سلام
دوستان اگ کسی فایلی کتابی و ... داره برا تلفظ معرفی کنه
( + از صفر تا پیشرفته اموزش داده باشه ! )

ممنون