کانادا

از Apply Abroad
پرش به: ناوبری، جستجو

مهاجرت به کانادا

ویکی مهاجرت به کبک

ویکی مهاجرت از طریق نیروی کار ماهر فدرال

تحصیل در کانادا

تحصيلات‌ پيش‌ دانشگاهي‌

‌در اين‌ كشور كودكان‌ از 3 تا 6 سالگي‌ در مهد كودك‌ها و دوران‌ آمادگي، تحت‌ تعليم‌ و تربيت‌ قرار مي‌گيرند. شروع‌ دوره‌ ابتدايي‌ (Elementary School) از 6 سالگي‌ است. در استان‌ كبك‌ كلاس‌ اول‌ تا ششم‌ ((Grades 1 to 6 و در استان‌هاي‌ ديگر كلاس‌ اول‌ تا هفتم‌ ( (Grades 1 to 7 را دوره‌ ابتدايي‌ مي‌دانند. دوره‌ دبيرستان‌(Secondary School) چهار سال‌ است‌ (.(Grades 8 to 12 نظام‌ تحصيلي‌ پيش‌ دانشگاهي‌ در اين‌ كشور به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تا قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌ دانش‌آموزان‌ حدود 12 سال‌ تحصيل‌ مي‌كنند. البته‌ در استان‌ اونتاريو براي‌ اخذ ديپلم‌ دبيرستان‌ بايد 13 سال‌ درس‌ بخوانند و دانش‌آموزان‌ شش سال‌ درس‌ به‌ نام‌ دروس‌ علمي‌ اونتاريو(Ontario Academic Credits) OAC را نيز در سال‌ سيزدهم‌ مي‌گذرانند.

تحصيلات‌ دانشگاهي‌

‌‌دانشگاه‌هاي‌ كانادا در انتخاب‌ دانشجويان‌ اختيار كامل‌ دارند. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها بر اساس‌ معدل‌ نمرات‌ سال‌ آخر دانش‌آموزان‌ در دبيرستان‌هاست. شرايط‌ پذيرش‌ در دانشگاه‌هاي‌ كانادا براي‌ دانشجويان‌ تمام‌ وقت‌ و نيمه‌ وقت‌ يكسان‌ است.در خصوص‌ پذيرش‌ دانشجو براي‌ تحصيلات‌ تكميلي، دانشگاه‌ها بر اساس‌ ضوابط‌ خود اقدام‌ به‌ اين‌ امر مي‌كنند. مراكز آموزش‌ عالي‌ در كانادا مستقل‌ هستند و مدارك‌ دانشگاهي‌ را خودشان‌ صادر مي‌كنند. اكثر دانشگاه‌ها در كانادا انگليسي‌ زبان‌ هستند، ولي‌ هفت دانشگاه‌ فرانسوي‌ زبان‌ و دو دانشگاه‌ دو زبانه‌ نيز وجود دارد.


دوره‌هاي‌ تحصيلي‌

‌‌. 1دوره‌هاي‌ هنري‌ و حرفه‌اي‌ براي‌ مدارك‌Certificate و Diploma از دوره‌هايي‌ هستند كه‌ پس‌ از يك‌ تا سه‌ سال‌ تحصيل‌ به‌ دليل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر و نداشتن‌ معدل‌ بالا براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها در كالج‌ها گذرانده‌ مي‌شود.

‌: Bachelor . 2 شامل چهار سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است؛ در بعضي‌ رشته‌ها مانند معماري‌ طول‌ اين‌ دوره‌ به‌ پنج‌ سال‌ نيز مي‌رسد در استان‌ اونتاريو به‌ دليل‌ طول‌ دوره‌ دبيرستان‌ كه‌ 13 سال‌ است، دوره‌هاي‌ سه‌ ساله‌ نيز وجود دارد .

Master . 3 برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌Bachelor با معدل‌ حداقل‌B ضروري‌ است. در صورتي‌ كه‌ دانشجو بخواهد در رشته‌اي‌ غير از رشته‌ قبلي‌اش‌ ادامه‌ تحصيل‌ دهد، بايد تعدادي‌ درس‌ اضافي‌ بگذراند. به‌ همين‌ دليل‌ طول‌ دوره‌هاي‌Master از يك‌ و نيم‌ تا سه‌ سال‌ متغير است. ضمناً‌ در اين‌ دوره‌ دانشجو مي‌تواند درس‌ با(Dissertation) پژوهش‌ را مدنظر قرار دهد يا بيشتر به‌ درس‌ پرداخته‌ و در نهايت‌ يك‌ يا دو كار علمي‌ كوچك‌ را پشت‌ سر گذارد.

‌‌: Ph.D . 4 برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ معدل‌ +B يا بالاتر در دوره‌Master مورد نياز است. علاوه‌ بر اين‌ دانشجو بايد توصيه‌هاي‌ كتبي‌ استادان‌ قبلي‌ داشته‌ باشد كه‌ توانايي‌ او را براي‌ پژوهش‌ نشان‌ دهد. براي‌ دوره‌Ph.D. در كانادا دانشجو بايد حداقل‌ سال‌هاي‌ تحصيلي‌ تمام‌ وقت، گذراندن‌ دروس‌ تعيين‌ شده، گذراندن‌ امتحان‌ جامع‌ (كتبي‌ يا شفاهي‌ يا هر دو( و نوشتن‌ و دفاع‌ شفاهي‌ از پايان‌ نامه‌ پژوهشي‌ را با موفقيت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ كانادا چهار سال‌ است.

در موارد خاصي‌ امكان‌ اخذ مدرك‌ Ph.D. بدون‌ دريافت‌Master و به‌ صورت‌ انتقال‌ از اين‌ مرحله‌ و تنها با داشتن‌Bachelor ميسر است.


