سلام
کسی میدونه با مدرک کارشناسی اتاق عمل چه کشور هایی میشه ادامه تحصیل داد؟ بیشتر هدفم در فیلدهای مرتبط هستش مثل پرستاری