به دلیل حجم زیاد اطلاعات و بازدید روزافزون از سایت، سرورو قبلی گاهی دچار مشکلات فنی میشد و گاهی قادر به پاسخگویی نبود.
سایت به یک سرورو جدید با 2 برابر حافظه و ظرفیت دیسک منتقل شد.
تمام تلاش برای انتقال کامل اطلاعات انجام شده است. در صورتی که مشکلی مشاهده فرمودید، لطفا در قسمت نظرات و پیشنهادات اعلام نمایید تا در اسرع وقت برطرف شود.