با این لینک هایی که دوستان معرفی کردن رفتم یه کم بخونم !یعنی داغون!
تو زبان فنلاندی ok یعنی عدد 8!!!
من دوست داشتم واسه ارشد فنلاند اقدام کنم ،بالاخره یه کم باید فنلاندی بلد باشی ولی خدایی اصلا نمیشه یاد گرفت این زبان رو یعنی اصلا ها!!
این موقع هاست که آدم قدر کشورای انگلیسی زبان رو میفمه