افرادی که تجربه دارند لطفا جواب بدهند.
آیا می توان پی اچ دی را به سه سال تغییر داد؟ در صورت پذیرش با فاند و پیشرفت قابل توجه و پشتکار فرد آیا امکان این هست که دوره پی اچ دی کوتاهتر بشه؟ آیا 4 سال مینیمم دوره پی اچ دی هست؟