سلام امیدوارم حالتون خوب باشه،

من ساکن ایتالیا هستم و میخوام برای ویزای توریستی کانادا اقدام کنم
تاریخ سفر رو میخوام بزنم اخر اگست که توجیح داشته باشه و تعطیلی هست

اپلکیشن رو اگر فردا سابمیت کنم تاریخ سفرم میشه برای ۴۴ روز دیگه! این ۴۴ روز کم نیست؟! افیسر اگر دیر بررسی کنه و از تاریخ سفرم گذشته باشه ریجکت میکنه؟!

تاریخ سفر رو برای کی بزنم؟ لطفا یکی راهنمایی کنه


ممنون