دوستان ممنون میشم cv منو نگاه کنید و اگه موردی هست بفرمایید که با نظرات شما اصلاح بشه
http://uploadboy.me/w0n05b59bmb6/Apply Abroad1.pdf.html