دوستان لطفا کسی گروه چت تلگرامی زیان روسی یا کلا کانال روسی دارم واسم بفرسته ممنون میشم