سلام دوستان، آیا دوره زبان روسی در دانشگاههای روسیه به جز پادفک وجود داره؟ و اینکه هدفتون فقط یادگیری روسی باشه نه ورود به رشته درسی؟