سلام. من دانشجوی ارشد کامپیوتر دانشگاه آنکارا هستم. موضوع تحقیقاتی ام شبکه های پیچیده (complex networks) هست. اگر کسی در این زمینه مایل به همکاری جهت نوشتن مقاله بود لطفا اعلام کنه.