا 10.25 دارم. ارشد هم هستم. به نظرت چی میشه؟ تجربت در مورد بچه هایی که لبه مرزی هستن چیه؟

یعنی همه بچه هایی که 10.25 تا 11 هستن و ارشدن اینطوری می شن یا اینکه برای شما یک اتفاق هایی دیگه افتاد که لج کردن؟

سلام

برای بیشتر افراد که دوبار بیمارستان میفرستند مگر این که مشکل خیلی واضح باشه؛ برای لبه مرزی ها هم اکثرا سه بار بیمارستان.
این شورای عالی دوست مون mna50 واقعا تعجب برانگیزه.

موفق باشید

rampar
May 18th, 2012, 11:44 AM
سلام خدمت دوستان و همرزمان
دو تا سوال داشتم:
1) کسی از شرایط معافیت چشم در دفترچه چاپ 12 (اردیبهشت 91) خبر داره؟ آخه شنیدم شماره ها تغییر کردن.
2) آیا اگه قانون تغییر کنه شامل حال منی میشه که پروندم از 3 سال پیش بلاتکلیف اعلام شده و حالا به جریان افتاده!؟ من این هفته بیمارستان سجاد بودم و 2تا دکتر نوشتند 8.75 مجموع آستیگمات و نزدیک بینی. مدرکم هم پیش دانشگاهی هست. فقط الان این استرس رو گرفتم که میرم شورا به دلیل قانون جدید معاف نشم!
ممنون

parazitman
May 18th, 2012, 12:56 PM
سلام به همه دوستای گلم .

یه سوال داشتم !! من الان شماره چشمم جمعا با آستیکمات 12 بدون قطره!!! میخواستم ببینم این قطره تا چند درجه چشمو میاره پایین و اسم اون قطره ها چیه؟؟

یکی از بچه های همین سایت نوشته بود اگه چند روز قبل از اینکه چشماتو تست کنن این قطره رو بریزی تو چشمات . توی اون لحظه که بینایییتو میسنجن زیاد درجه پایین نمیره !!!! آیا شما تایید میکنید این حرفش رو و پیشنهاد میدین این کار رو؟!! چون سلامت چشمام در ارجعیته به معافی. :)

ممنون میشم ازتون

سلام گلپسرا :))

بچه ها میشه جواب منو زودتر بدید!! الان 3روز ازش میگذره میخوام ببینم قطره رو گیر بیارم بریزم تو چشمم یا نکنم این کارو؟؟ اگه توی شماره چشمم با این کار توی اولین معاینه بیمارستان تاثیر داره و اون حداکثر 2شماره رو به حداقل میرسونه این کارو انجام بدم. و لطف کنید بگید چند روز قبل از معاینه اینکار رو بکنم؟!!
بازم ممنون

Hamid_110
May 18th, 2012, 04:05 PM
سلام خدمت دوستان و همرزمان

دو تا سوال داشتم:
1) کسی از شرایط معافیت چشم در دفترچه چاپ 12 (اردیبهشت 91) خبر داره؟ آخه شنیدم شماره ها تغییر کردن.
2) آیا اگه قانون تغییر کنه شامل حال منی میشه که پروندم از 3 سال پیش بلاتکلیف اعلام شده و حالا به جریان افتاده!؟ من این هفته بیمارستان سجاد بودم و 2تا دکتر نوشتند 8.75 مجموع آستیگمات و نزدیک بینی. مدرکم هم پیش دانشگاهی هست. فقط الان این استرس رو گرفتم که میرم شورا به دلیل قانون جدید معاف نشم!
ممنون

سلام دوست عزیز؛

دفترجه جدید تغییراتی داره اما آئین نامه پزشکی فعلا تغییری نکرده.

موفق باشید

Hamid_110
May 18th, 2012, 04:07 PM
سلام گلپسرا :))

بچه ها میشه جواب منو زودتر بدید!! الان 3روز ازش میگذره میخوام ببینم قطره رو گیر بیارم بریزم تو چشمم یا نکنم این کارو؟؟ اگه توی شماره چشمم با این کار توی اولین معاینه بیمارستان تاثیر داره و اون حداکثر 2شماره رو به حداقل میرسونه این کارو انجام بدم. و لطف کنید بگید چند روز قبل از معاینه اینکار رو بکنم؟!!
بازم ممنون

سلام دوست من؛

از لحاظ تئوری این کار تاثیر نداره؛ برای سلامتی چشم هم خیلی خوب نیست. من اگر جای شما باشم این کارو نمی کنم.

موفق باشید

mah5513
May 19th, 2012, 05:48 PM
سلام دوستان امروز کمیسون دوم من بود. با نمره 10.25 معاینه مجدد خوردم بیمارستان فارابی. دوستان از بیمارستان فارابی کسی هست تجربه ای چیزی داشته باشه؟ کلا چه طوریه سخت گیرن و نسبت به سجاد نمره ها تو فارابی چه تغیراتی داشته؟ مرسی از راهنمایتون.

mna50
May 19th, 2012, 06:13 PM
سلام دوستان امروز کمیسون دوم من بود. با نمره 10.25 معاینه مجدد خوردم بیمارستان فارابی. دوستان از بیمارستان فارابی کسی هست تجربه ای چیزی داشته باشه؟ کلا چه طوریه سخت گیرن و نسبت به سجاد نمره ها تو فارابی چه تغیراتی داشته؟ مرسی از راهنمایتون.

من شنیدم از یکی از بچه ها که می گفت جدیداً به زور 1 نمره از دستگاه کمتر می نویسند
می گفت مثلا دستگاه گفته 10.5 براش نوشتند 9.5 گفتن دستگاه زیاد میزنه برا همین ما کم می کنیم
البته من اسفند اینطورا؟ یا بهمن اینطورا اونجا بودم و همون چیزی رو که فیش بود نوشت

mah5513
May 19th, 2012, 08:43 PM
من شنیدم از یکی از بچه ها که می گفت جدیداً به زور 1 نمره از دستگاه کمتر می نویسند
می گفت مثلا دستگاه گفته 10.5 براش نوشتند 9.5 گفتن دستگاه زیاد میزنه برا همین ما کم می کنیم
البته من اسفند اینطورا؟ یا بهمن اینطورا اونجا بودم و همون چیزی رو که فیش بود نوشت

دوسته عزیز نمره ات تو فارابی نسبت بقیه کمتر شد یا بیشتر؟

دکترش چه طور بود؟ کلا یه کم از اوضاع احواله اونجا توضیح میدی؟ راسشت من لب ورزی هستم یه کم این طرف اونطرف کلا همه چی عوض میشه.

mna50
May 19th, 2012, 09:33 PM
من همون نمره سجادم شدم
فکر کنم 0.25 بیشتر
دکترش با من مودب بود ولی کلا حوصله نداشت
با همه یه سری داد داد کرد و بلند بلند هم حرف می زد

mah5513
May 19th, 2012, 09:38 PM
من همون نمره سجادم شدم
فکر کنم 0.25 بیشتر
دکترش با من مودب بود ولی کلا حوصله نداشت
با همه یه سری داد داد کرد و بلند بلند هم حرف می زد

شما هم مثل من لبه مرزی بودید؟
یعنی فارابی 0.25 بیشتر داد؟ دکترش طوری بود که مثلا اگر 0.25 پایین تر شدم و شد 10 باهاش صحبت کنم و 10.25 بزنه؟

کلا بیمارستانش راه درو داره؟ یا مثل سجاد خشکه نمی ذارن حرف زنی؟

mah5513
May 19th, 2012, 09:40 PM
من همون نمره سجادم شدم
فکر کنم 0.25 بیشتر
دکترش با من مودب بود ولی کلا حوصله نداشت
با همه یه سری داد داد کرد و بلند بلند هم حرف می زد

راستی قطره شم مثل سجاد سایکلوپلژی بود؟ با همون فواصل زمانی. 3 بار قطره؟ یا اینکه چیزه دیگه بود؟

منش هاش خانم بودن یا آقا؟ یعنی کسی که قطره می ریخت؟

VOLVO
May 22nd, 2012, 01:01 PM
با عرض سلام خدمت دوستان عزیز علی الخصوص اساتید محترم:

من به دلیل نزدیک بینی با مدرک پیش دانشگاهی برای معافیت پزشکی اقدام کردم و امروز صبح کارت معافیت به دستم رسید.

28/12/90 تحویل مدارک به دفتر پلیس+10
05/01/91 دریافت دعوتنامه بیمارستان
17/01/91 معاینه در بیمارستان رازی تبریز
27/01/91 دریافت دعوت نامه جلسه شورای پزشکی
04/02/91 حضور در جلسه شورای پزشکی
02/03/91 دریافت کارت معافیت

شماره چشم من با قطره میدراکس 1٪


< R>
S C A
- 4.75 -1.00 30
- 4.75 -1.00 28
-4.75 -1.00 29
*- 4.75 -1.00 29
S.E -5.25

< L>
S C A
-4.25 -1.75 151
S.E -5.25

در پایان از همه دوستان عزیز که بنده را راهنمایی کردند بسیار سپاسگذارم.
با تشکر فراوان : سهیل

masoud2927
May 23rd, 2012, 11:03 AM
سلام .دوست من چن روز قبل تصادف کرده و چشمش اسیب دیده و عمل کرد البته سرباز هست الان بعضی چیزارو 2تا میبینه البته 1 ماه مرخصی داره که ممکنه خوب بشه. میتونه در صورتی ک نشد ب این دلیل معافیت بشه؟

hadi70
May 23rd, 2012, 12:04 PM
سلام بچه ها

من امروز رفتم کمیسیون و با 9.5 معاف دائم شدم و 108500 هم ریختم به حساب که دیگه منتظر کارت معافیم شم........ حدود 1 سال هم غیبت داشتم که چنتا سوال ازم کرد به خاطر همین مورد ولی در نهایت بهم فیش دادن که بریزم حساب برای کارت معافی.

از همه کسایی که کمکم کردن خیلی ممنونم.....

ایشالا همگی معاف شین...................... مرسی از همه

sahand11_m27
May 23rd, 2012, 12:19 PM
سلام .دوست من چن روز قبل تصادف کرده و چشمش اسیب دیده و عمل کرد البته سرباز هست الان بعضی چیزارو 2تا میبینه البته 1 ماه مرخصی داره که ممکنه خوب بشه. میتونه در صورتی ک نشد ب این دلیل معافیت بشه؟

اگه این آسیب دیدگی باعث مشکلی شده باشه که توی آیین نامه ذکر شده، یا مشکلیه که با خدمت رفتن سلامتش به خظر میفته، میتونن برای معافیت اقدام کنن.

mrmehdich
May 26th, 2012, 11:01 AM
سلام دوستان من این صفحه رو تو سرچ پیدا کردم
آقا من الان سرباز هستم و پارسار اقدام کردم برای معافیت که رفتم بیمارستان امام سجاد و معاف از رزم شدم . الان سرابز هستم و می خوام اقدام کنم دوباره پیش چشم پزشک زیاد رفتم و شماره جدید چشمم جمعش به همراه استیکمات میشه 8.75 رفتم پیش دکتر معتمد محل خدمتم با قطره که ریخت خواست گواهی کنه گفت چشمت با قطره میشه 7.75 یا 7.5 حالا به نظرتون چه کار کنم آیا ممکنه با یاری خدا معاف بشم . یا راهی هست که این قطره خنثی بشه ؟ راهنماییم کنید .

mna50
May 27th, 2012, 04:51 PM
آقا اینم از کمیسیون عالی ما
رفتیم کمیسیون عالی همون آقای دکتر محترم تا مارو دیدن با لحن بد و
زننده بلند شدن جلوی ما و شروع کردن به مسخره بازی که خوش آمدید
و از این حرف ها
بعد گفتن من نمی فهمم دکترت چی نوشته
یه نامه نوشتن به یک اپتومتریست معتمد
رفتم پیش اون گفت معافی و اینم بهت گیرداده
خلاصه با کلی بدبختی راضی شد بنویسه واقعیت رو
چون می گفت این منظورش چیز دیگه ای بوده
اپتومتریست مطب داشت بیمارستان نبود
کارشون قانونیه؟
کجا شکایت کنم؟
من گناهم چی بودده که این آقا بهم گیر داده
با شماره 11 می باید معاف می شدم که گفت شما 8.5 هستی
گفتم 11 هستم
گفت با مدرکت باید 12 باشی
گفتم آیین نامه عوض شده؟ گفت نه
گفتم پس 10 به بالا هستم و معاف که دعواش شد

خلاصه این وضع ماست

تو کمیسیون عالی اولین کاری که کرد به یکی گفت آیین نامه جدید رو بده
و دکتره گفت هنوز اجرایی نشده که به طرف توپید و ازش گرفت
ولی خبر خوب اینکه مثل اینکه آیین نامه جدید تو مورد ضعیفی چشم یا تغییر نکرده
یا ساده تر شده
چون نتونست چیزی پیداکنه گوشمون رو ببره!

mna50
May 27th, 2012, 05:01 PM
راستی قطره شم مثل سجاد سایکلوپلژی بود؟ با همون فواصل زمانی. 3 بار قطره؟ یا اینکه چیزه دیگه بود؟

منش هاش خانم بودن یا آقا؟ یعنی کسی که قطره می ریخت؟

آره فکر کنم مثل همون بود
منشیش یه خانم مسن بود مودب و محترم ولی گیر بود
مثلا نمیذاشت بری بیرون
اپتومتریست 2 تا داشت که تا 10 یکی بود 10 یکی دیگه اومد
کلا خاطره بدی برای من نبود
دستگاه 0.25 نسبت به جاهای دیگه بیشتر زد

سه بار قطره ریخت ولی مثل سجاد نبود چون سجاد 5 دقیقه یه بار می ریخت
و بعد از سه بار (15 دقیقه) ریختنمون بیرون و گفتن 40 دقیقه بعد ( یعنی 55 دقیقه بعد) بیاین
اما مثلا روز اول 80 دقیقه بعد از اولین قطره صدا کردن و روز دوم 50 دقیقه بعد از قطره اول
بی نظم بود چون شلوغ بود خفن

اما فارابی تو اتاق می نشستی
اگر اشتباه نکنم 3 بار هر 10 دقیقه یک بار ریخت و نمی ذاشت بری بیرون
و تقریبا سر 40 دقیقه معاینه کرد
ولی همه چیز دست اپتومتریست بود

