در این تاپیک به شریط تحصیل در دانشگاه آک دنیز و تجربیات دانشجویان ایرانی در این دانشگاه می پردازیم