‌نحوه‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌

‌‌. 1مدارك‌Certificate و Diploma و كليه‌ مدارك‌ دانشگاهي‌ (آكادميك) 2 يا 3 سال‌ تحصيل‌ معادل‌ حداقل‌ 60 واحد به‌ شرط‌ تحصيل‌ پيوسته‌ و همگن‌ كه‌ منجر به‌ اخذ مدرك‌Bachelor نمي‌شود، بعد از ديپلم‌ دبيرستاني، "كارداني" ارزشيابي‌ مي‌شود.

‌‌.2 مدارك‌Bachelor بعد از ديپلم‌ دبيرستان، "كارشناسي" ارزشيابي‌ مي‌شود.

.3 مدارک Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي، "كارشناسي‌ ارشد" ارزشيابي‌ مي‌شود.

. 4مدارك‌Ph.D. با شرط‌ داشتن‌ كارشناسي‌ ارشد، "دكترا" ارزشيابي‌ مي‌شود. ‌‌


‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ كانادا

‌‌ الف( دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ كانادا، گروه‌ يك‌ (ممتاز).

1- University of Alberta

2- The University of British Columbia

3- The University of Calgary

4- Carleton University

5- Concordia University

6- Dalhousie University (Technical University of Nova Scotia)

7- Ecole Polytechnic (University of Montreal)

8- University of Guelph

9- Laval University

10- McGill University

11- McMaster University

12-The University of Manitoba

13- Memorial University of Newfoundland

14- Montreal School of Higher Commercial Studies

15- University of Montreal

16- University of New Brunswick

17- The Ontario Institute for Studies in Education

18- University of Ottawa

19- Institute Armand Frappier, University of Quebec

20- National Institute of Scientific Research, University of Quebec

21- Queens University at Kingston

22- The University of Regina

23- University of Saskatchewan

24- University of Sherbrooke

25- Simon Fraser University

26- University of Toronto

27- University of Victoria

28- University of Waterloo

29-The University of Western Ontario

30- University of Windsor

31- York University

32- University of Quebec en

33- Outaouais

34- (Universite du Quebec en Outaouais)ب) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ كانادا، گروه‌ دو (خوب).

‌‌ مدارك‌ اخذ شده‌ از دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ دو كانادا نيز ارزشيابي‌ مي‌شود، ولي‌ ترجيحاً‌ تحصيل‌ در دوره‌ دكترا در دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يك‌ (ممتاز) توصيه‌ مي‌شود.

1- Acadia University

2- Athabasca University

3- Augustana University College

4- Bishops University

5- Brandon University

6- Brock University

7- University College of Cape Breton (UCCB)

8- The Kings University College

9- University of Kings College

10- Lakehead University

11- Laurentian University of Sudbury

12- The University of Lethbridge

13- University of Moncton

14- Mount Allison University

15- Mount Saint Vincent University

16- Nipissing University

17- Nova Scotia Agricultural College

18- University of Prince Edward Island

19- University of Quebec

20- National School of Public Administration, University of Quebec

21- School of Higher Technology, University of Quebec

22- Tele - University, University of Quebec

23- University of Quebec, Abitibi - Temiscamingue

24- University of Quebec at Chicoutimi

25- University of Quebec at Hull

26- University of Quebec at Montreal

27- University of Quebec at Rimouski

28- University of Quebec at Trosi - Rivieres

29- Ryerson University

30- Saint - Anne University

31- University College of Saint - Boniface

32- St. Francis Xavier University

33- The University of St. Jeromes College

34- Saint Marys University

35- Saint Paul University

36- St. Thomas University

37- University of Sudbury

38- University of St. Michaels College

39- Trent University

40- University of Trinity College

41- Trinity Western University

42- Victoria University

43- Wilfrid Laurier University

44- The University of Winnipeg

معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور کانادا

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1- East York University

2- University of Melviz

3- Canadian House of Wisdom University

4- University Canada West


برای پیگیری این موضوع در فروم اینجا را کلیک کنید.

روادید دانشجویی

راهنمای ارائه درخواست روادید

فرم‌های درخواست را می‌توانید به صورت رایگان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۱ صبح روزهای یکشنبه الی پنجشنبه از بخش روادید دریافت کنید. درخواست‌های تکمیل شده برای دیدار، تحصیل و کار موقت در کانادا روزهای یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح پذیرفته می‌شود. بخش روادید، تاریخی را برای مراجعه شما معین کرده که در زمان تحویل درخواست به اطلاعتان می‌رساند. شما باید مدارک مورد نیاز جهت ویزای دانشجویی را فراهم و به همراه درخواستتان ارائه نمایید. در تکمیل فرم‌ها دقت نمایید. مسئولیت اطلاعات داده شده در فرم ها به عهده شخص متقاضی است. جهت یافتن پاسخ برخی سوالات خود در مورد پرکردن فرم‌ها به قسمت سوالات متداول در مورد فرم‌های سفارت کانادا مراجعه نمایید.

ارائه پرونده به صورت ناقص ممکن است منجر به رد درخواست گردد، چرا که بسیاری از درخواست‌ها براساس اطلاعات موجود در پرونده و بدون مصاحبه بررسی می‌گردند. باید تمام مدارکی را که مایلید مورد بررسی قرار گیرند( مثل هر گونه توصیه نامه) در زمان درخواست به همراه پرونده خود ارائه نمایید. مدارکی که از طریق پست، فکس و یا ایمیل مستقیما به سفارت ارسال گردند، در نظر گرفته نمی‌شوند، لذا هیچ مدرکی را به وسیله پست، فکس، و یا ایمیل به سفارت ارسال نفرمایید. شخص دیگری هم می‌تواند به جای شما درخواست روادیدتان را تحویل سفارت نماید. برای اطلاع بیشتر درباره‌ی تحویل یا دریافت مدارک توسط شخص ثالث به این بخش مراجعه نمایید.

