سلام دوستان
اگر کسی در مورد این دانشگاه ، سطحش و وضعیت کلی آن اطلاعات داره لطفا به اشتراک بگذارد.
با تشکر