یاهو گروه ApplyAbroad در تاریخ پنجم October بسته خواهد شد و این فروم به عنوان محل اصلی برای مبادله اطلاعات در خواهد آمد.