بچه ها کسی با گواهی پزشکی امتحان آیلتس رو کنسل کرده؟چه گواهی و مدارکی رو ارسال کرده؟ و چطوری بوده؟