بازم می گم دکترش وحشتناک قاطی بود ولی با من که خیلی محترم بود
چون به خاطر قطره شدیدا حالم بد شده بود و زمین خوردم
و دکتر بهم گفت ماشین داری؟ گفتم بعله؟ گفت میشه کلیدش رو ببینم؟
منم تعجب کردم و نشون دادم که گرفت ازم
گفت نمیشه با این وضع بری رانندگی کنی
گفت برو اون ور بده فشار تو بگیرن
خلاصه 2 ساعت محترمانه نذاشت برم
انصافا از این حرکتش خیلی حال کردم
معلوم بود وجدان داشت
واسه همین فکر می کنم نظام وظیفه آدم مطمئنی رو گذاشته اونجا
و فکر نمی کنم 0.25 هم ارفاق کنه

کلا رو همراه خیلی حساس بود که کسی رو نبری
حتی اطفال
یه بچه با باباش رفت که مثل این که از داییش کتک خورده بود
پدر بچه رو خیلی بد باهاش برخورد کرد و بچه رو هم حسابی سین جیم کرد

مدیران لطفاً این پست رو حذف نکنید
شاید خوب باشه بچه ها بدونند دکتر چه تیپ آدمی هست که سورپریز نشن

alixom
May 28th, 2012, 12:16 AM
در مورد استیگمات چی؟ بعد از ریختن قطره همه رو با هم جمع میکنن یا استیگمات رو نصف میکنن؟

sahand11_m27
May 28th, 2012, 01:52 AM
سلام دوستان من این صفحه رو تو سرچ پیدا کردم
آقا من الان سرباز هستم و پارسار اقدام کردم برای معافیت که رفتم بیمارستان امام سجاد و معاف از رزم شدم . الان سرابز هستم و می خوام اقدام کنم دوباره پیش چشم پزشک زیاد رفتم و شماره جدید چشمم جمعش به همراه استیکمات میشه 8.75 رفتم پیش دکتر معتمد محل خدمتم با قطره که ریخت خواست گواهی کنه گفت چشمت با قطره میشه 7.75 یا 7.5 حالا به نظرتون چه کار کنم آیا ممکنه با یاری خدا معاف بشم . یا راهی هست که این قطره خنثی بشه ؟ راهنماییم کنید .
متاسفانه فکر میکنم شانستون برای گرفتن معافیت کمه. مهم نمره با قطره هستش که هنوز زیر 8 هست.

sahand11_m27
May 28th, 2012, 01:57 AM
در مورد استیگمات چی؟ بعد از ریختن قطره همه رو با هم جمع میکنن یا استیگمات رو نصف میکنن؟
آستیگمات که هم علامت با دور/نزدیک بینی باشه، جمع میشه.

مثلا اگه یه چشمتون : -1.25 آستیگمات و -5 هم نزدیک بینی داره مجموعش میشه -6.25
ولی اگه +1.25 آستیگمات داشته باشید اونوقت مجموع میشه همون -5

alixom
May 28th, 2012, 05:01 PM
من با قطره یه چشمم -4 و استیگمات -1.8 اون یکی چشم هم 3.5- و استیگمات 1.7- . بعدش دکتره گفت معاف نمیشی (10 ) این چه طوری جمع زده ؟ بعد از ریختن قطره استیگمات رو نصف میکنن حساب میکنن ؟ با قطره چشم من یک و نیم نمره پایین اومده استیگمات رو هم که نصف کنند میشه سه نمره !

sahand11_m27
May 28th, 2012, 05:24 PM
من با قطره یه چشمم -4 و استیگمات -1.8 اون یکی چشم هم 3.5- و استیگمات 1.7- . بعدش دکتره گفت معاف نمیشی (10 ) این چه طوری جمع زده ؟ بعد از ریختن قطره استیگمات رو نصف میکنن حساب میکنن ؟ با قطره چشم من یک و نیم نمره پایین اومده استیگمات رو هم که نصف کنند میشه سه نمره !

چیزی به اسم نصف کردن وجود نداره. یا محاسبه نمیشه یا کامل جمع میشه. قبلا (http://www.applyabroad.org/forum/showthread.php?2518-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%28%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%29&p=436048&viewfull=1#post436048)توی فروم راجع بش بحث شده.
آستیگماتت رو رو به پایین هم روند کنیم مجموعش میشه -10.5 که باز هم معاف میشی. دکتر اشتباه کرده.

سپهر
May 28th, 2012, 06:37 PM
من با قطره یه چشمم -4 و استیگمات -1.8 اون یکی چشم هم 3.5- و استیگمات 1.7- . بعدش دکتره گفت معاف نمیشی (10 ) این چه طوری جمع زده ؟ بعد از ریختن قطره استیگمات رو نصف میکنن حساب میکنن ؟ با قطره چشم من یک و نیم نمره پایین اومده استیگمات رو هم که نصف کنند میشه سه نمره !

من فکر میکنم داری یه جایی اشتباه میکنی. من که تا حالا نمره چشم با دقت 0.1 ندیده بودم! معمولا هم دکتر و هم دستگاه شماره چشم را حداکثر با دقت 0.25 میدن.

poopy
May 28th, 2012, 09:31 PM
با سلام
نمره چشم من (بدون قطره) مجموع دو چشم 7+ میباشد در حالی که پس از قطره 8.25+ میشود سوالی که از شما دارم اینه که آیا معاینه در بیمارستان فارابی با قطره انجام میشه؟ اگر پاسخ منفی است میتوانم خودم قبل از مراجعه قطره بریزم یا ایراد میگیرن؟ از اینکه پاسخ سوالم را میدهید و از صفحات پربار این فروم از شما سپاسگزارم.

sahand11_m27
May 28th, 2012, 11:28 PM
با سلام
نمره چشم من (بدون قطره) مجموع دو چشم 7+ میباشد در حالی که پس از قطره 8.25+ میشود سوالی که از شما دارم اینه که آیا معاینه در بیمارستان فارابی با قطره انجام میشه؟ اگر پاسخ منفی است میتوانم خودم قبل از مراجعه قطره بریزم یا ایراد میگیرن؟ از اینکه پاسخ سوالم را میدهید و از صفحات پربار این فروم از شما سپاسگزارم.

همه بیمارستانهایی که از طرف نظام وظیفه بهشون معرفی میشید، معاینرو با قطره انجام میدن.

poopy
May 29th, 2012, 04:55 PM
همه بیمارستانهایی که از طرف نظام وظیفه بهشون معرفی میشید، معاینرو با قطره انجام میدن.

با تشکر از جوابتون
من برای معاینه اول که سجاد رفته بودم خودشون برام قطره نریختن البته دکترم گفته بود خودت قطره بریز و برو معاینه حالا نمیدونم چون فهمیدند قطره ریختم خودشون دیگه نریختند یا اصلا نمیخواستند بریزند. ولی کلا هرکی که با من اومد داخل بدون قطره معاینه شد. برای همین میخوام مطمئن شم که تو فارابی چطوریه؟ چون قطره نمره چشم منو بالا میبره.

alixom
May 29th, 2012, 07:48 PM
نه من بک چشمم -1.83 یکی 1.78- استیگمات بود .حالا من وقت یه دکتر دیگه ارتش رو گرفتم که بگه معافم بعد دفترچه رو پرکنم . در مورد این سرهنگای بازنشسته ارتش که پول میگیرن دفترچه رو پر میکنن و میرن دنبال کاراش شنیدید؟ امتحانشون کردید ؟ یکی هست پنجاه تومن میگیره کل کارا رو انجام میده

sahand11_m27
May 29th, 2012, 08:06 PM
با تشکر از جوابتون
من برای معاینه اول که سجاد رفته بودم خودشون برام قطره نریختن البته دکترم گفته بود خودت قطره بریز و برو معاینه حالا نمیدونم چون فهمیدند قطره ریختم خودشون دیگه نریختند یا اصلا نمیخواستند بریزند. ولی کلا هرکی که با من اومد داخل بدون قطره معاینه شد. برای همین میخوام مطمئن شم که تو فارابی چطوریه؟ چون قطره نمره چشم منو بالا میبره.

خواهش میکنم. حقیقتش من اولین باره که میشنوم بدون قطره معاینه کردن. دیدم بچه ها از زیر قطره ریختن در برن ولی اینکه خودشون قطره نریزن نه. شما و سایرین توی اون روز چند بار معاینه چشم شدید؟ 1 بار فقط؟
من خودم هم سجاد معاینه شدم و یک بار با قطره و یک بار بدون قطره معاینه شدم. بیمارستان فارابی هم به همین صورته.

سپهر
May 29th, 2012, 08:33 PM
نه من بک چشمم -1.83 یکی 1.78- استیگمات بود .حالا من وقت یه دکتر دیگه ارتش رو گرفتم که بگه معافم بعد دفترچه رو پرکنم . در مورد این سرهنگای بازنشسته ارتش که پول میگیرن دفترچه رو پر میکنن و میرن دنبال کاراش شنیدید؟ امتحانشون کردید ؟ یکی هست پنجاه تومن میگیره کل کارا رو انجام میده

دیگه بدتر! من میگم دهم زیادی دقیقه، حالا تو به صدم شماره میدی؟

این چه دکتر یا دستگاهیه که تا صدم دقت داره؟! فکر میکنم شدیدا داری اشتباه میکنی و با یه چیز دیگه قاطی کردی. شاید من از پشت کوه اومدم و نمیفهمم!

poopy
May 29th, 2012, 09:52 PM
خواهش میکنم. حقیقتش من اولین باره که میشنوم بدون قطره معاینه کردن. دیدم بچه ها از زیر قطره ریختن در برن ولی اینکه خودشون قطره نریزن نه. شما و سایرین توی اون روز چند بار معاینه چشم شدید؟ 1 بار فقط؟
من خودم هم سجاد معاینه شدم و یک بار با قطره و یک بار بدون قطره معاینه شدم. بیمارستان فارابی هم به همین صورته.
بله فقط یکبار اونم بدون قطره! به نظر شما اگه من خودم قطره بریزم و برم چی میشه؟

sahand11_m27
May 29th, 2012, 10:51 PM
بله فقط یکبار اونم بدون قطره! به نظر شما اگه من خودم قطره بریزم و برم چی میشه؟
راستش من نمیتونم بگم چی میشه ولی به هر حال اگه جای شما بودم، قطررو میریختم قبل از معاینه. در ضمن فکر نمیکنم این اتفاق دفعه بعد بیفته که شما رو بدون قطره معاینه کنن.

alixom
May 31st, 2012, 02:04 PM
دیگه بدتر! من میگم دهم زیادی دقیقه، حالا تو به صدم شماره میدی؟

این چه دکتر یا دستگاهیه که تا صدم دقت داره؟! فکر میکنم شدیدا داری اشتباه میکنی و با یه چیز دیگه قاطی کردی. شاید من از پشت کوه اومدم و نمیفهمم!

خیلی علاقه داری عکسشو بدم. شیش هفت سال پیشم صدم میدادن . من صدم همه استیگماتامو دارم . شاید اونجاهایی که رفتی دستگاهش قدیمی بوده .

سپهر
May 31st, 2012, 02:48 PM
خیلی علاقه داری عکسشو بدم. شیش هفت سال پیشم صدم میدادن . من صدم همه استیگماتامو دارم . شاید اونجاهایی که رفتی دستگاهش قدیمی بوده .

آره اگه عکسش را بذاری ممنون میشم.

ramtin21
June 6th, 2012, 06:53 PM
سلام
كسي هست كه اينجا براي قوز قرنيه اقدام كرده باشه ؟
من فروردين دفترچه رو پست كردم .كفايت اموزش هم هستم. از سپاه پذيرش گرفتم و يك تير با مدرك ليسانس اعزامم هست . چند روز پيش متوجه شدم كه به بيماري قوز قرنيه دچار هستم و پزشكم بعد از ديدن ارب اسكن و پنتاكم گواهي داد كه قوز قرنيه دارم و گفت صد در صد معافم . بيمارستان خودم بقيه اله هست كه ابتدا تشخيص دادن بعد هم رفتم پيش يه اقاي دكتري خارج از بيمارستان ايشون هم تائيد كردند. براي همين منم رفتم و اعزامم رو ابطال كردم و حالا شديدن استرس دارم چون اگه به من معافي ندن هم دو سه ماه اعزامم ميوفته عقب هم معلوم نيست كه دوباره سپاه بيوفتم .الان نامه بيمارستان رو به من دادن كه نامه براي بيمارستان حضرت رسول تو خيابون ستارخان هست .نوبت كميسيون بيمارستانم سه شنبه بيست و سه خرداد هست . ( يعني شش هف روز ديگه ) كسي هست بتونه به طور كلي هم در مورد بيمارستان رسول هم ساير موارد راهنماييم كنه ؟

Hamid_110
June 6th, 2012, 07:09 PM
سلام
كسي هست كه اينجا براي قوز قرنيه اقدام كرده باشه ؟
من فروردين دفترچه رو پست كردم .كفايت اموزش هم هستم. از سپاه پذيرش گرفتم و يك تير با مدرك ليسانس اعزامم هست . چند روز پيش متوجه شدم كه به بيماري قوز قرنيه دچار هستم و پزشكم بعد از ديدن ارب اسكن و پنتاكم گواهي داد كه قوز قرنيه دارم و گفت صد در صد معافم . بيمارستان خودم بقيه اله هست كه ابتدا تشخيص دادن بعد هم رفتم پيش يه اقاي دكتري خارج از بيمارستان ايشون هم تائيد كردند. براي همين منم رفتم و اعزامم رو ابطال كردم و حالا شديدن استرس دارم چون اگه به من معافي ندن هم دو سه ماه اعزامم ميوفته عقب هم معلوم نيست كه دوباره سپاه بيوفتم .الان نامه بيمارستان رو به من دادن كه نامه براي بيمارستان حضرت رسول تو خيابون ستارخان هست .نوبت كميسيون بيمارستانم سه شنبه بيست و سه خرداد هست . ( يعني شش هف روز ديگه ) كسي هست بتونه به طور كلي هم در مورد بيمارستان رسول هم ساير موارد راهنماييم كنه ؟

سلام
بیمارستان حضرت رسول نرفتم؛ اطلاعات زیادی هم در مورد قوزقرنیه ندارم:D
اما تو مراجعاتم به کمیسیون تا حالا حداقل 5 نفر رو دیدم که با قوزقرنیه معاف دائم شدن.
از دوستان همین فروم هم هستن که معاف شدن.
خیالت راحت!
موفق باشید

sahand11_m27
June 6th, 2012, 07:17 PM
سلام
كسي هست كه اينجا براي قوز قرنيه اقدام كرده باشه ؟
من فروردين دفترچه رو پست كردم .كفايت اموزش هم هستم. از سپاه پذيرش گرفتم و يك تير با مدرك ليسانس اعزامم هست . چند روز پيش متوجه شدم كه به بيماري قوز قرنيه دچار هستم و پزشكم بعد از ديدن ارب اسكن و پنتاكم گواهي داد كه قوز قرنيه دارم و گفت صد در صد معافم . بيمارستان خودم بقيه اله هست كه ابتدا تشخيص دادن بعد هم رفتم پيش يه اقاي دكتري خارج از بيمارستان ايشون هم تائيد كردند. براي همين منم رفتم و اعزامم رو ابطال كردم و حالا شديدن استرس دارم چون اگه به من معافي ندن هم دو سه ماه اعزامم ميوفته عقب هم معلوم نيست كه دوباره سپاه بيوفتم .الان نامه بيمارستان رو به من دادن كه نامه براي بيمارستان حضرت رسول تو خيابون ستارخان هست .نوبت كميسيون بيمارستانم سه شنبه بيست و سه خرداد هست . ( يعني شش هف روز ديگه ) كسي هست بتونه به طور كلي هم در مورد بيمارستان رسول هم ساير موارد راهنماييم كنه ؟