اگر درخواست روادید شما اخیراً رد شده است، توصیه می‌شود تنها در صورتی مجدداً درخواست روادید نمایید که وضعیت شما به صورت قابل ملاحظه‌ای تغییر یافته باشد و یا اطلاعات تازه‌ای جهت ارائه داشته باشید.

زمان ارائه درخواست

برای روادید به موقع اقدام کنید ، دير اقدام كردن براى روادید بزرگ ترين ضربه ايى هست كه يك متقاضى ميتواند به خود بزند . چون در ماه هاى جولاى و آگوست كه هم وطنان عزيز عازم كانادا هستند سفارت در شلوغ ترين بازه كاري خود بوده، تمام وقت هاى مصاحبه پر هست. سفارت در اين ماه ها معمولا تعداد كمترى وقت مصاحبه صادر مي كند و معمولا بر مبناى مدارك اوليه تصميم ميگيرد. اگر پرونده قوى باشد، كه بدون مصاحبه ويزا داده می شود و اگر ضعيف باشد بدون مصاحبه رد خواهید شد.قوى بودن پرونده به پارامتر هاى مختلفى بستگى داره كه مهم ترينش پذيرش شما و ميزان فاندى كه از دانشگاه داريد هست. می توانید از شش ماه تا 70 روز قبل از شروع ترم برای دریافت ویزااقدام نمایید. اگر مایلید در تابستان سفر کنید، توصیه می شود برای اجتناب از شلوغی فصل تابستان زودتر اقدام نمایید.

گذرنامه

گذرنامه شما در طول مدت رسیدگی به درخواست روادید نزد سفارت می ماند. اگر به گذرنامه خود در طول این مدت نیاز دارید، می بایست در زمان ارائه پرونده، صندوقدار را مطلع فرمایید. اطمینان حاصل کنید که طبق مقررات دولت ایران، گذرنامه شما جهت خروج از کشور دارای اعتبار کافی باشد. چنانچه گذرنامه خود را پس از تحویل درخواست، تعویض نمایید، باید فتوکپی گذرنامه جدید خود را به سفارت ارائه کنید. در غیر اینصورت اگر روادید صادر شده نیاز به صدور مجدد داشته باشد، هزینه صدور مجدد روادید بر عهده متقاضی خواهد بود. از ژانویه 2012 سفارت کانادا اعلام کرده است که نیازی به فرستادن اصل گذرنامه نمی باشد و تنها کپی صفحه مشخصات فردی و فتوکپی صفحاتی از گذرنامه قدیم و جدید که نشان دهنده روادید کشورهای مختلف در 5 سال گذشته باشد،کفایت می کند. در طول رسیدگی به پرونده، در صورت نیاز به اصل گذرنامه، دستورات لازم از طرف سفارت به آدرس ایمیل فرد متقاضی فرستاده می شود.

هزینه درخواست روادید

توجه داشته باشید که برای ارائه مدارک به سفارت و گرفتن شماره باید هزینه پرداخت بفرمائید، از آنجا که رسیدگی به کلیه درخواستهای ویزای ایرانیان توسط سفارت کانادا در آنکارا انجام میشود برای اطلاعات بیشتر به سایت این سفارت مراجعه فرمائید.


اقدام برای مجوز تحصیل در کبک CAQ

در صورتی که برای مدت بیش از شش ماه قصد تحصیل در کبک را دارید، باید قبل از اقدام برای ویزای کانادا، جهت دریافت Certificat d'acceptation du Québec اقدام کنید.

ابتدا در سایت مهاجرت کبک پروفایل ایجاد کنید. در لینک زیر بر روی you can fill out an online application کلیک کرده و سپس از طریق fill in a new application به ترتیب مراحل زیر را طی کرده و پروفایل بسازید.

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/index.html

Step 1 - Personal information

نام خانوادگی و نام خود را وارد کنید. جنسیت و وضعیت تاهل را انتخاب نمایید. تاریخ و محل تولد و کشوری که سیتیزن هستید (ایران) و زبان اصلی (persian) را انتخاب کنید.

Step 2 - Contact information

آدرس دقیق پستی خود را بنویسید. Caq اصلی به این آدرس پست میشود لذا در نوشتن کد پستی و ... دقت کنید. (در صورتی که caq به دستتان نرسید نسخه الکترونیکی آن نیز که در پروفایلتان موجود است برای استادی پرمیت و ویزا معتبر می باشد.)

در قسمت country of residence کشوری که اکنون در آن اقامت دارید را انتخاب کنید. زبان ارجح برای مکاتبه و ایمیل خود را وارد کنید.

Step 3 - Accompanying persons

درصورتی که اعضای خانواده شما در کبک اقامت دارند یا قصد دارند با شما بیایند تعداد را مشخص کنید.

Step 4 - Program of studies

نوع برنامه تحصیلی آینده خود( که برای آن به کبک میروید) را مشخص کنید. در جواب Indicate if you participate in an exchange program. عمدتا باید نه جواب بدهید (مگر اینکه دانشجوی exchange باشید که درحال حاضر برای دانشگاه های ایران این امکان وجود ندارد.)

تاریخ شروع و پایان تحصیل و مبلغ شهریه را مشخص کنید.

Step 5 - Educational institution

مرکز آموزشی مورد نظر را انتخاب کنید.

Step 6 - Additional information

در صورتی که اولین بار است برای caq اقدام میکنید no انتخاب کنید.

در جواب Specify the Canadian government office to which you will apply for a Study Permit. ... گزینه Canadian Visa Office abroad را انتخاب کنید. در صورتی که در ایران اقامت دارید سیستم به صورت پیشفرض ویزا آفیس آنکارا را برای دریافت ویزا پیشنهاد می دهد. در صورتی که تمایل دارید از ابوظبی یا آفیس دیگری اقدام کنید میتوانید از Complete list of Canadian visa offices آن را انتخاب کنید.

