سلام دوستان
من عضو انجمن ایرانیان دانشگاه وست ویرجینیا هستم. لطفا هرکسی که از این دانشگاه برای پاییز 2016 پذیرش گرفته و قصد داره که به این دانشگاه بیاد به من پیغام بده.