دوستان من فوق دیپلم مخابرات، کارشناسی ناپیوسته الکترونیک (هر دو زیرگروه مهندسی) و فوق لیسانس طراحی صنعتی (زیر گروه هنر در ایران) دارم. احتمال اینکه مدرک فوق لیسانس من را قبول نکنند چقدر هست؟