Step 7 - Financial information

نیازی به ارائه مدارک مالی نیست و این قسمت بر عهده ویزا آفیسی که از آن اقدام میکنید است.

Step 8 – Authorizations

جواب سوالات رو به ترتیب yes ، no ، no و no بدهید. (فقط سوالی که مربوط به اجازه چک کردن اطلاعات با مرکز آموزشی است رو yes انتخاب کنید. )

Step 9 – Verification of information provided

اطلاعات را به دقت چک کرده و درصورت بروز اشکال اصلاح نمایید.

Step 10 - Consultation profile

در این مرحله اسم اکانت و پسوورد انتخاب کرده و سوالات امنیتی را پاسخ دهید. بعد از پاسخ به سوال آخر save my application را انتخاب کنید. سپس next را زده و fee مربوطه را پرداخت کنید.(میتوانید در زمان دیگری وارد اکانت شده و fee را پرداخت نمایید)

برای صدور caq مدارک زیر را به آدرس سازمان مهاجرت پست کنید.(تا قبل از رسیدن هارد کپی مدارک caq بررسی نمیشود):

1- چک لیست موجود در اکانت (Your personal check list)

2- نامه ادمیشن (پرینت مهر و امضادار نامه ادمیشن قابل قبول است )

3- یک قطعه عکس 35در 45

4- کپی خوانا از صفحات مشخصات پاسپورت


آدرس:

Service aux étudiants

Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

285, rue Notre-Dame Ouest, 4e étage

Montréal (Québec) H2Y 1T8

CANADA


20 روز کاری (حدود یک ماه) بعد از ارسال مدارک caq صادر میشود و ایمیلی حاوی آن دریافت میکنید. ممکن است تا یک الی دو هفته بعد از رسیدن مدارک به اداره مهاجرت، رسیدن مدارک در پروفایل آپدیت نشود. اقدام خاصی در این زمینه لازم نیست و مدتی طول میکشد تا ارسال مدارک تایید شود.

برای ویزا در صورتی که caq شما صادر شده آن را ارائه میدهید (Lettre).

در صورتی که فرصت کافی برای صبر کردن تا صدور caq ندارین، پی دی افی که در قسمت Acknowledgement of receipt of your application پروفایلتان وجود دارد را به جای caq ارائه دهید (DemandeService) و بعد از صدور caq آن را به آدرس ویزا آفیس ایمیل کنید .(هرچند گفته میشود یک نسخه به ویزا آفیسی که در هنگام درخواست caq انتخاب کرده اید ارسال میشود، ولی در تمامی موارد سفارت از اپلیکنت درخواست ارسال caq را کرده است.)

اقدام آنلاین برای ویزای دانشجویی کانادا

مقدمه: سیستم اقدام آن لاین برای درخواست صدور ویزای دانشجویی امکانی است که از اواخر سال 2012 ایجاد شده است. این روش دو مزیت اصلی نسبت به روش پستی به سفارت کانادا در آنکارا و یا تحویل حضوری مدارک در ابوظبی را دارد، 1: روش آن لاین سریع تر جواب می دهد 2:هزینه بررسی ویزا به راحتی با کارت اعتباری به صورت آن لاین قابل پرداخت می باشد. به طور مثال به زمان بررسی ویزا در روشهای مختلف در سایت ابوطبی توجه کنید: http://www.canadainternational.gc.ca/uae-eau/visas/processing-traitement.aspx

در مورد زمان بررسی ویزا در سایت آنکارا توضیح دقیقی نیامده ولی با مقایسه پرونده های پستی و آن لاین در جدول روادید زیر متوجه می شوید که مدت زمان بررسی روش آن لاین نسبت به پستی کوتاه تر بوده است. https://docs.google.com/a/ualberta.ca/spreadsheet/ccc?key=0AjHlD4bcvXA_dDR0b3RrQS1WN040a3pxWXJzVl9YY0E#gid=2

در روش آن لاین برای کسانی که از داخل ایران اقدام می کنند و محل سکونت خود را ایران انتخاب می کنند بررسی مدارک در آنکارا صورت می گیرد لذا حتما باید علاوه بر تهیه مدارک اصلی که در سایت CIC آمده و در زیر به آن اشاره می شود، باید مدارک خاص خواسته شده برای ایرانیان را هم که در سایت زیر آمده را حتما تهیه کرد. http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/visas/iran.aspx

عزیزانی که ساکن ایران نیستند و از کشورهای دیگر اقدام به درخواست آن لاین می کنند باید به سایت سفارت مربوط به کشوری که در آن مقیم هستند حتما مراجعه کنند و مدارک خاص آن سفارت ها را نیز تهیه کنند.

به طور کلی: در روش آن لاین مدارک مورد نیاز با روش پستی به جز چند مورد جزیی فرق چندانی ندارد و مدارک اصلی در سایت زیرمی باشد، حتما سایت زیر را به خوبی مطالعه کنید: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp در روش آن لاین دیگر به چک لیست یا همان فرم 5483 نیازی نیست.

راهنمای پر کردن فرمهای اصلی درخواست ویزا در سایت زیر می باشد، حتما مطالعه کنید: (این راهنما یک آشنایی کلی با دیدگاه افسیرهای سفارت راجع به ویزای دانشجوی را نیز میدهد.)

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5269ETOC.asp

نکته مهم: در روش آن لاین حتما از ورژن 8 به بالای ادوب ریدر برای پر کردن فرمها استفاده کنید و حتما از فرمهای جدید و به روز خود سایت استفاده کنید زیرا سایت هر از چندگاهی تغیراتی در فایلها می دهد و شما نمی توانید فرمهای قدیمی را آپلود کنید.

