سلام دوستان
من دارم از یک استاد تو این دانشگاه برای فرصت مطالعاتی پذیرش میگیرم.
کسی تا به حال واسه فرصت اونجا بوده؟