بیمارستان مطمئنی معاینه شدید و به نظرم اگه دکتر اونجا بهتون گفته که معاف میشید، همینطور میشه. بقیه اله خودش یکی از بیمارستان هایی که معاینات چشم رو از طرف نطام وطیقه انجام میده و دکترهاش کاملا آشنا هستن به آیین نامه.
قوز قرنیه از نظر دسته بندی جزو مشکلات چشمی هست که راحت معافیت بهش تعلق یگیره.
بچه های زیادی توی فروم با قوز قرنیه معاف شدن. شما توی قسمت جستجوی گوگل سایت "قوز قرنیه" رو سرچ کنید، میتونید تجربیات دوستان رو پیدا کنید. مثلا:
http://www.applyabroad.org/forum/showthread.php?2518-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%28%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%29&p=282788&viewfull=1#post282788
http://www.applyabroad.org/forum/showthread.php?2518-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%28%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%29&p=443420&viewfull=1#post443420

manager_66
June 8th, 2012, 04:16 PM
من هم قوز قرنیه دارم . سه شنبه همین هفته هم کمیسیون پزشکیمه . حتما موقعی که میخای بری پیش دکتر واسه معاینه عکس توپوگرافی چشمت رو ببر. من اشتباه کردم نبردم نمیدونم واسم چی نوشت حالا سه شنبه که برم واسه کمیسیسون مشخص میشه چی نوشته . فقط اگه بگن قوز قرنیه نداری باید همونجا اعتراض کنم یا نه ؟ اگه رولشو بگین ممنون میشم .

ImForex
June 10th, 2012, 02:49 PM
من امروز واسه قوز قرنیه بیمارستان سجاد پیش 2 تا دکتر ویزیت شدم 2 تاشون هم نوشتن دارم.دکتر دوم بهم گفت معاف شدی نامش 2 3 هفته دیگه میاد جلو در خونتون و حرفی از کمیسیون نزد.البته اینم بگم که قوز قرنیه من خیلی شذیذه.حالا میخوام بدونم داستان کمیسیون چیه و منم باید برم ؟اگرم دوستان زمان هایی که طول میکشه کارام انجام بشه رو بگن ممنون میشم اخه باید زمان بندی کنم ممنون

sahand11_m27
June 10th, 2012, 03:05 PM
من امروز واسه قوز قرنیه بیمارستان سجاد پیش 2 تا دکتر ویزیت شدم 2 تاشون هم نوشتن دارم.دکتر دوم بهم گفت معاف شدی نامش 2 3 هفته دیگه میاد جلو در خونتون و حرفی از کمیسیون نزد.البته اینم بگم که قوز قرنیه من خیلی شذیذه.حالا میخوام بدونم داستان کمیسیون چیه و منم باید برم ؟اگرم دوستان زمان هایی که طول میکشه کارام انجام بشه رو بگن ممنون میشم اخه باید زمان بندی کنم ممنون
مرحله بعد از معاینه بیمارستان، معرفی به کمیسیون پزشکیه. برای شما احتمالا تا 20 روز دیگه یه نامه میاد که باید در تو یک تاریخ معینی (حدودا 2 هفته بعد از رسیدن نامه) به کمیسیون پزشکی برید. کمیسیون توی خود نظام وظیفه تشکیل میشه. بعد از اون هم معمولا 3 هفته ای کارتتون میاد. میتونه این زمان بندیها بیشتر و کمتر بشه. حدودا 1 ماه ونیم از الان فکر میکنم طول بکشه تا کارتتون بیاد. ممکنه بیشتر هم بشه.

ramtin21
June 11th, 2012, 01:31 PM
بچه ها چه جوري از روي توپوگرافي و ارب اسكن ميشه تشخيص داد كه قوز قرنيه هست يا نه ؟ دكتر از روي ارب اسكن و پنتاكم به من گفته قوز قرنيه دارم اما فردا نوبت بيمارستان نظام وظيفه دارم و شديدن استرس دارم ...

mna50
June 11th, 2012, 05:05 PM
سلام

من امروز برای چهارمین بار رفتم کمیسیون

3 بار با نامه بیمارستان و 1 بار با نامه اپتومتریست معتمد

تو بلندگو گفتن معافی

رفتم سریع فیش ها رو ریختم و آمدم و گفتن باید صبر کن 3 شنبه هفته بعدی
رویت سرهنگ خوردی؟؟؟؟؟؟ این دیگه چه صیغه ای هست؟

سرهنگ کیلو چنده دیگه؟

اون دکتره هم که باهام لج کرده بود کلی می خندید بهم!

sahand11_m27
June 11th, 2012, 07:34 PM
سلام

من امروز برای چهارمین بار رفتم کمیسیون

3 بار با نامه بیمارستان و 1 بار با نامه اپتومتریست معتمد
تو بلندگو گفتن معافی
رفتم سریع فیش ها رو ریختم و آمدم و گفتن باید صبر کن 3 شنبه هفته بعدی
رویت سرهنگ خوردی؟؟؟؟؟؟ این دیگه چه صیغه ای هست؟
سرهنگ کیلو چنده دیگه؟
اون دکتره هم که باهام لج کرده بود کلی می خندید بهم!
رویت؟
مرحله رویت دیگه برداشته شده. مرحل رویت اینه که سرهنگ باید بیاد ببینه و اگه مورد قبول براش واقع شد شما رو معاف اعلام میکنه و شما میری پول رو میریزی. نمیدونم این چه قانونیه واقعا و فقط باید بگم متاسفانه مرحله پر استرسی پیش رو داری. فیشی که 100 تومن رو ریختی هم ببر و نشون بده که فکر میکردی معاف شدی و رفتی پول رو ریختی. توی دیتابیس قدیمی سایت فکر کنم بتونی تجربیات بچه هارو پیدا کنی.

sahand11_m27
June 11th, 2012, 07:36 PM
بچه ها چه جوري از روي توپوگرافي و ارب اسكن ميشه تشخيص داد كه قوز قرنيه هست يا نه ؟ دكتر از روي ارب اسكن و پنتاكم به من گفته قوز قرنيه دارم اما فردا نوبت بيمارستان نظام وظيفه دارم و شديدن استرس دارم ...

دوست عزیز استرس نداره که. دکتر وقتی بهت از رو اسکن گفته که قوز قرنیه داری حتما داری. با معاینه تنها هم بیشتر مواقع دکترها قوز قرنیه رو تشخیص میدن. نگران نباش.

ramtin21
June 11th, 2012, 11:05 PM
نگرانيم از اين بابته كه تو اين مملكت هيچي حساب كتاب نداره .و اگه معاف از رزم كنن منو كل زندگيم ميريزه به هم . با بيست و هشت سال سن بايد بيست و يك ماه خدمت كنم . اونم مني كه اگه سال نود اعزام شده بودم فقط هشت ماه خدمت داشتم. مشكل ديگه هم اينه كه من حتي از عينك هم استفاده نميكنم . يعني قوز قرنيه ي يه چشمم كه خيلي خفيف هست . چشم دوم اما كمي محسوس تره . توكل به خدا ...

manager_66
June 12th, 2012, 11:16 AM
سلام . من الان از کمیسیون میام . همونجور که حدس میزدم دکتری که رفته بودم جاش تشخیص نداده بود قوز قرنیه دارم و تو کمیسیون شماره چشامو جمع زد گفت میشه هفت و لیسانسی معاف نیستی . گفتم من واسه قوز قرنیه اقدام کرد . به دکتر کناریش گفت دکتر چشامو نگاه کرد گفت آره قوز قرنیه داری فقط باید عکس توپوگرافی داشته باشی واسه همین معرفیم کرد بیمارستان دیگه . فقط چند تا سوال :

1- من دو تا فیش دادم یکی 10 تومن یکی هزار تومان . سری بعد هم باید دوباره واریز کنم /
2- چند روز طول میکشه نامه بیاد برای معرفی به بیمارستان .
3- من عمل کردم تو بیمارستان و پروندم هست . اونجا عکس توپوگرافیم هست میشه همونو بگیرم ازشون دیکه عکس نگیرم ؟ ممنون

Hamid_110
June 12th, 2012, 11:31 AM
سلام


1- دوباره باید واریز کنین. تو دعوت نامه کمیسیون که مجددا براتون ارسال میشه؛ حتما قید میشه.
2- یک هفته، ده روز.
3- خیر؛ حتما باید عکس جدید بگیری. ممکنه دکتر بیمارستان رو عکسی که داری نظر بده، اما کمیسیون اگه متوجه بشه قبول نمیکنه و معرفی به بیمارستان میخوری.

موفق باشید

ImForex
June 12th, 2012, 03:25 PM
دوستانی که قوز فرنیه دارن زیاد نگران نباشن من دیدم یه نفر با شماره چشم 1 درجه ضعیفی اومد و 2 تا دکتر ها تایید کردن قوز قرنیش رو فقط حتما به دکتر ها بگید واسه قوز قرنیه اقدام کردید
واسه کمیسیون من توپو گرافی از خودم ببرم ؟2 تا دکتر های بیمارستان تایید کردن دومی هم بهم گفت معافی و کمیسیون نداری اما اینطور که معلومه باید برم کمیسیون
نظر 2 تا دکتر ها هم که نوشتن این بود
دکتر اول : قور قرنیه ( کراتکونوس) دارد
دکتر دوم : قوز قرنیه (کراتکونوس) حاد دارد :دی

mah5513
June 12th, 2012, 10:14 PM
سلام دوستان
برای باره سوم بیمارستان فارابی معاینه شدم. در مجموع شدم 10.25. بار اول بیمارستان رسول اکرم 10 شده بودم. بار دوم هم بیمارستان سجاد 10.25.

به نظرتون کمسیون چه تصمیمی می گیره؟
امکان داره بازم به بیمارستان معرفی بشم؟ یعنی برای بار چهارم؟

مدرکمم هم فوق لیسانسه.

bahrambj
June 13th, 2012, 12:52 PM
دوستانی که قوز فرنیه دارن زیاد نگران نباشن من دیدم یه نفر با شماره چشم 1 درجه ضعیفی اومد و 2 تا دکتر ها تایید کردن قوز قرنیش رو فقط حتما به دکتر ها بگید واسه قوز قرنیه اقدام کردید
واسه کمیسیون من توپو گرافی از خودم ببرم ؟2 تا دکتر های بیمارستان تایید کردن دومی هم بهم گفت معافی و کمیسیون نداری اما اینطور که معلومه باید برم کمیسیون
نظر 2 تا دکتر ها هم که نوشتن این بود
دکتر اول : قور قرنیه ( کراتکونوس) دارد
دکتر دوم : قوز قرنیه (کراتکونوس) حاد دارد :دی

لطفا ما رو هم در جریان مراحل کارتون میذارید؟ با سپاس

ramtin21
June 14th, 2012, 08:15 PM
سه شنبه رفتم بيمارستان رسول . تو چشمام قطره ريختن . در صورتي كه من براي قوز قرنيه ميخواستم اقدام كنن . تقريبن كور مطلق شده بودم . در نهايت دكتر نوشت يه چشمم قوز قرنيه شديد داره يه چشمم هم قوز قرنيه معمولي و گفت معافي تازه توصيه كرد كه حتمن سريعتر عمل كنم. چون قوز قرنيه ي من شديدن پيش رونده شده و چند ماهي هست چشمام خيلي صعيف داره ميشه . البته همچنان از عينك استفاده نميكنم چون خيلي تاثيري نداره .
سوال :
چند روز طول ميكشه نامه كميسيون نظام وظيفه بياد خونه ؟ مراحل بعدي من چيه ؟

sahand11_m27
June 14th, 2012, 09:39 PM
سه شنبه رفتم بيمارستان رسول . تو چشمام قطره ريختن . در صورتي كه من براي قوز قرنيه ميخواستم اقدام كنن . تقريبن كور مطلق شده بودم . در نهايت دكتر نوشت يه چشمم قوز قرنيه شديد داره يه چشمم هم قوز قرنيه معمولي و گفت معافي تازه توصيه كرد كه حتمن سريعتر عمل كنم. چون قوز قرنيه ي من شديدن پيش رونده شده و چند ماهي هست چشمام خيلي صعيف داره ميشه . البته همچنان از عينك استفاده نميكنم چون خيلي تاثيري نداره .
سوال :
چند روز طول ميكشه نامه كميسيون نظام وظيفه بياد خونه ؟ مراحل بعدي من چيه ؟

معمولا بین دو هفته تا یک ماه نامه میاد براتون که توش تاریخ مراجعه به کمیسیون ذکر شده. که اون هم معمولا بین یک هفته تا 3 هفتست. شما میرید کمیسیون اونجا ایشالا معاف شدید فیش ها رو واریز میکنید و منتظر میشد تا کارت با ارزشتون برسه!
موفق باشید.

mah5513
June 15th, 2012, 05:52 PM
دوستان یکی جواب منو بده
برای باره سوم بیمارستان فارابی معاینه شدم. در مجموع شدم 10.25. بار اول بیمارستان رسول اکرم 10 شده بودم. بار دوم هم بیمارستان سجاد 10.25.

به نظرتون کمسیون چه تصمیمی می گیره؟
امکان داره بازم به بیمارستان معرفی بشم؟ یعنی برای بار چهارم؟

مدرکمم هم فوق لیسانسه.

sahand11_m27
June 15th, 2012, 06:02 PM
دوستان یکی جواب منو بده
برای باره سوم بیمارستان فارابی معاینه شدم. در مجموع شدم 10.25. بار اول بیمارستان رسول اکرم 10 شده بودم. بار دوم هم بیمارستان سجاد 10.25.

