هنگام تماس با اساتید آیا باید CV کامل رو فرستاد یا بهتر کوتاه باشه؟ (من CV طولانی دارم و نمی تونم کوتاهش کنم ) لازمه نمره های GRE و TOEFL رو هم گفت؟