تذکر: سایت بالا فرمهای اصلی و مشترک بین تمام متقاضیان را به شما نشان می دهد ولی بقیه مدارک و فرمهای مورد نیاز در روش آن لاین بر اساس جوابی که شما به سوالات ارائه شده در سایت زیر می دهید برایتان آورده می شود.

مراحل اقدام برای درخواست ویزای تحصیلی به صورت آن لاین برای دانشجویان مجرد و متاهل:

مرحله اول: جهت اقدام آن لاین برای ویزای کانادا ابتدا به سایت

 http://www.cic.gc.ca/english/my_application/apply_online.asp 

مراجعه کنید و گزینه temporary resident را انتخاب نمایید. در صفحه جدید می بینید که اقدام آن لاین شامل موارد زیر میشود:

• Work permit – new or extend

• Study permit – new or extend

• Visitor visa

• Extend your stay as a visitor

شما در این صفحه در واقع باید واجدشرایط بودن خود را برای درخواست آن لاین بسنجید بنابراین عبارت لینک شده eligible to apply را در جمله زیر انخاب می کنید: Determine if you may be eligible to apply

لطفا با دقت زیاد به تمام جملات و سوالات مطرح شده پاسخ دهید، سوالات بسیار واضح بیان شده است و اگر چنانچه اشتباه جواب دادید یا خواستید جواب خود را عوض کنید گزینه modify my answers و start again را می شود در مراحلی برای تغیرات استفاده کرد. تنها برخی از جوابها را بعدا هم در پروفایل می شود تغیر داد ولی حتما حتما دقت کنید تا لازم نشود تغیری در جوابها بدهید.

سوالات بسیار راحت و واضح هستند و اگر سوالی در مورد سوالات داشتید می توانید گزینه علامت سوال کنار سوال را بزنید. تنها برخی از سوالات ممکن است با ابهام همراه باشد که در زیر به آنها اشاره می شود:


How long are you planning to stay in Canada? Temporarily - more than 6 months

Have you been accepted to an approved study program in Canada? Yes

Do you intend to work off-campus while studying in Canada? No

توضیح خلاصه مورد بالا: "چون دانشجوی تمام وقت اجازه کار در داخل دانشگاه یا در سازمانهایی که دانشگاه تعیین میکند دارد و برای کار بیرون دانشگاه باید اجازه کار داشته باشد پس این سوالو نه جواب دهید. چون یکی از شرایط گرفتن اجازه کار این است که شما ثابت کنید توانای مالی ندارید. در حالیکه برای گرفتن ویزای دانشجوی باید ثابت کنید که توانای مالی دارید. که این دو در تناقض باهم خواهد بود. بعد گرفتن ویزا و رفتن به کانادا میتونید بعد 6 ماهواسه اجازه کار اپلای کنید."

Do you have a valid work permit or study permit, and need a visa to return to Canada? No

اگر تا به حال ویزای دانشجویی نگرفتید باید به این سوال جواب نه بدهید.

Are you an exchange student? No

اگر دانشجوی معاوضه ای بین دانشگاهها نیستید نه جواب بدهید.

Is work an essential component of your studies? No

اگر در نامه پذیرش شما اشاره ای به این نشده که بخشی از تحصیلات شما شامل کار کردن میباشد نه جواب دهید.

Are you a spouse, common-law partner or child of certain skilled worker or of certain full time international student that has or will have status in Canada? No

اگر همسر یا فرزند کسی نیستید که در کانادا جزوئ نیروی کار ماهر یا دانشجوی تمام وقت هست یا خواهد شد ، نه جواب دهید.

Are you: - A recipient of a Commonwealth scholarship; or - A recipient of a full bursary (covering all expenses) from the Canadian International Development Agency (CIDA), including Francophonie scholarships; or - A participant in a Canadian aid program for developing countries? No

جواب سوال بالا برای اکثر دانشجویان ایرانی نه می باشد چون کشور ایران متحد المنافع با کانادا نیست. Commonwealth scholarship و برای Francophonie scholarships می توانید به سایت زیر مراجعه کنید: http://www.acdi-cida.gc.ca/scholarships-francophonie


Are you accompanying a family member that has status in Canada, or has recently been approved to come to Canada? جواب این سوال نه می شود برای کسی که به تنهایی اقدام می کند اگر هم قرار هست با همسرتان اقدام کنید اگر همسر شما از دانشگاه پذیرش ندارد وفقط همراه شماست جواب نه می شود ولی اگر همسرتان برای ویزای دانشجویی، کار یا ویزیت اقدام کرده و ویزا را گرفته یا الان در کانادا هست جواب بله می شود.

ویزای دانشجوی آزمایش پزشکی نمی خواهد به سوال زیر جواب نه بدهید: Have you had a medical exam performed by a CIC authorized panel physician (doctor) within the last 12 months?

Have you visited or lived any one of the designated countries for 6 consecutive months in the last year? سوال بالا برای بیشتر دوستان نه می باشد اگر در شش ماه قبل از اقدام برای ویزا از کشورهایی که نام آنها در علامت سوال جلوی سوال قید شده دیدن فرمودید جواب سوال بالا بله می شود.

Do you want to submit an application for a family member? اگر تنها هستید جواب این سوال نه می شود ولی اگر قرار هست همسرتان با شما به کانادا بیاد جواب این گزینه بله می شود.

مجردها با جواب نه به مرحله نهایی می روند و جواب سوال زیر هم نه می شود Are you giving someone access to your application? مگر اینکه به شخص دیگری مانند وکیل بخواهید اجازه دسترسی به اطلاعاتتان را بدهید.


در انتها تمام جوابهایتان در صفحه ای دوباره ظاهر می شود که می توانید یک مرور کلی بفرمایید و سپس با زدن دکمه ادامه شما یک کد چک لیست personal checklist code چیزی شبیه به QK4350881372دریافت میکنید که باید آن را جای ذخیره کنید چون برای ساختن اکانت لازم و ضروری میباشد.

