1) نوع ویزا (574 یا 573): 574
2) تاریخ ارسال مدارک: 2015/11/10
3) تعداد متقاضیان:2
4) تاریخ دریافت شماره پرونده : 2015/11/11
5) تاریخ درخواست مدیکال:
6) تاریخ ارسال مدیکال:
7) محل انجام مدیکال:
8) تاریخ شروع تحصیل در COE اولیه: 2016/02/22
9) مدارک اضافی درخواست شده (مانند: رزومه -خلاصه تز ارشد - پروپوزال دکتری) :-
10) بورس دارید؟ نوع بورس! : Yes- DUPR
11) رشته شما در مقطع لیسانس: Mech Eng
12) رشته شما در مقطع ارشد: Mech Eng
13) رشته تحصیلی و دانشگاه موردنظر شما: Deakin University- Mech