سلام
من دانشجوی لیسانس ریاضی ام
و به ترکیبیات علاقه بسیار دارم
و خوشحال میشم بتونم در خصوص مقاله مشترک کمک کنم