دوستان عزیز

شرط اول و مهم بورسیه داشتن مدرک کارشناسی ارشد و فرصت ارسال اپلیکشن دوم اکتبر است .

فرصت به روی همه متفاضیان فارغ از جنسیت و مذهب و .... باز است. لینک شروع مراحل ارسال اپلیکیشن اینجاست

https://job.adm.dtu.dk/careersection...298%26type%3D1

این بورس دکتری در دانشگاه فنی دانمارک در فاصله ۱۰- ۱۲ کیلومتری شمال شهر کپنهاگ است و توسط دانشکده مهندسی مکانیک بخش مهندسی سطوح و مواد ارایه شده است.

مسوول ارزیابی متفاضیان پرفسور Professor Marcel A.J. Somers هستند.


https://www.dtu.dk/english/service/p...?id=3511&tab=1

که شما میتوانید با شماره تلفن tel.: +45 4525 2250 و ایمیل

با ایشان تماس بگیرید و اگر سوال هم داشتید از ایشان سوال کنید.

موضوع بورسیه دکتری


Investigation of Deformation Mechanisms in Strong and Ductile Alloys


است و بیشتر از همه مناسب دوستانی است که ارشد متالورژی خوانده اند یا در شرف اتمام ان هستند.

with a metallurgical background, including microstructure characterization with advanced (synchrotron) X-ray diffraction analysis and electron microscopy techniques.

مسوولیت اصلی دانشجوی پذیرفته شده به این شرح اعلام شده است:

to perform numerical simulations of the optical field generated by photon emission from a quantum dot and to employ a series of optical engineering tools including cavity quantum electrodynamics, adiabatic transmission and dielectric screening effects to ensure near-unity coupling to the waveguide as well as near-unity indistinguishability in the presence of phonon-induced decoherence. You will perform calculations using the Fourier Modal Method, representing state-of-the-art in optical simulations of single-photon sources. The fabrication and characterization of the sources will take place at DTU, in Berlin and in Basel by your fellow QUDOT-TECH PhD students in a close feedback loop with you.

مدارک و مراحل ثبت نام اینجاست:

Applications must be submitted as one PDF file containing all materials to be given consideration. To apply, please open the link "Apply online", fill out the online application form, and attach all your materials in English in one PDF file. The file must include:

  • A letter motivating the application (cover letter)
  • Curriculum vitae
  • Grade transcripts and BSc/MSc diploma
  • Excel sheet with translation of grades to the Danish grading system (see guidelines and Excel spreadsheet here)

Candidates may apply prior to obtaining their master's degree but cannot begin before having received it.


صفحه اصلی اعلان بورسیه اینجاست

https://www.dtu.dk/english/about/job-and-career/vacant-positions/job?id=bc0cda0d-e9e2-410e-bdd2-80cf2a9e66c0