سلام کسی از رشته نورساینس اطلاعات داره یا نورسایکولوژی از لحاظ درامد اوضاعش چطوره اگه دکتراشو داشته باشیم به پزشکی میرسه؟