از دوستان کسی تا بحال از این بورس (SPCD) استفاده کرده؟
شرایط اعزام به چه صورت بوده؟ آیا سفارت تمام هزینه ها رو تقبل میکنه؟
شرایط داشتن همراه چیه؟
با تشکر پیشاپیش