متاهلین با جواب بله دادن به سوال Do you want to submit an application for a family member باید به سوالات دیگری هم در مورد همسرشان جواب بدهند. در این مرحله شما بنا به نیاز خود برای همسرتان می توانید درخواست ویزای سینگل یا مالتیپل یا درخواست ویزای کار یا ویزیتوری بدهید. از آنجاکه درخواست ویزای کار یا همان اپن ورک پرمیت از ابتدا برای همسر ابهاماتی دارد بیشتر عزیزان برای همسرشان ویزیت سینگل یا مالتیپل اقدام می کنند.

اگر فرزند هم دارید پس از اتمام بخش همسر در جواب سوال Do you want to submit an application for a family member بله می زنید و اطلاعات فرزند را وارد می کنید در غیر این صورت نه می زنید و در انتها کد چک لیست personal checklist code خود را دریافت می کنید.

مرحله دوم: برای ساختن اکانت مراحل زیر را طی می نمایید:

1.ابتدا به سایت زیر بروید.

http://www.cic.gc.ca/english/e-services/mycic.asp

2.گزینه CGKey Log رو انتخاب کنید

3.روی Register در ستون سمت راست را کلیک کنید.

4.به CGKey Registration Steps می رسید. Accept کنید.

5.طبق نوشته ها آی دی بسازید.(آی دی و پسوردو یادداشت کنید تا فراموش نکنید)

همه سوال ها و جواب هارا بر روی برگی بنویسید و نگه دارید چون هر بار برای ورود سکیوریتی کوئسشن پرسیده می شود که شامل تمام این سوال های امنیتی هست که در طی مراحل ثبت نام انتخاب کردید.

بعد ساختن اکانت برای وارد شدن به اکانتتون میتوانید به سایت

http://www.cic.gc.ca/english/e-services/mycic.asp

رفته و CGKey Log in رو انتخاب کنید و با وارد کردن یوزر و پس وورد وارد اکنتتون بشوید بعد از وارد شدن و جواب سوالات سکیوریتی رو دادن باز تمام سوالات و جوابهای شما رو نشان داده می شود که مقابل هر کدام گزینه Modify وجود دارد، اگه جواب سوالی رو دفعه اول اشتباه داده باشید میتوند آنها را اینجا اصلاح بفرمایید. این سوالها مهم هستند چون چک لیست شما براساس جوابهاتون تعیین میشوند. بعد از صفحه سوالات به صفحه اصلی یا همان صفحه آپلود مدارک وارد می شوید.

مدارک ضروری برای استادی پرمیت به شرح زیر در اکانت شما جای آپلود دارد:

لطفا دقت بفرماییدکه مقابل هر جای آپلود یک علامت سوال هست که اگه رو اون کلیک کنید اطلاعات لازم در مورد اون مدرک خاص میدهد.

IMM1294 Application

Certificat d'acceptation du Québec (CAQ)

اگر دانشگاه یا مرکز آموزشی شما در استان کبک واقع شده است قبل از اقدام برای ویزا باید برای مجوز تحصیلی کبک اقدام کنیدو caq (یا رسیدآن در صورتی که به تازگی اقدام کرده و caq شما صادر نشده) را در این قسمت آپلود کنید. برای اطلاعات بیشتر به قسمت مربوط به [اقدام برای مجوز تحصیل در کبک CAQ] در همین صفحه مراجعه کنید.


Additional Family Information IMM5645

Proof of Means of Financial Support

پی دی اف که برای مدارک مالی قرار داده میشود شامل: نامه فاند و تمام BS هاو تعهد نامه از ساپورتر مالی و منبع در آمد مثل فیش حقوقی برای خود اپلیکنت اگه نامه بانکی خودش را بگذارد.

Passport or travel document

Digital Photo

( لطفا قبل آپلود کردن عکس رو علامت سوال کلیک کنید تا مشخصات عکسی که باید آپلود شود را چک کنید مثلا حجم عکس باید بین 60 تا 240 کیلو بایت باشید...)

Letter of Acceptance

فرمهای اختیاری: Schedule(IMM5257B) , letter of explanation

توضیحات مفید:

"در صورتی که جواب شما به سوالات 3-7 فرم Schedule(IMM5257B) نه باشد نیازی به پر کردن آن وجود ندارد. میتونید این فرم را remove کنید تا با آپلود کردن سایر مدارک بتوانید به مرحله بعدی که پرداخت پول هست برسید.

You must complete this form if you have answered “Yes” to any of questions 3 to 7 under Background

Information of the Application For Temporary Residence Visa Made Outside of Canada (IMM5257). • You may be required to complete this form upon request of a visa officer.


اما letter of explanation شامل مدارک زیر میتواند باشد:(تمام مدارکی که در حالتی پستی فرستاده میشه، اما جای برای آپلود آنها در حالت آنلاین نیست)

فهرست، کاور لتر(اگه لازمه که چیزه خاصی رو توضیح بدید)، استادی پلن شامل جواب به همان سوالاتی که در سایت آنکارا از ایرانیان خواسته شده، شناسنامه، گواهی عدم سوئ پیشینه، مدارک تحصیلی ،مدرک زبان، مدرک اشتغال اگه واسه پوشوندن گپ تحصیلیتون از اونا تو رزومه استفاده کردید، مدارکی که نشون دهنده وابستگی شما به ایران هست مثلا سند خونه خودتون یا والدین، جاب افر و آخر سر هم رزومه با ذکر دقیق تاریخ ها و جواب 6 سوالی (http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/visas/iran.aspx?lang=eng&view=d )که برای ایرانی ها پرسیده شده است. تمام مدارکی که به زبان انگلیسی و فرانسوی نیستند باید ترجمه کنید و اسکن ترجمه + اسکن اصل مدرکو بذارید."