به نظرتون کمسیون چه تصمیمی می گیره؟
امکان داره بازم به بیمارستان معرفی بشم؟ یعنی برای بار چهارم؟

مدرکمم هم فوق لیسانسه.
10.25 طبق آیین نامه معاف میشید. من اصلا نمیشناسم کسیرو برای چشم برای بار چهارم معاینه بفرستن. دیگه بیمارستان کم میارن برای بار چهارم هم بخوان بفرستن:). به نظرم اندفه معاف میشید.

jyj
June 15th, 2012, 06:11 PM
با سلام من یه سری کارها و مراحل رو طی کردم و تجریباتم رو میگم شاید به درد کسی بخوره من از اهواز اقدام کردم
حدودا حوالی آذر ماه بود که من رفتم پیش یه بینایی سنج برای معاینه چشمم چون سه سال بود نرفته بودم آخرین بار مجموع دو تا چشمم 9 بود و چون مدرکم هم لیسانس بود باید بیشتر از 10 میشد
رفتم پیش یه دکتر و بدون قطره چشمم رو معاینه کرد و گفت مجموع هر دوچشمم 9/5 هست و هر چشم 4/75 ولی یه چیز جالب بهم گفت عینکم رو نگاه کرد گفت شیشه عینکم هم گفت شیشه عینکت 4/75 هست من با این شماره خوب نمیدیدم و مطمئن بودم چشمام ضعیف تر شده ولی دکتر یه توصیه جالب بهم کرد و گفت وقتی با دستگاه چشمت رو معاینه میکنن اون تصویری رو دستگاه نشون میده بهش زل نزن و اون تصویر هرجا هست تو جلوتر نگاهش کن یعنی تقریبا مردمک چشم رو باید بدید پایین اینطوری بهم گفت دستگاه هر چشمت 0.25 صدم ضعیف تر نشون میده من موقعی که رفتم فرم و شیشه سفارش بدم به اون طرف گفتم شیشه 5 برام بزاره و اون گفت اینجا نوشته 4/75 منم گفتم اشکال نداره اونم همینکار رو کرد خلاصه بعد از دو ماه یکی از دوستام رو دیدم که معاف شده بود دکتری رو که روز کمیسیون در بیمارستان مشموولان رو معاینه میکنه رو بهم معرفی کرد گفت برو پیش اون اگه گفت معافی دیگه شک نکن
منم رفتم پیشش اول بدون قطره معاینه کرد و گفت معافی و بعدش خودش گفت باید قطره بریزم تا مثل موقعیت روز معاینه در بیمارستان بشه قطره ریخت و 20 دقیقه بعدش رفتم بازم گفت معافی اولش بهم نگفت شماره چشمم چنده بهم گفت بهت میگم معافی برو اقدام کن بعدش که اصرار کردم گفت شماره چشمت 10/5 هست اینم بگم من از اون تکنیکی که دکتره قبلا بهم گفته بود استفاده کردم ولی نمیدونم تاثیر داشت یا نه
خلاصه من روز 17 فروردین دفترچه رو فرستادم و روز 10 اردیبهشت نامه بیمارستان اومد دم خونه و تاریخ کمیسیون 27 اردیبهشت بود اون روز ساعت 10 رفتم بیمارستان ساعت 12 یه افسر اومد به فاصله 5 دقیقه دوبار تو چشم همه قطره ریخت و حدودا یک ساعت بعدش دکتر معاینه م کرد همون دکتری بود که مطبش رفته بودم و اتفاقا خیلی هم تحویلم گرفت و خوب برخورد کرد معاینه کرد و گفت معافی منتظر باش تا نامه از حوزه برات بیاد
7 خرداد نامه اومد و تاریخ مراجعه به حوزه 10 خرداد بود روز 10 خرداد ساعت هشت رفتم حوزه و فیش هایی رو پرداخت کردیم ازمون گرفتن و گفتن دکتری که اینجا معاینه میکنه ساعت 11:30 میاد ما هم منتظر موندیم تا اومد نوبت من که شد گفت عینکت رو بده یه نگاهی بهش کرد و گفت برو بیرون منتظر باش
دو ساعت بعدش یه افسر اومد اول اسم اونایی که سرباز و معاف از رزم شده بودن رو خوند و گفت برن تا برگ سبزشون بیاد و بعدش اسم اونایی که معاف شده بودن رو خوند که خوشبختانه اسم منم بینشون بود یه برگه داد که توش سه تا شماره حساب بود و یه 100 هزار تومن و یه 8200 و 1000 تومن باید پرداخت میکردیم گفت اینا رو پرداخت کنید و یک هفته بعد بیایید یک هفته بعدش رفتیم فیش ها رو دادیم و تمام شد گفت برید تا کارتتون بیاد
اون استرسی که وقتی داشت اسامی سربازها و معاف از رزم ها رو میخوند هیچ وقت یادم نمیره به قول یکی از بچه هایی که اونجا بود انگار داشتن اسامی اونایی که میرن به جهنم رو میخوندن
این کل ماجرا بود اگر کسی سوالی داشت در خدمتم به امید معاف شدن همگی

jyj
June 15th, 2012, 06:12 PM
دوستان یکی جواب منو بده
برای باره سوم بیمارستان فارابی معاینه شدم. در مجموع شدم 10.25. بار اول بیمارستان رسول اکرم 10 شده بودم. بار دوم هم بیمارستان سجاد 10.25.

به نظرتون کمسیون چه تصمیمی می گیره؟
امکان داره بازم به بیمارستان معرفی بشم؟ یعنی برای بار چهارم؟

مدرکمم هم فوق لیسانسه.

الان دارن رسما شما رو اذیت میکنن ولی بدونید قانونا شما معافید

mna50
June 24th, 2012, 01:19 AM
دوستان یکی جواب منو بده
برای باره سوم بیمارستان فارابی معاینه شدم. در مجموع شدم 10.25. بار اول بیمارستان رسول اکرم 10 شده بودم. بار دوم هم بیمارستان سجاد 10.25.

به نظرتون کمسیون چه تصمیمی می گیره؟
امکان داره بازم به بیمارستان معرفی بشم؟ یعنی برای بار چهارم؟

مدرکمم هم فوق لیسانسه.

قانوناً معافی. ولی: اگر مدرکت بالای دیپلم باشه، اگر فراری باشی، اگر غیبت داشته باشی، اگر به رای قبلی اعتراض کرده باشی، اگر مورد جدید بعد از رای سرباز شدن اعلام کرده باشی، 10.25 و 10.5 باشی، اگر شماره ها فرق کرده باشه خیلی قوی احتمال داره دوباره بفرستنت

لب مرز که هستی موردت مشکوکه
ببین 3 بار فرستادنت بیمارستان
من احتمال می دم که دوباره بفرستنت
من با 3 بار 11 بار سوم معرفی شدم به یک اپتومتریست
هیچ بعید نیست
اگر دو تا اولی 10.25 بود امکان سومین معاینه خیلی کمتر بود

Mehdi_1979
June 24th, 2012, 10:33 AM
بعد از چند ماه خوندن نظرات و تجربیات بچه های اینجا، با کلی ترس و لرز اقدام کردم. لیسانس دارم. متاهلم و 1 بچه هم دارم. یه 9-8 سال ناقابل هم غیبت داشتم. البته توی مهلت تعیین شده ( تا آخر اردیبهشت ) خودمو معرفی کردم. معرفی شدم به بیمارستان 501 ارتش ( در تهران ). تا اونجا که دیدم مجموع شماره ها شد 11 تمام. منتظر نامه ارجاع به کمیسیونم. الان دقیقا 1 هفته گذشته. فکر می کنین چقدر دیگه باید منتظر بمونم؟ ممکنه معاینه مجدد بخورم؟

jyj
June 24th, 2012, 05:23 PM
بعد از چند ماه خوندن نظرات و تجربیات بچه های اینجا، با کلی ترس و لرز اقدام کردم. لیسانس دارم. متاهلم و 1 بچه هم دارم. یه 9-8 سال ناقابل هم غیبت داشتم. البته توی مهلت تعیین شده ( تا آخر اردیبهشت ) خودمو معرفی کردم. معرفی شدم به بیمارستان 501 ارتش ( در تهران ). تا اونجا که دیدم مجموع شماره ها شد 11 تمام. منتظر نامه ارجاع به کمیسیونم. الان دقیقا 1 هفته گذشته. فکر می کنین چقدر دیگه باید منتظر بمونم؟ ممکنه معاینه مجدد بخورم؟
بستگی به شلوغی و خلوتی در اون بازه زمانی داره ولی اکثرا دو هفته طول میکشه

mah5513
June 25th, 2012, 07:04 PM
قانوناً معافی. ولی: اگر مدرکت بالای دیپلم باشه، اگر فراری باشی، اگر غیبت داشته باشی، اگر به رای قبلی اعتراض کرده باشی، اگر مورد جدید بعد از رای سرباز شدن اعلام کرده باشی، 10.25 و 10.5 باشی، اگر شماره ها فرق کرده باشه خیلی قوی احتمال داره دوباره بفرستنت

لب مرز که هستی موردت مشکوکه
ببین 3 بار فرستادنت بیمارستان
من احتمال می دم که دوباره بفرستنت
من با 3 بار 11 بار سوم معرفی شدم به یک اپتومتریست
هیچ بعید نیست
اگر دو تا اولی 10.25 بود امکان سومین معاینه خیلی کمتر بود


یعنی چند بار می فرستن بیمارستان؟ چهار پنج بار؟ دیگه فکر کنم همینطوری باید برم بیمارستان؟

الان اگه بار چهرام برم بشم 10.5 یعنی بازم مجدد برای بار پنجم؟

شما بالاخره معاف شدید یا همینطوری میرید بیمارستان؟

ramtin21
June 27th, 2012, 08:05 AM
سلام بچه ها . من هنوز نامه دعوت به كميسيون نظامم نيومده .رفتم نظاو وظيفه (پل چوبي ) به من گفت برم دويست متر بالاتر از در نظام وظيفه يه سامانه الكترونيك گذاشتن با كلي كامپيوتر كه ميتوني خودت از طريق مانيتور صفحه لمسي اون كامپيوتره كاراتو پيگيري كني . منم رفتم اونجا بعد از ورود كد ملي نوشت كه كميسيونم هجدهم تير ماه هست .
الان مشكلي كه هست اينه كه چون نامه دعوت به كميسيون برام نيومده و من نميدونم چه مداركي رو بايد با خودم ببرم . پليس + 10 هم كمكي به من نكرد چن جا رفتم گفتن ديگه كاراهاي مربوط به معافيت پزشكي و كميسيون و اين جور چيزا رو بايد از خود نظام وظيفه پيگيري كرد. ظاهرا يه فيش بانكي هم بايد واريز كنم كه اونم نميدونم مبلغش چقدر هست و به چه شماره حسابي بايد واريز كنم .ممنون ميشم اگه شماها اطلاعاتي داريد كمكم كنيد .

rampar
June 29th, 2012, 07:52 PM
سلام رفیق
احتمالا چند روز صبر کنی نامه ی کمیسیون به دستت میرسه ولی اگر نرسید هم اصلا مهم نیست فقط همون پرینت کاغذی که امروز وقت شورات هست رو همرات ببر تا کاغذ ورود از سرباز وظیفه بگیری و یک فیش 10 هزار تومانی به حساب 2171151316002 واریز کن. دیگه ساعت 8.15 وقت شورات اسمها رو میخونن و فیش رو ازت میگیرن و با پرونده میفرستنت بری داخل.

سلام بچه ها . من هنوز نامه دعوت به كميسيون نظامم نيومده .رفتم نظاو وظيفه (پل چوبي ) به من گفت برم دويست متر بالاتر از در نظام وظيفه يه سامانه الكترونيك گذاشتن با كلي كامپيوتر كه ميتوني خودت از طريق مانيتور صفحه لمسي اون كامپيوتره كاراتو پيگيري كني . منم رفتم اونجا بعد از ورود كد ملي نوشت كه كميسيونم هجدهم تير ماه هست .
الان مشكلي كه هست اينه كه چون نامه دعوت به كميسيون برام نيومده و من نميدونم چه مداركي رو بايد با خودم ببرم . پليس + 10 هم كمكي به من نكرد چن جا رفتم گفتن ديگه كاراهاي مربوط به معافيت پزشكي و كميسيون و اين جور چيزا رو بايد از خود نظام وظيفه پيگيري كرد. ظاهرا يه فيش بانكي هم بايد واريز كنم كه اونم نميدونم مبلغش چقدر هست و به چه شماره حسابي بايد واريز كنم .ممنون ميشم اگه شماها اطلاعاتي داريد كمكم كنيد .

ImForex
July 2nd, 2012, 10:21 PM
امروز رفته بودم کمیسیون 5 نفر چشم بودیم 2 تا قوز قرنیه 3 تا ضعیفی 3 نفری که ضعیف بودن معاف شدن ما 2 نفرم معرفی شدیم بیمارستان که عکس بگیرن.یکی از بچه هایی که ضعیف بود بهش گفت تو که معاف نیستی شمارت کمه اونم یه نسخه داد گفت اینا ها انقدر ضعیفه دکتر هم قبول کرد.بچه هایی که واسه قوز قرنیه میرن حتما عکسشون رو بگیرن دستشون دکتر که خواست پرونده رو بگیره عکس رو رو پرونده بدن من اشتباه کردم 1 ماه عقب افتادم 3 مرداد بیمارستان رسول بهم وقت دادن :(

armin_rx
July 3rd, 2012, 09:36 AM
سلام دوستان
قوز قرنیه چطوری باید باشه که معاف کنن؟ علائم قوز قرنیه چیه؟

ImForex
July 3rd, 2012, 05:14 PM
هرطور باشه معافه.یکی از علایم بارزش به نظر من اینه که تو روز یه زره افتابی باشه چشمات خود به خود بسته میشه

majidgbox
July 4th, 2012, 08:24 PM
دوستان سلام و خسته نباشیدمن الان یک دو ماه میشه کمیسیون دارم یک بار رفتم که دکتر چشم برام زد نمره 10 که با توجه به مدرکم معاف می شودم اما توی نظام وظیفه گفتند باید بری یک دکتر دیگه که دکتر دوم زد 8 که گفتند معاف نمیشه اعتراض کردم گفتند باید بری تهران بیمارستان سجاد رفتم اونجا زدند 7 خورده ای در صورتی که عینکی که از کودکی به چشم میزنم 10 ولی هر جا میر م میگن یا 9 هستی یا 8 تهران که گفتند 7 75 هستی حالا سوالی برام پیش اومده ممکنه من قوزش قرینه داشته باشم ؟ که وقتی با دستگاه میبنند نمیتونند دقیق بگن چشم من چند نمرش باید با دستگاه مربوط به بررسی قوز قرینه بررسی شم ؟دوستان عزیز میخواهم راهنمایی کنید هنوز نرفتم نظام وظیفه برای چلسه سوم که از تهران نتجیه براشون ارسال شده آیا میتونم این قضیه رو مطرح کنم که یک بار دیگه برای معاینه قوز قرینه برم ؟آیا کسی که قوز داشته باشه چشم هاش معافه ؟با تشکر

