سلام.
من پذیرش فال 2017 یه دانشگاهی رو دارم که دیفر کرده بودمش از 2016 (استاد و فاند پیدا نشد).
الان اگه بخوام ترنسفر کنم، میتونم برای اسپرینگ 2017 برم؟؟!!
استاد داره فاند جور میکنه و قرار مصاحبه گذاشته.
امیدی هست به تغییر پذیرش و صدور I20 طی 2 هفته؟؟
ممنون