سلام دوستان

من چند روز پیش مدارکم رو بردم یه دارالترجمه که واسم ترجمه کنن امروز که رفتم تحویل بگیرم عنوان مدرک کارشناسی ارشدم که مکانیک خاک و پی هست واسم ترجمه کردن soil and foundation mechanic با توجه به این که ترجمه این رشته Geotechnical engineering هست می خواستم بدونم کسی تجربه مشابه داشته . که معنی به جز معنی تحت اللفضی براش انجام داده باشن و تایید وزارت خارجه هم گرفت باشه
با تشکر