با توجه به نیاز زیادی که به وجود فضایی برای مباحثی که مستقیما به ادامه‌ی تحصیل در خارج از کشور مربوط نمی‌شود،‌ وجود داشت و با توجه به این که وجود چنین مباحثی در فروم ApplyAbroad باعث برهم‌ریختگی و ناهمگنی در فضای این فروم می‌شد، فروم مجزایی بر روی egoft.com نصب و راه‌اندازی شده است که فضای مناسب برای مطرح کردن مباحث مذکور را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهد.

لطفا توجه داشته باشید که برای استفاده از egoft.com باید در آن ثبت نام نمایید و نمی‌توانید از حساب کاربری‌ خود برروی ApplyAbroad برای ورود به وب‌سایت مذکور استفاده نمایید.