سلام آیا بابت امضای فرم IMM0006 نیاز هست که فرم پرینت گرفته بشه و امضا بشه و دوباره اسکن گرفته بشه یا امضای دیجیتال هم درست هست؟