به دنبال درخواست تعداد زیادی از کاربران برای وجود فضایی برای طرح مباحث درسی، امکان طرح این مباحث به مقررات فروم اضافه شد و یک زیرگروه به انجمن هر یک از رشته‌های تحصیلی اضافه شد که کاربران می‌توانند مباحث درسی خود را در آن مطرح نمایند.