"اگه این letter of explanation حجمش زیاد شد بعد اینکه تمام اسکن ها رو تو ورد گذاشتید و پد دی اف کردید میتوانید با اکروبات پروفیشنال باز کنید و بصورت reduced size PDF ذخیره کنید. اگه بازم حجمش کمتر از 4 مگ نشد اونوقت می تونی سندها را در پی دی اف Proof of financial support قرار بدهید .

application fee for Study Permit – $150


این هم سایت سفارته که سوالاتی که باید در استادی پلن به آنها جواب داده بشه آورده شده:

http://www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/visas/forms_study-formulaires_etude.aspx


60 روز وقت دارید تا بعد ساختن اکانت آن را سابمیت کنید.

دقت کنید که بعد پرداخت پول اپلیکیشن شما سابمیت میشود و دیگر شما نمیتوانید آن را تغییر دهید.
تا زمانی که اپلیکیشنتونو سابمیت نکردیدمیتونید فرماهای که آپلود کردید راحذف کنید و دوباره آپلود کنید."


برای همراه مدارکی که باید آپلود بشود:

مدارک متقاضی اصلی که دانشجو می باشد مثل بالاست به اضافه محلی برای آپلود مدارک ازدواج و بخش همسر به شکل زیر است:

IMM5257 Application

Additional Family Information IMM5645

IMM5713E


Passport or travel document

Digital Photo

فرمهای اختیاری: Schedule(IMM5257B) , letter of explanation در letter of explanation می توان مدارک مالی و شغلی همسر، سند ملکی، گواهی عدم سوپیشینه و.... و نامه ای را گذاشت که در آن توضیح دهید چرا همسرتان برای چنین ویزایی درخواست کرده و هدفش از آمدن چیست و ....

تمام مطالب بالا تنها جرقه ای است برای اینکه از کجا باید شروع کرد بهترین، کامل ترین و موثق ترین راه برای اطمینان از مراحل اپلای برای ویزا به صورت آن لاین فقط و فقط سایتهای معرفی شده می باشد لطفا قبل از هر اقدامی موارد داخل سایت سفارت در آنکارا یا ابوطبی و سایت cic را با دقت بخوانید.

توجه توجه: پس از اینکه اپلیکیشنتان را سابمیت کردید و سابمیت کانفرمیشن دریافت کردید لینکی به شکل زیر در پروفایلتان خواهد آمد:

OCWP - Request an EVN or a Transfer of Eligibility Verification

که این لینک جهت اپلای کردن برای اجازه کار در بیرون دانشگاه هست. که امکان رفتن تا مرحله آخر در صورتی وجود دارد که شما در کانادا باشید. پس به درد دانشجویانی که تازه واسه ویزا اقدام کردن نمیخورد. پس با این لینک کاری نداشته باشید.

بیومتریک

سیستم بیومتریک برای متقاضیان ویزای موقت (دیداری، دانشجویی و کار)

از تاریخ یازدهم دسامبر 2013 متقاضیان ایرانی ویزای دیداری، دانشجویی و کار بین 14 و 79 سال، ملزم به دادن داده های بیومتریک خود ( اثر انگشت و عکس) می باشند.

این سیستم جدید شامل شهروندان 29 کشور و یک منطقه خواهد بود.

برای دادن اطلاعات بیومتریک خود می توانید به مراکز ویزای "وک" شامل مراکز وک در آنکارا و استانبول ترکیه مراجعه نمایید.


مراحل و چگونگی تقاضای ویزاهای موقت دیداری، دانشجویی و کار

برای اجتناب از هر گونه دیرکرد در بررسی پرونده ها به متقاضیان گرامی توصیه می شود تا جهت تقاضای ویزا مراحل زیر را دنبال نمایند.

روش اول: تقاضای آنلاین

قدم اول- تقاضانامه های خود را بطور آنلاین ارسال نمایید. در صورتیکه سیستم بیومتریک شامل شما شود، لطفا از پرداخت وجه سرویس بیومتریک ( 85 دلار کانادا) اطمینان حاصل نمایید.

قدم دوم- برای ارائه مشخصات بیومتریک خود در دفاتر وک حضور پیدا کنید. دفاتر وک در ترکیه ( آنکارا و استانبول) مجهز به سیستم ثبت اطلاعات بیومتریک می باشند. شما می توانید لیست مراکز و دفاتر وک را در وبسایت سی آی سی بیابید. توجه داشته باشید که در این مرحله احتیاجی به پرداخت هزینه خدمات اصلی وک نیست چرا که 85 دلار پرداخت شده برای بیومتریک، این خدمات را نیز در بر می گیرد. با وجود این هزینه مذکور شامل هزینه خدمات جانبی نمی گردد.

قدم سوم- زمانی که پاسپورت شما از سوی بخش ویزا خواسته شود، لطفا آن را به مرکز "وک"اولیه ای که اطلاعات بیومتریک شما را ثبت کرده ارسال نمایید. اگر پاسپورت خود را به یک " مرکز وک مثفاوت" ارسال نمایید مجبور به پرداخت هزینه اضافی یعنی هزینه انتقال پاسپورت خواهید بود. لطفا توجه داشته باشید که با استفاده از خدمات ویزای وک در ارسال پاسپورت، قادر به پیگیری آنلاین آن نیز خواهید بود.

روش دوم: شخصا و از طریق وک

قدم اول- در صورتیکه سیستم بیومتریک شامل شما می شود، هزینه سرویس بیومتریک را بپردازید. (85 دلار کانادا).

