سلام . من لیسانسم ادبیات انگلیسی. ارشد و پایانامه و یک مقاله بر اساس پایانامه ام: تیچینگ. یک مقاله هم دارم در زمینه Linguistics کار می کنم که در مورد یه زبان باستانی ایرانیه و خیلی بهش علاقه دارم.... به نظر شما حالا بین تیچینگ و زبانشناسی برای کدومش اپلای کنم بهتره؟؟ روی کدومش تمرکز کنم؟ کدومشو بیشتر تحویل می گیرن توی آمریکا و کانادا و استرالیا؟ به کدومش بهتر فاند می دن؟ به کدومش بهتر کار می دن خارج از ایران؟ کمک کمک