سلام
اگر ممکنه یه خرده در مورد اعتبار مدارک دوره های غیر حضوری بگین.
اگر من یه لیسانس غیر حضوری بگیرم بعد میتونم برای دوره های حضوری دانشگاه های معتبر درخواست بدم؟