دوستان اطلاع دادن این پیامک امروز اومده (البته مثل دفعه قبل برای من پیامک نیومد):

باسلام. به اطلاع كلیه استعدادهای برتر وظیفه ای كه پیامك تائیدیه حضور در دوره آموزشی 1398/10/01 را دریافت نموده اند میرساند با توجه به تغییر تاریخ آغاز دوره آموزشی، لطفا در ساعت 7 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/10/02 به مركز آموزشی شهدای 01 نزاجا مراجعه نمایند.