میخواستم بدونم فرق این ۲ تا چیه؟ و آیا اصلا از لحاظ نوع مدرک با هم فرق می کنن

1- Ph.D in Engineering with a concentration in Civil Engineering

2- Ph.D in Civil Engineering