سلام دوستان . یه سوال از بچه هایی که الان ویرجینیا تک هستند:
دپارتمان مهندسی شیمی اونجا دانشجوی ایرانی داره آیا؟