Hamid_110
July 4th, 2012, 09:05 PM
دوستان سلام و خسته نباشیدمن الان یک دو ماه میشه کمیسیون دارم یک بار رفتم که دکتر چشم برام زد نمره 10 که با توجه به مدرکم معاف می شودم اما توی نظام وظیفه گفتند باید بری یک دکتر دیگه که دکتر دوم زد 8 که گفتند معاف نمیشه اعتراض کردم گفتند باید بری تهران بیمارستان سجاد رفتم اونجا زدند 7 خورده ای در صورتی که عینکی که از کودکی به چشم میزنم 10 ولی هر جا میر م میگن یا 9 هستی یا 8 تهران که گفتند 7 75 هستی حالا سوالی برام پیش اومده ممکنه من قوزش قرینه داشته باشم ؟ که وقتی با دستگاه میبنند نمیتونند دقیق بگن چشم من چند نمرش باید با دستگاه مربوط به بررسی قوز قرینه بررسی شم ؟دوستان عزیز میخواهم راهنمایی کنید هنوز نرفتم نظام وظیفه برای چلسه سوم که از تهران نتجیه براشون ارسال شده آیا میتونم این قضیه رو مطرح کنم که یک بار دیگه برای معاینه قوز قرینه برم ؟آیا کسی که قوز داشته باشه چشم هاش معافه ؟با تشکر

سلام
خودتون میدونید قوزقرنیه دارید یا نه؟
اگر نمی دونید و دوست ندارید وقت تون تلف شه؛ اول همینو پیگیری کنید؟ یک آزمایش ارب اسکن لازم داره که خرجش بنظرم نزدیک پنجاه هزار تومن میشه. اگر تایید شد که میتونید تو جلسه کمیسیون هم ببریدش.
نمی دونم، اما فکر نمی کنم تغییرات شماره چشم در معاینات بدلیل قوز قرنیه باشه.
قوزقرنیه معافیت دائم داره.
موفق باشید

majidgbox
July 4th, 2012, 10:48 PM
سلام
خودتون میدونید قوزقرنیه دارید یا نه؟
اگر نمی دونید و دوست ندارید وقت تون تلف شه؛ اول همینو پیگیری کنید؟ یک آزمایش ارب اسکن لازم داره که خرجش بنظرم نزدیک پنجاه هزار تومن میشه. اگر تایید شد که میتونید تو جلسه کمیسیون هم ببریدش.
نمی دونم، اما فکر نمی کنم تغییرات شماره چشم در معاینات بدلیل قوز قرنیه باشه.
قوزقرنیه معافیت دائم داره.
موفق باشید

خودم مطمئن نیستم اما ببنید من الان عینکم شمارش 10 مثت در صورتی که من چند جا رفتم برای اندازه شماره چشمم یک جا گفتند 8 تهران گفت 7 خورده ای
ولی چرا عینک 10 چشم های منو اذیت نمیکنه اینطور که من شنیدم با این دستگاه نمیشه کسی که قوز داشته باشه اندازشو دقیق گرفت

Hamid_110
July 4th, 2012, 11:22 PM
خودم مطمئن نیستم اما ببنید من الان عینکم شمارش 10 مثت در صورتی که من چند جا رفتم برای اندازه شماره چشمم یک جا گفتند 8 تهران گفت 7 خورده ای
ولی چرا عینک 10 چشم های منو اذیت نمیکنه اینطور که من شنیدم با این دستگاه نمیشه کسی که قوز داشته باشه اندازشو دقیق گرفت

روزه شک دار نمیشه! چارش ارب اسکنه.
تغییرات شماره چشم شما زیاده اما تغییر تا دو شماره در معاینه با ریختن قطره زیاد دیدم.

majidgbox
July 4th, 2012, 11:34 PM
روزه شک دار نمیشه! چارش ارب اسکنه.
تغییرات شماره چشم شما زیاده اما تغییر تا دو شماره در معاینه با ریختن قطره زیاد دیدم.

من تو این چند ماه نزدیک به 5 جا رفتم هر جا یک چیز گفتند عینک چشم خودم 10 چرا پس عینکی که میزنم
مشکلی ندارم باهاش ؟
این آزمایش فقط تهران میشه انجام داد یا به نظر شما شهرستان ها هم دارند ؟

Hamid_110
July 5th, 2012, 02:30 AM
مساله سر قطره ای که قبل از معاینه می ریزن. اون که شماره چشم رو تغییر میده.
راستش شهرستان با شهرستان فرق میکنه! یهتره خودتون با مراکز چشم پزشکی تماس بگیرید.

armin_rx
July 7th, 2012, 09:02 PM
سلام
چشم های من مجموعش 9.25 هست، چیکار کنم 0.75 دیگه ضعیف بشه معاف بشم؟؟؟

sahand11_m27
July 7th, 2012, 09:21 PM
سلام
چشم های من مجموعش 9.25 هست، چیکار کنم 0.75 دیگه ضعیف بشه معاف بشم؟؟؟
خیلی ناراحتم که 0.75 کم دارم :((((((((((
بیشتر از 0.75 باید ضعیف شه. چون از قطره هم استفاده میکنن.
در مورد ضعیفی هم من راستش نمیدونم! احتمالا همون کارهایی که دکترها میگن انجام ندید تا چشمتون آسیب نبینه رو اگه انجام بدید میتونه کمک کنه!

rampar
July 8th, 2012, 09:14 AM
سلام دوستان
میخواستم بپرسم جواب معاینه چشم از بیمارستان بقیه الله چند روزه به نظام وظیفه میرسه؟ آخه من 31 خرداد معاینه کامل شدم و تمام. اما تا دیروز که من نظام وظیفه رفتم برگه ای نرسیده بدستشون!
کسی هست که بدونه بیمارستان بقیه الله چقدر طول میکشه تا وقت کمیسیون؟ به نظر خودم زیادی طولانی شده و خوب نمیدونم چی کار کنم!

Hamid_110
July 8th, 2012, 12:16 PM
سلام دوستان
میخواستم بپرسم جواب معاینه چشم از بیمارستان بقیه الله چند روزه به نظام وظیفه میرسه؟ آخه من 31 خرداد معاینه کامل شدم و تمام. اما تا دیروز که من نظام وظیفه رفتم برگه ای نرسیده بدستشون!
کسی هست که بدونه بیمارستان بقیه الله چقدر طول میکشه تا وقت کمیسیون؟ به نظر خودم زیادی طولانی شده و خوب نمیدونم چی کار کنم!

سلام
قطعا خیلی طولانی شده؛ حداکثر یک هفته یا چی دیگه بشه دو هفته.
حتما یه سر برید بایگانی بقیه الله ببینید اصلا ارسال شده یا نه؟ شاید اونجا مشکلی پیش اومده باشه.
موفق باشید

jyj
July 8th, 2012, 04:50 PM
سلام
چشم های من مجموعش 9.25 هست، چیکار کنم 0.75 دیگه ضعیف بشه معاف بشم؟؟؟
بستگی به سن و سالت داره
اگه زیر 20 22 سال باشی ممکنه تغییر کنه ولی اگر بالای این سن باشی بعیده که به این زودی ها تغییر کنه
راهی هم که بشه چشم ضعیفتر بشه وجود نداره

armin_rx
July 8th, 2012, 08:32 PM
آره متاسفانه دکتر هم بهم گفت چشم رو نمیشه ضعیف کرد ....

manager_66
July 10th, 2012, 01:04 AM
سلام . من واسه قوز قرنیه اقدام کردم بار اول کمیسیون رد شدم چون توپوگرافی نداشتم . حالا 30 ام رفتم واسه معاینه مجدد هنوز نامم نیومده . عکس توپوگرافی هم گرفتم . بغیر از توپوگرافی چیز دیگه ای نمیخاد . چون دوست ندارم بار بخاطر یک مسئله دیگه ب یک بیمارستان دیگه معرفی بشم و دو ماه علاف . ممنون .

ArefGod
July 10th, 2012, 01:29 AM
سلام . من واسه قوز قرنیه اقدام کردم بار اول کمیسیون رد شدم چون توپوگرافی نداشتم . حالا 30 ام رفتم واسه معاینه مجدد هنوز نامم نیومده . عکس توپوگرافی هم گرفتم . بغیر از توپوگرافی چیز دیگه ای نمیخاد . چون دوست ندارم بار بخاطر یک مسئله دیگه ب یک بیمارستان دیگه معرفی بشم و دو ماه علاف . ممنون .


من 17 سالمه قوزقرنیه دارم 9 روز دیگه میشه 18 سالم

دکتر گفته سریع باید عمل کنی. حالا من می خوام معافی سربازیم رو هم بگیرم. باید چی کار کنم؟ اگه عمل کنم بازم معافم می کنند؟ یا میگن تو دیگه خوب شدی؟
برگه سربازی 18 سال تمام میاد؟ میشه همین الان برم دنبال معافیم؟

تور رو خدا کمک کنید

meamari2
July 10th, 2012, 08:57 AM
من 17 سالمه قوزقرنیه دارم 9 روز دیگه میشه 18 سالم

دکتر گفته سریع باید عمل کنی. حالا من می خوام معافی سربازیم رو هم بگیرم. باید چی کار کنم؟ اگه عمل کنم بازم معافم می کنند؟ یا میگن تو دیگه خوب شدی؟
برگه سربازی 18 سال تمام میاد؟ میشه همین الان برم دنبال معافیم؟

تور رو خدا کمک کنید


اولین شرط اینه که دانش آموز نباشی .
دو از پلیس +10 بپرس زمان دقیق برای اقدام چه تاریخی هست با توجه به روز تولدت ؟
سه برو پیش چند تا متخصص چشم مطمئا شو که تا کی می تونی عمل رو عقب بندازی چون اگه عمل کنی و خوب بشی دیگه نمتونی از این شرط استفاده کنی برای معافیت

چهارم اینکه ، حواست باشه مهر که دوباره ثبت نام کنی تو مدرسه دیگه نمی تونی بری دنبال کارای معافی .

موفق باشی .

manager_66
July 10th, 2012, 10:10 AM
سلام /
قوز قرنیه کلا سه نوعه : 1- ضعیف 2-متوسط 3- شدید

اگه نوع 1و2 رو داشته باشید با عینک و یا لنز سخت میتونید خوب ببینید ولی معاف دائم میشید
اگه نوع 3 رو داشته باشید باید پیوند قرنیه کنید که خود پیوند قرنیه معافیت دائم داره .

قوز قرنیه با عمل از بین نمیره . در حال حاضر شما باید عمل کراس لینکینگ انجام بدید که بیماریتون پیشرفت نکنه . بعد از عمل هم معاف میشید . تنها عملی که در موردش شک دارم که اگه انجام بدین معاف میشید یا نه عمل جایگذاری رینگ داخل قرنیه است وگرنه هر عمل دیگه ای که انجام بدین با قوز قرنیه معافیت دائم داره ...

hawrre
July 10th, 2012, 06:46 PM
سلام. من حساسیت شدید دارم . چشم هام قرمز میشه و ورم می کنه . خلاصه حساسیت شدید چشمی دارم طوری که کل چشمم قرمز می شه . با این اوضاع معاف می شم یا نه ؟ ممنون می شم جواب بدید .

Hamid_110
July 10th, 2012, 10:45 PM
سلام
آخه همین جوری که نمیشه گفت. حساسیت نسبت به چی؟ برای معالجه ش اقدام کردین؟ دارو مصرف میکنین؟ چه داروئی؟
بطور کلی حساسیت های چشمی با قطره قابل رفعه.
اطلاعات بیشتر بدید.
موفق باشید

jyj
July 11th, 2012, 02:10 AM
سلام. من حساسیت شدید دارم . چشم هام قرمز میشه و ورم می کنه . خلاصه حساسیت شدید چشمی دارم طوری که کل چشمم قرمز می شه . با این اوضاع معاف می شم یا نه ؟ ممنون می شم جواب بدید .
باید بری پیش یه متخصص که قوانین نظام وظیفه رو بدونه

hes_luckey
July 11th, 2012, 09:31 AM
سلام
بچه ها چشم هاي من بعضي موقع ها خيلي به نور حساسند ، تا حالا شده چند بار نزديكاي ساعت ٥ ٦ كه افتاب داره غروب ميكنه چشم بسته از خيابون رد ميشدم چون به شدت چشمم ميسوخت
احساس ميكنم درجه چشمام هم متغيرند ، بعضي موقع ها خيلي تار ميشه ديدم
پشت چشمام هم وقتي زياد پشت لپتاپ ميشينم درد ميگيرن
اينا ميتونن علائم قوز قرنيه باشن ؟؟
من ارشد قبولم امسال ، تورو خدا زود جواب بديد تا زودتر بيفتم دنبال كاراش تا معافيت تحصيلي نخورده بهم
ممنون از همگي

meamari2
July 11th, 2012, 01:23 PM
سلام
بچه ها چشم هاي من بعضي موقع ها خيلي به نور حساسند ، تا حالا شده چند بار نزديكاي ساعت ٥ ٦ كه افتاب داره غروب ميكنه چشم بسته از خيابون رد ميشدم چون به شدت چشمم ميسوخت
احساس ميكنم درجه چشمام هم متغيرند ، بعضي موقع ها خيلي تار ميشه ديدم
پشت چشمام هم وقتي زياد پشت لپتاپ ميشينم درد ميگيرن
اينا ميتونن علائم قوز قرنيه باشن ؟؟
من ارشد قبولم امسال ، تورو خدا زود جواب بديد تا زودتر بيفتم دنبال كاراش تا معافيت تحصيلي نخورده بهم
ممنون از همگي

اخه عزیز من این چه سوالیه شما باید بری پیش چند تا منخصص چشم تا مطمئن بشی ، برفرض بچه های اینجا بگن نه نیست شما بیخیال پیگیری بیماریت میشی ؟

manager_66
July 11th, 2012, 01:38 PM
سلام / من الان از کمیسیون پزشکی مییام(مشهد) / واسه قوز قرنیه اقدام کردم / معاف دائم شدم / البته فعلا نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت؟! / سوالی داشتید در خدمتم !

manager_66
July 11th, 2012, 01:49 PM
سلام
بچه ها چشم هاي من بعضي موقع ها خيلي به نور حساسند ، تا حالا شده چند بار نزديكاي ساعت ٥ ٦ كه افتاب داره غروب ميكنه چشم بسته از خيابون رد ميشدم چون به شدت چشمم ميسوخت
احساس ميكنم درجه چشمام هم متغيرند ، بعضي موقع ها خيلي تار ميشه ديدم
پشت چشمام هم وقتي زياد پشت لپتاپ ميشينم درد ميگيرن
اينا ميتونن علائم قوز قرنيه باشن ؟؟
من ارشد قبولم امسال ، تورو خدا زود جواب بديد تا زودتر بيفتم دنبال كاراش تا معافيت تحصيلي نخورده بهم
ممنون از همگي

سلام /

قوز قرنیه به این راحتی قابل تشخیص نیست / کسانی هستند که سالهاست قوز قرنیه دارند ولی از آن بی اطلاعند / برای اطمینان از داشتن قوز قرنیه باید توپوگرافی و ارب اسکن از چشم گرفته بشه تا مشخص بشه شما قوزقرنیه دارید یا خیر /

hes_luckey
July 11th, 2012, 01:51 PM
سلام / من الان از کمیسیون پزشکی مییام(مشهد) / واسه قوز قرنیه اقدام کردم / معاف دائم شدم / البته فعلا نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت؟! / سوالی داشتید در خدمتم !

