سلام دریافت لایسنس فایل گروبی رایگان ولی نیاز به ایمیل آکادمیک دارد البته با ایمیل های ایران امکان پذیر نیست.
آیا دوستان کسی منبع و مرجعی برای دریافت یا حتی خرید (مشابه لایسنس های پولی دیگر) سراغ دارد؟