سلام
برای تایید مدارک میبایستی دکترای خود را از یک دانشگاه موردتایید اخذ کنید.و آخرین مدرک اخذ شده شما پی اچ دی خواهد بود.

ممنون و تشکر از پاسختون.

اما شما مطمین هستین ؟ اخه یه مرتبه زنگ زدم وزارت بهداشت گفتن که نمیشه!!!!
شماره تماسی هست که بشه اطمینان پیدا کرد ؟
اخه حرف چند سال درس خوندن هست میترسم گیر کنم در آخر...