ميشه لطف كنيد از علائمش بگيد

اينا كه من گفتم جزو علائم نيست ؟؟

manager_66
July 11th, 2012, 02:07 PM
ميشه لطف كنيد از علائمش بگيد

اينا كه من گفتم جزو علائم نيست ؟؟

بارزترین علامت قوزقرنیه تاری دیده / حساسیت به نور + متغیر بودن شماره چشم میتونه از علائم دیگش باشه / بدون ارب اسکن + توپوگرافی نمیشه تعیین کرد شما قوز قرنیه دارید یا نه !

armin_rx
July 11th, 2012, 08:48 PM
سلام / من الان از کمیسیون پزشکی مییام(مشهد) / واسه قوز قرنیه اقدام کردم / معاف دائم شدم / البته فعلا نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت؟! / سوالی داشتید در خدمتم !

سلام دوست عزیز،
اول که مبارکتون باشه خیلیییی زیااااادددد این معافیت :D
شما کجا رفتید واسه توپوگرافی و اون یکی آزمایش ؟؟
چقد خرجش شد؟

manager_66
July 12th, 2012, 09:52 AM
سلام دوست عزیز،
اول که مبارکتون باشه خیلیییی زیااااادددد این معافیت :D
شما کجا رفتید واسه توپوگرافی و اون یکی آزمایش ؟؟
چقد خرجش شد؟

سلام / ممنون بابت تبریک

همونطور که گفتم من مشهد اقدام کردم واسه معافیت پزشکی / واسه معافیت پزشکی و جلسه کمیسیون پزشکی توپوگرافی کافیست و من در بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا (ص) توپوگرافی رو انجام دادم که 13500 ت شد اما ارب اسکن رو واسه مراحل تکمیل پرونده بیماری خودم در بیمارستان انجام دادم (که ببینند ضخامت قرنیه چقدره و قابل عمل هست یا نه) که چون 6 ماه پیش بود دقیق خاطرم نیست چقدر شد فقط فکر میکنم بالای 15000 ت شد . در کل حتما یادتون باشه اگه واسه معافیت پزشکی اقدام میکنید بار اول ک ب بیمارستان معرفی میشید حتما حتما حتما حتما حتما به دکتر بگین قوز قرنیه دارین و تا حد ممکن توپوگرافی چشمتون رو هم با خودتون ببرین .

armin_rx
July 12th, 2012, 11:42 AM
سلام / ممنون بابت تبریک

همونطور که گفتم من مشهد اقدام کردم واسه معافیت پزشکی / واسه معافیت پزشکی و جلسه کمیسیون پزشکی توپوگرافی کافیست و من در بیمارستان تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا (ص) توپوگرافی رو انجام دادم که 13500 ت شد اما ارب اسکن رو واسه مراحل تکمیل پرونده بیماری خودم در بیمارستان انجام دادم (که ببینند ضخامت قرنیه چقدره و قابل عمل هست یا نه) که چون 6 ماه پیش بود دقیق خاطرم نیست چقدر شد فقط فکر میکنم بالای 15000 ت شد . در کل حتما یادتون باشه اگه واسه معافیت پزشکی اقدام میکنید بار اول ک ب بیمارستان معرفی میشید حتما حتما حتما حتما حتما به دکتر بگین قوز قرنیه دارین و تا حد ممکن توپوگرافی چشمتون رو هم با خودتون ببرین .


منم میخام تیری تو تاریکی بزنم. برم بیمارستان بگم میخام توپوگرافی انجام بدم ببینم قوز قرنیه دارم یا نه؟ هرکی بخاد میکنن واسش؟

manager_66
July 13th, 2012, 08:57 AM
منم میخام تیری تو تاریکی بزنم. برم بیمارستان بگم میخام توپوگرافی انجام بدم ببینم قوز قرنیه دارم یا نه؟ هرکی بخاد میکنن واسش؟

سلام / بهترین کار اینه که برین پیش یک متخصص چشم / با یک معاینه اولیه و شاید ریختن چند تا قطره تشخیص بده شما قوز قرنیه دارین یا نه و پول اضافی خرج نکنید / چون در صورت گرفتن عکس خودتون و کسی که عکس رو گرفته متوجه نمیشه شما قوقرنیه دارین یا نه و باز باید پیش متخصص برین .

armin_rx
July 13th, 2012, 12:21 PM
سلام / بهترین کار اینه که برین پیش یک متخصص چشم / با یک معاینه اولیه و شاید ریختن چند تا قطره تشخیص بده شما قوز قرنیه دارین یا نه و پول اضافی خرج نکنید / چون در صورت گرفتن عکس خودتون و کسی که عکس رو گرفته متوجه نمیشه شما قوقرنیه دارین یا نه و باز باید پیش متخصص برین .

من الان تو همون بیمارستان خاتم پرونده دارم ولی مربوط به عصب های چشممه که مشکل دارن، با دکترم صحبت میکنم ببینم چی میگه.
شما همون عکسی که از بیمارستان خاتم گرفتید رو بردید کمیسیون یا باز عکسی گرفتید تو بیمارستان ارتش؟

meamari2
July 13th, 2012, 01:46 PM
من الان تو همون بیمارستان خاتم پرونده دارم ولی مربوط به عصب های چشممه که مشکل دارن، با دکترم صحبت میکنم ببینم چی میگه.
شما همون عکسی که از بیمارستان خاتم گرفتید رو بردید کمیسیون یا باز عکسی گرفتید تو بیمارستان ارتش؟

گفیتد عصب چشم ، شما احیانا تنبلی چشم ندارید ؟ تو دفترچه یه بیماری هست به اسم استرابیسم آمبلیوپیک که خودم من هم با همون معافیت گرفتم حتما با دکتر چک کنید شاید با همین معاف شید

armin_rx
July 13th, 2012, 03:18 PM
گفیتد عصب چشم ، شما احیانا تنبلی چشم ندارید ؟ تو دفترچه یه بیماری هست به اسم استرابیسم آمبلیوپیک که خودم من هم با همون معافیت گرفتم حتما با دکتر چک کنید شاید با همین معاف شید

من چشمام درد میگیرن همیجوری الکی، بعد دکتر گفت عصب های چشمهات به نظر مشکل دارنش، یه CT scan هم انجام دادم که باید ببرم پیش یه دکتر مغز و اعصاب ببینم چی میگه.... نمدونم تنبلی چشم چیه، یه کم توضیح میدین؟

meamari2
July 13th, 2012, 07:19 PM
من چشمام درد میگیرن همیجوری الکی، بعد دکتر گفت عصب های چشمهات به نظر مشکل دارنش، یه CT scan هم انجام دادم که باید ببرم پیش یه دکتر مغز و اعصاب ببینم چی میگه.... نمدونم تنبلی چشم چیه، یه کم توضیح میدین؟

فکر کنم با چیز دیگه ای اشتباه گرفتم تشخیصش توسط خودتون سخته از دکتر بخواید بیماری بالا رو براتون چک کنه .

jubin_gh
July 15th, 2012, 09:14 PM
سلام دوستان
من شماره چشمم 10 و خورده ای هست با هر دستگاهی یه چیزی نشون میده ولی شماره عینکم 9 هست
می خواستم بدوننم برای معاینه برم شماره جدید عینک رو بگیرم؟ روز معاینه تو بیمارستان عینک رو هم کنترل می کنن؟ یعنی مثلن بگن چون عینک تو 9 هست شماره چشمت هم 9 هست ؟!

Hamid_110
July 15th, 2012, 11:22 PM
سلام دوستان
من شماره چشمم 10 و خورده ای هست با هر دستگاهی یه چیزی نشون میده ولی شماره عینکم 9 هست
می خواستم بدوننم برای معاینه برم شماره جدید عینک رو بگیرم؟ روز معاینه تو بیمارستان عینک رو هم کنترل می کنن؟ یعنی مثلن بگن چون عینک تو 9 هست شماره چشمت هم 9 هست ؟!

سلام
عینک هم حتما کنترل میشه، اما مبنای اصلی شماره چشمیه که دستگاه میده.
موفق باشید

abcd19
July 18th, 2012, 07:09 PM
سلام فوق لیسانس هستم و هر دو چشمم قوزی قرنیه دارد در جلسه شورا دکتر معاینه مجدد نوشت با اینکه توپوگرافی از بیمارستان نگاه داشتم و هر دو دکتر بیمارستان امام سجاد قوزی قرنیه را تایید کرده بودند . و حالا به رسول اکرم معرفی شدم کسی میدونه وضع معافی من چی میشه؟

armin_rx
July 19th, 2012, 09:41 PM
سلام فوق لیسانس هستم و هر دو چشمم قوزی قرنیه دارد در جلسه شورا دکتر معاینه مجدد نوشت با اینکه توپوگرافی از بیمارستان نگاه داشتم و هر دو دکتر بیمارستان امام سجاد قوزی قرنیه را تایید کرده بودند . و حالا به رسول اکرم معرفی شدم کسی میدونه وضع معافی من چی میشه؟

سلام دوست عزیز
شما معاف میشی، چون فوق لیسانیس داری اذیت میکنن و الاف ولی آخرش معافی

Hamid_110
July 19th, 2012, 09:54 PM
سلام فوق لیسانس هستم و هر دو چشمم قوزی قرنیه دارد در جلسه شورا دکتر معاینه مجدد نوشت با اینکه توپوگرافی از بیمارستان نگاه داشتم و هر دو دکتر بیمارستان امام سجاد قوزی قرنیه را تایید کرده بودند . و حالا به رسول اکرم معرفی شدم کسی میدونه وضع معافی من چی میشه؟

توپوگرافی از بیمارستان امام سجاد نداشتی،‌ درسته؟

abcd19
July 20th, 2012, 12:01 AM
سلام من در بیمارستان امام سجاد هر چی گفتم اسکن اربی و پنتا بگیرین گفت با همین دستگاهی که نمره چشم میگیرن قوزی قرنیه هم تعیین میشه. و یک عکس کوچک سیاه سفید همراه با نمره چشم گرفت و دکتر در کمیسیون اصلا نگاه نکرد. البته رسول اکرم امکانات بیشتری نسبت به امام سجاد داره. تنها چیزی که برام سواله اینه که من هم گواهی پزشک معالجم نشون دادم هم 2 دکتر امام سجاد تایید کردند باز معاینه مجدد نوشت. اصلا هم معاینه نکرد و حتی به من نگاه نکرد.

Hamid_110
July 20th, 2012, 10:46 AM
سلام من در بیمارستان امام سجاد هر چی گفتم اسکن اربی و پنتا بگیرین گفت با همین دستگاهی که نمره چشم میگیرن قوزی قرنیه هم تعیین میشه. و یک عکس کوچک سیاه سفید همراه با نمره چشم گرفت و دکتر در کمیسیون اصلا نگاه نکرد. البته رسول اکرم امکانات بیشتری نسبت به امام سجاد داره. تنها چیزی که برام سواله اینه که من هم گواهی پزشک معالجم نشون دادم هم 2 دکتر امام سجاد تایید کردند باز معاینه مجدد نوشت. اصلا هم معاینه نکرد و حتی به من نگاه نکرد.


سلام
متاسفانه چرا این مدلی کار می کنن؟ تو بیمارستان بر اساس پرونده و آزمایشات قبلی، دکترها نظر میدن. اما تو کمیسیون میگن آزمایشات و ... باید مال خوده بیمارستان باشه (که معلوم باشه جعلی نیست)، دوباره میفرستن یه بیمارستان دیگه. یعنی حداقل از ده نفری که تو صف شورا جلوتر از من بودن برای 5نفرشون همین فیلمو در آوردن.
موفق باشید

mahde1818
July 20th, 2012, 11:04 PM
OD:+.25 -2.75 5
OS:-2.75 -.2.75 175
من از اینا سر در نمی یارم با اینا معاف میشم؟

Hamid_110
July 20th, 2012, 11:35 PM
OD:+.25 -2.75 5
OS:-2.75 -.2.75 175
من از اینا سر در نمی یارم با اینا معاف میشم؟

جمعش میشه 8.25، معاینه تون با قطره بوده؟
بهرحال با این مجموع اگر دیپلم باشید معاف دائم و اگر مدرک بالاتری داشته باشید معاف از رزم میشید.
موفق باشید

mahde1818
July 20th, 2012, 11:53 PM
توی صفحات قبلی دیدم یه جای یه نفر نوشته بود اگر عبارت اول و دوم مختلف العلامت باشند باعث معافیت میشه منم توی او دی +.25 و -2.75 دارم ضمنا من تبلی چشم هم دارم و بالاتر از دیپلم هستم

mahde1818
July 21st, 2012, 12:00 AM
جمعش میشه 8.25، معاینه تون با قطره بوده؟
بهرحال با این مجموع اگر دیپلم باشید معاف دائم و اگر مدرک بالاتری داشته باشید معاف از رزم میشید.
موفق باشید
چشم من آستیگمات هم هست+تنبلی چشم

Hamid_110
July 21st, 2012, 12:00 AM
توی صفحات قبلی دیدم یه جای یه نفر نوشته بود اگر عبارت اول و دوم مختلف العلامت باشند باعث معافیت میشه منم توی او دی +.25 و -2.75 دارم ضمنا من تبلی چشم هم دارم و بالاتر از دیپلم هستم

دوست من حتما اشتباه میکنه و گر نه من معاف میشدم!
فقط نکتش اینه که هم علامت ها با هم جمع میشن، هر علامتی که بزرگتر بود مد نظر قرار میگیره.

