سلام دوست عزیز.منم دانشجوی ارشد تربیت مدرسم و رشته م Biomathe ه و شدیدا دنبال فاند.
کارشناسی همدان بودم با معدل17.01در حال حاضر ارشدم 16.15 است.
workshap چطور میشه ثبت نام کرد؟
این میلمه میتونم باهاتون در تماس باشم و راهنماییم کنید؟
m.amirianmatlob@modares.ac.ir