سلام دوستان

کسی به تازگی این دانشگاه برای دکترا اقدام کرده یا پذیرش گرفته؟

این دانشگاه زیاد کسی در موردش نظر نمیده چرا!