sahand11_m27
July 21st, 2012, 01:32 AM
توی صفحات قبلی دیدم یه جای یه نفر نوشته بود اگر عبارت اول و دوم مختلف العلامت باشند باعث معافیت میشه منم توی او دی +.25 و -2.75 دارم ضمنا من تبلی چشم هم دارم و بالاتر از دیپلم هستم
توی کدوم صفحه این رو خوندید؟ فکر نمکینم کسی این اشتباه رو کرده باشه.
نمرات دوربینی و نزدیک بینی اگر هر کدوم هم علامت با آستیگمات باشن، توی مجموع تاثیر گذارن.
مجموع برای معافی مهمه. نه علامت های محتلف. اون +0.25 اصلا تاصیری در نمره چشم شما نداره و شما مجموع چشمتون -8.25 و هموجور که حمید گفت اگه دیپلم هستید و با قطره معاینه انجام دادید، معاف میشید احتمالا. به شرط اینکه حداقل همین نمره در معاینه با قطره در بیمارستان ناجا هم حاصل بشه.

hamedarab
July 21st, 2012, 12:32 PM
سلام مرسی از اطلاعاتت من لنز میزنم یکیش 6 و یکیش 5 و جمعشم یازدهست. میخوام برم یک جا پزشک های خود نظام وظیفه مثل همینی که تو رفتی با قطره چشمم رو بخونه. میتونی معرفیش کنی بهم؟هر جا باشه میرم پیشش

hamedarab
July 21st, 2012, 12:34 PM
با سلام من یه سری کارها و مراحل رو طی کردم و تجریباتم رو میگم شاید به درد کسی بخوره من از اهواز اقدام کردم
حدودا حوالی آذر ماه بود که من رفتم پیش یه بینایی سنج برای معاینه چشمم چون سه سال بود نرفته بودم آخرین بار مجموع دو تا چشمم 9 بود و چون مدرکم هم لیسانس بود باید بیشتر از 10 میشد
رفتم پیش یه دکتر و بدون قطره چشمم رو معاینه کرد و گفت مجموع هر دوچشمم 9/5 هست و هر چشم 4/75 ولی یه چیز جالب بهم گفت عینکم رو نگاه کرد گفت شیشه عینکم هم گفت شیشه عینکت 4/75 هست من با این شماره خوب نمیدیدم و مطمئن بودم چشمام ضعیف تر شده ولی دکتر یه توصیه جالب بهم کرد و گفت وقتی با دستگاه چشمت رو معاینه میکنن اون تصویری رو دستگاه نشون میده بهش زل نزن و اون تصویر هرجا هست تو جلوتر نگاهش کن یعنی تقریبا مردمک چشم رو باید بدید پایین اینطوری بهم گفت دستگاه هر چشمت 0.25 صدم ضعیف تر نشون میده من موقعی که رفتم فرم و شیشه سفارش بدم به اون طرف گفتم شیشه 5 برام بزاره و اون گفت اینجا نوشته 4/75 منم گفتم اشکال نداره اونم همینکار رو کرد خلاصه بعد از دو ماه یکی از دوستام رو دیدم که معاف شده بود دکتری رو که روز کمیسیون در بیمارستان مشموولان رو معاینه میکنه رو بهم معرفی کرد گفت برو پیش اون اگه گفت معافی دیگه شک نکن
منم رفتم پیشش اول بدون قطره معاینه کرد و گفت معافی و بعدش خودش گفت باید قطره بریزم تا مثل موقعیت روز معاینه در بیمارستان بشه قطره ریخت و 20 دقیقه بعدش رفتم بازم گفت معافی اولش بهم نگفت شماره چشمم چنده بهم گفت بهت میگم معافی برو اقدام کن بعدش که اصرار کردم گفت شماره چشمت 10/5 هست اینم بگم من از اون تکنیکی که دکتره قبلا بهم گفته بود استفاده کردم ولی نمیدونم تاثیر داشت یا نه
خلاصه من روز 17 فروردین دفترچه رو فرستادم و روز 10 اردیبهشت نامه بیمارستان اومد دم خونه و تاریخ کمیسیون 27 اردیبهشت بود اون روز ساعت 10 رفتم بیمارستان ساعت 12 یه افسر اومد به فاصله 5 دقیقه دوبار تو چشم همه قطره ریخت و حدودا یک ساعت بعدش دکتر معاینه م کرد همون دکتری بود که مطبش رفته بودم و اتفاقا خیلی هم تحویلم گرفت و خوب برخورد کرد معاینه کرد و گفت معافی منتظر باش تا نامه از حوزه برات بیاد
7 خرداد نامه اومد و تاریخ مراجعه به حوزه 10 خرداد بود روز 10 خرداد ساعت هشت رفتم حوزه و فیش هایی رو پرداخت کردیم ازمون گرفتن و گفتن دکتری که اینجا معاینه میکنه ساعت 11:30 میاد ما هم منتظر موندیم تا اومد نوبت من که شد گفت عینکت رو بده یه نگاهی بهش کرد و گفت برو بیرون منتظر باش
دو ساعت بعدش یه افسر اومد اول اسم اونایی که سرباز و معاف از رزم شده بودن رو خوند و گفت برن تا برگ سبزشون بیاد و بعدش اسم اونایی که معاف شده بودن رو خوند که خوشبختانه اسم منم بینشون بود یه برگه داد که توش سه تا شماره حساب بود و یه 100 هزار تومن و یه 8200 و 1000 تومن باید پرداخت میکردیم گفت اینا رو پرداخت کنید و یک هفته بعد بیایید یک هفته بعدش رفتیم فیش ها رو دادیم و تمام شد گفت برید تا کارتتون بیاد
اون استرسی که وقتی داشت اسامی سربازها و معاف از رزم ها رو میخوند هیچ وقت یادم نمیره به قول یکی از بچه هایی که اونجا بود انگار داشتن اسامی اونایی که میرن به جهنم رو میخوندن
این کل ماجرا بود اگر کسی سوالی داشت در خدمتم به امید معاف شدن همگی


سلام مرسی از اطلاعاتت من لنز میزنم یکیش 6 و یکیش 5 و جمعشم یازدهست. میخوام برم یک جا پزشک های خود نظام وظیفه مثل همینی که تو رفتی با قطره چشمم رو بخونه. میتونی معرفیش کنی بهم؟هر جا باشه میرم پیشش

ImForex
July 22nd, 2012, 01:33 PM
با سلام مجدد
دوستان واسه قوض قرنیه من 20 روز پیش کمیسیون داشتم نامه ارجاع به بیمارستان بهم دادن 3 مرداد ( سه شنبه) وقت دارم واسه عکس و نظر دکتر اونجا ، میخواستم ببینم میدونید مراحل بعدی چقدر طول می کشه ؟ یعنی کی به من نامه رو میدن و کی دوباره باید برم کمیسیون
ممنون

jyj
July 22nd, 2012, 05:24 PM
سلام مرسی از اطلاعاتت من لنز میزنم یکیش 6 و یکیش 5 و جمعشم یازدهست. میخوام برم یک جا پزشک های خود نظام وظیفه مثل همینی که تو رفتی با قطره چشمم رو بخونه. میتونی معرفیش کنی بهم؟هر جا باشه میرم پیشش
من از اهواز اقدام کردم
دکترش هم بهزاد اناری بود
ولی اگر اهواز هم نیستی میتونی بری ببینی دکتر معتمد نظام وظیفه تو شهرتون کیه بری پیشش

manager_66
July 23rd, 2012, 03:46 AM
با سلام مجدد
دوستان واسه قوض قرنیه من 20 روز پیش کمیسیون داشتم نامه ارجاع به بیمارستان بهم دادن 3 مرداد ( سه شنبه) وقت دارم واسه عکس و نظر دکتر اونجا ، میخواستم ببینم میدونید مراحل بعدی چقدر طول می کشه ؟ یعنی کی به من نامه رو میدن و کی دوباره باید برم کمیسیون
ممنون

اگه سه مرداد برید بیمارستان تا نامه معرفی مجدد به کمیسیون 20 روز تا یکماه طول میکشه /

mahde1818
July 24th, 2012, 07:30 PM
بچه شماره ضعیف بودن چشم های من به 10 میرسه؟ دکتر به من گفت فقط معاف از رزم هستم به نظرتون درست حساب کرده ؟ L:0.00 -3.25 171 ****** R: 0.25 -3.75 4

sahand11_m27
July 24th, 2012, 07:50 PM
بچه شماره ضعیف بودن چشم های من به 10 میرسه؟ دکتر به من گفت فقط معاف از رزم هستم به نظرتون درست حساب کرده ؟ L:0.00 -3.25 171 ****** R: 0.25 -3.75 4

متاسفانه خیر. مجموع چشمتون -7 هست و معاف از رزم میشید.
مجموع هيپرمتروپي/میوپی دو چشم از شش تا 10 ديوپتر داخل خدمات رزمي.

abcd19
July 25th, 2012, 11:58 AM
سلام دیروز معاینه مجدد بیمارستان رسول اکرم رفتم دکتر آقایی قوزی قرنیه را برای دو چشم جدا جدا نوشت چشم زاست قوزی قرنیه شدید و چشم چپ قوزی قرنیه خفیف با احتساب مدرک فوق لیسانس نظر دوستان رادر مورد وضعیت معافی میخواهم بدانم؟ با تشکر

armin_rx
July 25th, 2012, 12:11 PM
سلام دیروز معاینه مجدد بیمارستان رسول اکرم رفتم دکتر آقایی قوزی قرنیه را برای دو چشم جدا جدا نوشت چشم زاست قوزی قرنیه شدید و چشم چپ قوزی قرنیه خفیف با احتساب مدرک فوق لیسانس نظر دوستان رادر مورد وضعیت معافی میخواهم بدانم؟ با تشکر


سلام
دوست عزیز شما که چشمت قوز قرنیه خفیبه علایمی هم داره؟؟

aghshin
July 25th, 2012, 03:14 PM
سلام
اگه میشه مطب چند پزشک معتمد نظام وظیفه رو تو تهران معرفی کنید! می خوام برم پیشش مطمئن بشم معاف می شم یا نه؟
نمره چشم من

راست: -5.0 با -0.5 آستیگمات
چپ: -5.0 با -0.5 آستیگمات

abcd19
July 25th, 2012, 05:56 PM
سلام
دوست عزیز شما که چشمت قوز قرنیه خفیبه علایمی هم داره؟؟
سلام قوزی قرنیه با گرفتن اربی اسکن و پنتا فقط مشخص می شود و نظرات در مورد اسکن ها و نوع اسکن از دیدگاه پزشکان متفاوته

armin_rx
July 25th, 2012, 11:26 PM
سلام قوزی قرنیه با گرفتن اربی اسکن و پنتا فقط مشخص می شود و نظرات در مورد اسکن ها و نوع اسکن از دیدگاه پزشکان متفاوته

یعنی شما هیچ علایمی نداشتید؟ دکتر ویزیتتون کرد و احتمال داد که قوز دارید که اربی اسکن کردید؟

abcd19
July 26th, 2012, 09:52 AM
یعنی شما هیچ علایمی نداشتید؟ دکتر ویزیتتون کرد و احتمال داد که قوز دارید که اربی اسکن کردید؟
سلام با معاینه توسط نور و نگاه کردن به یک جای ثابت قابل شنایایی است اما به طور کلی وضعیت چشمای من به این صورت بوده است: اولین باری که به چشم پزشک مراجعه کردم 20 ساله بودم (7 سال پیش) نمره چشم های من -3.25 آسیگمات و -1.25 آسیگمات بود که بعد از مراجعه به پزشک دوم نمره چشم راست -4 اسیگمات و +0.5 نزدیک بین و چشم چپ -1.75 آسیگمات تشخیص داده شد و درخواست عمل لیزر کردم که در 5 سال پیش قوزی فرنیه تشخیص داده شد و اجازه عمل به من داده نشد. بعد از 3 سال به همان پزشک مراجعه کردم و با تعجب فراوان برای خودم نمره چشمم بالاتر رفت یعنی -5 و -2 که دکتر به من پیشنهاد رینگ ولنز کرد که گفتم اعزام به سربازی دارم و در مسیر معافیت پزشکی قرار گرفتم.

amir989
July 26th, 2012, 03:13 PM
من میتونم به نیستاگموس(بند 31) تمارز کنم. هیچ دکتریم نتونست بفهمه. همه تشخیص بیماری دادن. حتی تا الان گواهی نامه هم نگرفتم براش. بعد از معافیت برام مشکلی پیش نمیاد برای گرفتن گواهی نامه یا ویزا یا................؟ . نمیگن توکه چشات سالمه چطور معاف شدی؟

majidgbox
July 26th, 2012, 06:22 PM
سلام
دوستا ن محترم
بنده برای معافیت از طریق قوز قرنیه اقدام کردم و پیش یک دکتر فوق تخصص رفتم و از من ازمایش ارب اسکن گرفتند که گفتند چشم چپم مشکل داره
آیا من معاف میشم چشم های من جمعش 9
با تشکر

armin_rx
July 26th, 2012, 08:28 PM
سلام
دوستا ن محترم
بنده برای معافیت از طریق قوز قرنیه اقدام کردم و پیش یک دکتر فوق تخصص رفتم و از من ازمایش ارب اسکن گرفتند که گفتند چشم چپم مشکل داره
آیا من معاف میشم چشم های من جمعش 9
با تشکر

سلام

اگه قوز قرنیه دارید معاف میشید.

شما خودتون علایمی احساس میکردید درباره قوز قرنیه چشمتون؟؟

majidgbox
July 26th, 2012, 10:45 PM
سلام

اگه قوز قرنیه دارید معاف میشید.

