اونقدر وب سایت خودشون کامل هست که با دانش انگلیسی صفر تا صد اش رو میشه فهمید !
من زبانم قوی نیست ولی تلاش کردم شکسته خوندم رفتم جلو و همه چیز رو فهمیدم