سلام
اگر امکان داره مسول هر تاپیک که پست ها رو میخونه،
یه جمع بندی از کلیات تاپیک بذاره پست اول
آخه برای موضوعات مختلف که وارد انجمن ها و تاپیک های مربوطه میشیم
مجبوریم گاها 20 یا 50 یا بیشتر صفحه را بخونیم تا از کلیات اون موضوع سر در بیاریم
به خصوص برای تازه واردین به فورم، خیلی زمان بر و گیج کننده است
و موجب پرسیدن یه عالمه سوال تکراری میشه
موفق باشید