شما خودتون علایمی احساس میکردید درباره قوز قرنیه چشمتون؟؟

نه من هیچ علایمی نداشتم من اما میخواستم از طریق جمع چشم هام معاف بشم آخه من خیلی چشم ها ضعیفه جمعش میشه 9 چون
لیسانس هستم گفتند نمیشه خلاصه فوز قرنیه رو مطرح کردم رفتم آزمایش گفتند چشم چپبت مشکل داره حالا ازمایش دارم به اضافه نظر دکتر فوق تخصصی که
خود نظام وظیقه معرفی کرده بودند میخواهم برم برای جلسه نهایی توی نظام وظیفه خدا کنه معاف شم

armin_rx
July 26th, 2012, 11:30 PM
نه من هیچ علایمی نداشتم من اما میخواستم از طریق جمع چشم هام معاف بشم آخه من خیلی چشم ها ضعیفه جمعش میشه 9 چون
لیسانس هستم گفتند نمیشه خلاصه فوز قرنیه رو مطرح کردم رفتم آزمایش گفتند چشم چپبت مشکل داره حالا ازمایش دارم به اضافه نظر دکتر فوق تخصصی که
خود نظام وظیقه معرفی کرده بودند میخواهم برم برای جلسه نهایی توی نظام وظیفه خدا کنه معاف شم

چشم های منم با قطره و بدون قطره 9.25-9.5 متغییره، کلا چشمام هر دفه یه جوره! از نتیجه کارتون خبر بدین. کدوم شهرید؟

majidgbox
July 26th, 2012, 11:34 PM
چشم های منم با قطره و بدون قطره 9.25-9.5 متغییره، کلا چشمام هر دفه یه جوره! از نتیجه کارتون خبر بدین. کدوم شهرید؟

من گرگان هستم شما کجا هستید امیدوارم موفق باشی و معاف بشه چون خدایش حق ادم هایی مثل منو و شما نیست بریم
در هر 1000 هزار نفر چند نفر چشم هاشون 9 نیم یا 10 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا چی میشه گفت
من دوستام به من میگن من تا عمرمون آدم مثل تو چشم ضعیف ندیدیم

mesmes
August 8th, 2012, 07:51 PM
سلام به همگی من مدرکم کارشناسیه امروز رفتم دکتر با قطره معاینه کرد گفت معافی ...گفت مجموعش 10.75
نظر شما هم میخواستم بدونم.در مورد قوز قرنیه هم میخواستم بدونم معاینش با دستگاه خاصیه...یعنی باید به دکتر بگی تا معاینه قوز رو انجام بده یا خود دکتر تشخیص میده
اینم نمرات چشمم.ممنون
http://dkr.comze.com/pic/0b5e1cf8694a.jpg

سپهر
August 9th, 2012, 03:16 PM
این معاف به نظر میاد (10.75). قوز قرنیه تا جایی که من میدونم تو اکثر بیمارستان ها دستگاه خاص نداره.

ولی مساله اینه که برای کسایی که قوز فرنیه دارند، قطره نمیریزن. بدون قطره شمارت بیشتره یا کمتر؟


سلام به همگی من مدرکم کارشناسیه امروز رفتم دکتر با قطره معاینه کرد گفت معافی ...گفت مجموعش 10.75
نظر شما هم میخواستم بدونم.در مورد قوز قرنیه هم میخواستم بدونم معاینش با دستگاه خاصیه...یعنی باید به دکتر بگی تا معاینه قوز رو انجام بده یا خود دکتر تشخیص میده
اینم نمرات چشمم.ممنون
http://dkr.comze.com/pic/0b5e1cf8694a.jpg

mesmes
August 9th, 2012, 05:17 PM
یادم نمیاد ...فکر کنم گفت از هر چشمم 0.5 نمره کم کرده

mhsen
August 10th, 2012, 01:02 PM
سلام
من تنبلی شدید چشم چپ دارم بطوریکه فقط تا نیم متری اونم تار میبینم
رفتم دکتر بیمارستان ناجا (ولیعصر)گفت انحراف چشم دارم هم ولی خفیفه یعنی در ظاهر معلوم نیست
ولی بهم نامه استرابیسم امبلیوپیک داد
آیا من امیدوار به معافی باشم
ممنون

Hamid_110
August 10th, 2012, 02:59 PM
سلام
من تنبلی شدید چشم چپ دارم بطوریکه فقط تا نیم متری اونم تار میبینم
رفتم دکتر بیمارستان ناجا (ولیعصر)گفت انحراف چشم دارم هم ولی خفیفه یعنی در ظاهر معلوم نیست
ولی بهم نامه استرابیسم امبلیوپیک داد
آیا من امیدوار به معافی باشم
ممنون

سلام
اگر استرابیسم آمبلیوپیک رو تو نامه تایید کرده باشه؛ قطعا معافید! مبارک باشه.
موفق باشید

abcd19
August 14th, 2012, 05:57 PM
سلام دوستان دیروز جلسه شورا بود و من و تمام دوستام که قوزی قرنیه داشتیم (البته با پنتا کم مهر شده بیمارستان رسول اکرم) همه معاف دائم شدیم امیدوارم همگی موفق باشید و به هدفتون برسید

babakgol70
August 16th, 2012, 02:14 AM
نكته مهم

:روزي كه براي معاينه چشم مي ريد.حتما يك شكلاتي چيزي.. خلاصه يك ماده قندي با يك آبميوه بگيريد چون اون قطره كه توي چشم ميندازن خداييش دهن آدم رو .... نمي دونم چرا ولي يك حالتي به همه داده بود كه من تا حالا توي عمرم اين حالت رو نداشتم. انگار انرژي بدنم يك دفعه صفر شد. خداييش داشت گريم مي گرفت بيمارستانم شلوغ بود جاي نشستن نبود.داشتم مي افتادم زمين. انگار مي خواستم روي زمين قل بخورم... من ترسيده بودم گفتم خدايا دارم ميميرم.حتي مي خواستم از بقيه بپرستم.كه شما هم حالتون بده ولي حتي نمي تونستم حرف بزنم.تا اينكه براي بار دوم كه صدامون كردن .به زور چون چند قدم راه رفتم حالم بهتر شد از يكي پرسيدم بقيه ام گفتن ما از تو بدتريم. جالب اينجاس كه من قبلا توي يك چشم پزشكي براي امتحان اين قطره رو ريخته بودم ولي نمي دونم نامرد زياد ريخت يا چي بود.... ولي يك قطرش با يك ليتر ريختنش توي نمره چشمم تاثير نداشت....

حالا اين همه توضيح دادم براي اين نبود كه بترسي ...... نه قابل تحمله ولي گفتم اگه رفتي مثل من شك نشي. (حتما با همراه بريد به دو دليل يكي هموني كه گفتم دوم اينكه بعد از اين قطره چشمتون به نور خورشيد حساس مي شه توي خيابون به زور بايد راه بري.البته من تنها رفتم. همراه ببريد نترسيد كسي نمي خورتون فوقش ميگن چرا اوردي خوب طرف نمياد.... وقتي من رفتم همه با خاله دايي عمو پدر بزرگ كل فاميلو يارو آورده بود)
.................................................. .............
با هم ميهنانم در آذربايجان همدردي مي كنم.

Mahyarde
August 18th, 2012, 10:19 PM
سلام دوستان
من مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم
حالا شماره چشمم با قطره :
5.75- و استیگمات هم : -0.5
و اون یکی چشمم : -6 و استیگمات هم : -0.5

میخواستم بدونم احتمال معافیتم چقدره؟ شیراز هم هستم و واسه 20 ام و 26 ام بهم وقت دکتر دادن
چون شنیدم ارتش به حالت آماده باش دراومده و این حرفا و ممکنه سخت بگیرن

سپهر
August 19th, 2012, 07:29 AM
سلام دوستان
من مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم
حالا شماره چشمم با قطره :
5.75- و استیگمات هم : -0.5
و اون یکی چشمم : -6 و استیگمات هم : -0.5

میخواستم بدونم احتمال معافیتم چقدره؟ شیراز هم هستم و واسه 20 ام و 26 ام بهم وقت دکتر دادن
چون شنیدم ارتش به حالت آماده باش دراومده و این حرفا و ممکنه سخت بگیرن

جمع شماره چشمات میشه 12.75 . پس اگه این شماره ها درست باشه و اتفاق عجیب غریبی پیش نیاد معافی.

farhad2222
August 20th, 2012, 12:04 PM
سلام
من شماره چشمم
OD -3.75-1.75X175
OS -4.5-1.00X170
میخواستم ببینم معاف هستم ؟
مجموع شماره چشمم 11 است؟

Hamid_110
August 20th, 2012, 12:10 PM
سلام
من شماره چشمم
OD -3.75-1.75X175
OS -4.5-1.00X170
میخواستم ببینم معاف هستم ؟
مجموع شماره چشمم 11 است؟

سلام
مجموع شماره چشم هاتون 11 میشه پس با امید به تغییر اندک پس از قطره؛‌ معافید.
مبارکه

Mahyarde
August 20th, 2012, 06:12 PM
جمع شماره چشمات میشه 12.75 . پس اگه این شماره ها درست باشه و اتفاق
عجیب غریبی پیش نیاد معافی.

ممنون از لطف شما دوست عزیز
امیدوارم در این مورد خوش شانس باشم
از دوستان کسی خبر نداره که این روزا راحت معافی رو میدن یا نه ؟

سپهر
August 20th, 2012, 06:24 PM
ممنون از لطف شما دوست عزیز
امیدوارم در این مورد خوش شانس باشم
از دوستان کسی خبر نداره که این روزا راحت معافی رو میدن یا نه ؟

تا جایی که من میدونم این روزا معمولیه، نه خیلی راحت کسی را معاف میکنند و نه خیلی سخت گیری. با شماره چشم 12.75 به احتمال زیاد با یکبار بیمارستان معاف میشی.

ولی کاملا بستگی به کمیسون داره. با این وجود حتی اگه بیشتر هم لازم باشه بری بیمارستان، تا وقتی که ریگی تو کفشت نباشه و روزایی که میری اونجا باهاشون بد برخورد نکنی، برات مشکلی پیش نمیاد و فقط پروسه رسیدن به کارت معافی طولانی تر و یکم پر هزینه تر میشه (هزینه مجدد برای کمیسیون و معاینه در بیمارستان).

Mahyarde
August 20th, 2012, 07:04 PM
ممنونم! نگرانی اصلی من در این مورد هست که قطره ایی که در مطب دکتر ریختم ضعیفتر از قطره ایی که داخل بیمارستان میریزن داخل چشم باشه
توی مطب دکتر 3 بار واسم قطره ریخت به فاصله 5 دقیقه-5دقیقه و بعد از 30 دقیقه رفتم پشت دستگاه
ولی خودم سعی میکردم قطره کاملا نفوذ کنه داخل چشم که اثرش کم نشه و نمره مینیمم بدست بیاد

این قطره ایی که داخل بیمارستان خودشون میریزن اسمش چیه؟
با تشکر

سپهر
August 20th, 2012, 07:16 PM
ممنونم! نگرانی اصلی من در این مورد هست که قطره ایی که در مطب دکتر ریختم ضعیفتر از قطره ایی که داخل بیمارستان میریزن داخل چشم باشه
توی مطب دکتر 3 بار واسم قطره ریخت به فاصله 5 دقیقه-5دقیقه و بعد از 30 دقیقه رفتم پشت دستگاه
ولی خودم سعی میکردم قطره کاملا نفوذ کنه داخل چشم که اثرش کم نشه و نمره مینیمم بدست بیاد

این قطره ایی که داخل بیمارستان خودشون میریزن اسمش چیه؟
با تشکر

من اسم دقیقش را یادم نیست ولی به نظر من جای نگرانی نداره. چون اصلا فرض میکنیم قطره ای که ریختی هیچ تاثیری نداشته! و فرض میکنیم دیگه خیلی بد شانسی و قطره بیمارستان از هر چشمت 1 نمره کامل کم کنه.

تو این حالت هم باز شماره چشمات میشه 10.75 که همچنان بالای 10 و معافه!

mesmes
August 27th, 2012, 09:44 PM
دیروز رفتم بیمارستان سجاد.رفتار بدی از کسی ندیدم دکتراش هم اخلاقشون بد نبود
ساعت هشت اونجا بودم فکر کنم ساعت 10.30 11 بود دکتر اومد.رفتیم داخل و طبق معمول سه بار قطره ریخت.داشتم میمردم از استرس حالمم واقعا داشت بد میشد و اصلا تو حال خودم نبودم بعدش دو تا دکتر معاینه کردن دومیه بهم گفت معافی. انقدر حالم بد بود که نفهمیدم پرستار چی بهم گفت چیزی که متوجه شدم این بود که گفت ده روز دیگه یه چیزی میاد دمه خونه :D یا ده روز دیگه باید بری نظام وظیفه خلاصه الان عصابم خورده که پرستاره چی بهم گفت

شماره چشمم 11.25 شد.قبلش که پیش دکتر خودم رفتم با قطره 10.75 شدم البته دکتره بهم گفت این قطره از قطره بیمارستان قویتره

حالا سوال من از دوستان اینکه که چرا اولین باری که بیمارستان رفتم معاف شدم مگه اینطور نیست که چند باید بار بیمارستان بری؟
آیا ممکنه دوباره منو بفرستن بیمارستان ؟

سپهر
August 28th, 2012, 01:23 AM
دیروز رفتم بیمارستان سجاد.رفتار بدی از کسی ندیدم دکتراش هم اخلاقشون بد نبود
ساعت هشت اونجا بودم فکر کنم ساعت 10.30 11 بود دکتر اومد.رفتیم داخل و طبق معمول سه بار قطره ریخت.داشتم میمردم از استرس حالمم واقعا داشت بد میشد و اصلا تو حال خودم نبودم بعدش دو تا دکتر معاینه کردن دومیه بهم گفت معافی. انقدر حالم بد بود که نفهمیدم پرستار چی بهم گفت چیزی که متوجه شدم این بود که گفت ده روز دیگه یه چیزی میاد دمه خونه :D یا ده روز دیگه باید بری نظام وظیفه خلاصه الان عصابم خورده که پرستاره چی بهم گفت

شماره چشمم 11.25 شد.قبلش که پیش دکتر خودم رفتم با قطره 10.75 شدم البته دکتره بهم گفت این قطره از قطره بیمارستان قویتره

حالا سوال من از دوستان اینکه که چرا اولین باری که بیمارستان رفتم معاف شدم مگه اینطور نیست که چند باید بار بیمارستان بری؟
آیا ممکنه دوباره منو بفرستن بیمارستان ؟

هنوز معلوم نیست که معاف شدی یا نه. دکتر نظر خودش را گفته، تصمیم اصلی را کمیسیون میگیره. شاید معافت کنند و شاید هم بگن باید بری معاینه مجدد!

majidcg
August 31st, 2012, 10:20 AM
سلام دوستان این نمره ی چشم من هست میخواستم ببینید مجموع جمع نمرات چشمم چند میشه .... و اینکه من دیپلم دارم و ایا معافم؟

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/67833455771304877931.jpg

Hamid_110
August 31st, 2012, 10:51 AM
سلام مجموع متفی ها میشه 7.75 که برای معاف دائم شدن باید حداقل 8 بشه.
قطره هم معمولا یه ذره کم میکنه.
خیلی لب مرزیه و احتمالا فقط معاف از رزم داره.

majidcg
August 31st, 2012, 11:14 AM
سلام مجموع متفی ها میشه 7.75 که برای معاف دائم شدن باید حداقل 8 بشه.
قطره هم معمولا یه ذره کم میکنه.
خیلی لب مرزیه و احتمالا فقط معاف از رزم داره.

ممنون..خیلی بد شد...یعنی هیچ کاری نمیشه کرد؟ اگه برای معافیت چشم اقدام کنم ولی بهم ندن حتما باید برم خدمت؟