من برای یک پیشنهاد شغلی در کانادا که دریافت کردم احتیاج به بکگراند چک پیدا کردم. به این صورت که باید برای 5 سال گذشته کلی مدرک بدم. چون از 5 سال گذشته تقریبا همش رو ایران بودم درخواست گواهی عدم سو پیشینه کردند. یک دونه داشتم که برای مهاجرت دادم که 4 سال رو پوشش داده ولی برای 1 سال آخر چیزی ندارم. خیلی هم هزینه داره بخوام برگردم ایران بگیرم و بیام. دفتر حافظ منافع هم که هزینه خیلی زیادی داره و 6 ماه طول میکشه. راهش چیه؟ سریع ترین کاری که میتونم بکنم چیه؟ با توجه به اینکه یک بار هم قبلا انگشت نگاری شدم.