قدم دوم- تقاضانامه خود را شخصا به مرکز وک که مجهز به سیستم اخذ داده های بیومتریک باشد تحویل دهید. دفاتر وک در ترکیه ( آنکارا و استانبول) مجهز به سیستم اخذ و ثبت اطلاعات بیومتریک می باشند. شما می توانید لیست مراکز و دفاتر وک را در وبسایت سی آی سی بیابید. همزمان با تحویل تقاضانامه های خود به وک خواهید توانست اطلاعات بیومتریک خود را نیزبه این دفاتر ارائه نمایید. در این روش نیز نیازی به پرداخت هزینه خدمات اصلی وک ندارید چرا که 85 دلار پرداخت شده برای بیومتریک، این خدمات را نیز در بر می گیرد. با وجود این هزینه مذکور شامل هزینه خدمات جانبی نمی گردد.

قدم سوم- زمانیکه پاسپورت شما از سوی سفارت خواسته شود، برای ارسال پاسپورت لطفا دستور العملی را که همراه با درخواست پاسپورت دریافت می کنید، دنبال نمایید.


آیا می توانم برای تقاضای ویزا شخصا به بخش ویزای سفارت مراجعه نمایم؟

حتی اگر شخصا و مستقیما به بخش ویزای سفارت مراجعه نمایید، باز هم برای ارائه مشخصات بیومتریک خود نیاز به حضور در مرکز وک خواهید داشت. برای اجتناب از هرگونه دیرکرد، به متقاضیان گرامی توصیه می گردد که از طریق "آنلاین "و یا "شخصا بواسطه وک" اقدام نمایند.

(برگرفته از سایت سفارت کانادا در آنکارا)


مدارک مورد نیاز

پاسپورت، نامه بیومتریک در سایت CIC، رسید آنلاین (نشاندهنده پرداخت مبلغ 210 دلار (برای ویزای دانشجویی))


نکات مهم

1. اگر می خواهید شخصاً مدارک را به وک تحویل دهید باید پول اپلای و بایومتریک را از طریق بانک پرداخت نمایید. به همین دلیل باید شخصی در ترکیه این کار را برای شما ولی به اسم شما انجام دهد.

2. پیش از سفر به ترکیه به تعطیلی ها و ساعت کار وک توجه فرمایید.

3. مراحل کار در وک یک روزه به پایان میرسد (در حد چند دقیقه)

4. یک کارمند ایرانی در وک (انکارا و استانبول) هست.

5. کسانی که برای بیومتریک به وک آنکارا مراجعه می نمایند: کنار درب اصلی وک، یک پارکینگ هست که کار بیومتریک آنجا انجام میشود، دقت نمایید که به اشتباه در صف مربوط به وک قرار نگیرید.

6. پس از انجام کار در وک، کدی به نام Track number به صورت پرینت به شما تحویل داده میشود. این کد هم روی لیبل در پشت پاسپورت شما و هم در سایت CIC قابل مشاهده می باشد.

7. سابقاً برای بیومتریک نیازی به گرفتن وقت قبلی از وک نبود ولی اخیراً وقت قبلی مورد نیاز هست (به خصوص برای وک استانبول). برای گرفتن وقت قبلی (چه برای وک آنکارا و چه برای وک استانبول) دو گزینه وجود دارد: 1. تماس تلفنی با شماره 00902123735807 یا 2. ارسال یک ایمیل به آدرس info.canadatrank@vfshelpline.com

8. کسانی که یک بار درخواست روادید دانشجویی آنها از طرف سفارت ریجکت شده است برای درخواست دوباره باید مجدداً برای بیومتریک مراجعه نمایند و بیومتریک قبلی آنها معتبر نمی باشد.

مدت زمان بررسی و مراحل بعد از تحویل مدارک به سفارت

پس از تحویل مدارک، بررسی درخواست ویزای دانشجویی شما بر اساس آمار رسمی بطور متوسط 9 هفته به طول می کشد [۱] (میانگین زمان بررسی درخواستهای ویزای دنشجویی در سفارت کانادا در تهران از جولای 2010 تا جولای 2011).

  • در ابتدای تابستان 1390 (June 2011) زمان متوسط بررسی درخواستهای دانشجویی 10 هفته اعلام شد [سایت سفارت کانادا در ایران].
  • در انتهای تابستان 1390 (September 2011) مرتبا بصورت شفاهی به دانشجویان اعلام می‌شد که اکثر ویزاهای دانشجویی برای قبل از شروع ترم (یا با یک هفته تاخیر) آماده می‌شود. هر چند حداقل بیش از 30 نفر از دانشجویان در این مدت اعلام شده موفق به دریافت ویزای خود نشدند [تجربیات و نتایج مصاحبه روادید دانشجویی کانادا در سال 2011].
  • در انتهای تابستان 1390 (September 2011) زمان متوسط بررسی درخواستهای غیر دانشجویی (اعم از دیدار و کار) 15 هفته اعلام شد [بصورت شفاهی].


در صورت که رد نشوید یا به مصاحبه نیازی نباشد، از شما گواهی عدم سوء پیشینه خواسته می شود (در صورت عدم ارائه در مرحله اول به عنوان نقص پرونده تلقی می شود).

(در گذشته فرم مدیکال هم برای انجام آزمایشهای پزشکی داده می‌شد. اما اکنون آزمایش های پزشکی برای افرادی که ویزای موقت/دانشجویی/کار میخواهند نیازی نیست. مرجع:عدم نیاز ایرانیان به آزمایشهای پزشکی )

پس از اطمینان از دریافت ویزا تا ورود به خاک کانادا

سایت اینترنتی اداره تابعیت و مهاجرت کانادا

برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مهاجرت و گرفتن روادید کانادا به سایت اینترنتی [۲] و [۳] مراجعه نمایید.

معرفی دانشگاه‌ها

برای کسب اطلاعات درباره دانشگاه های کانادا به لینک های زیر مراجعه کنید:

دانشگاه آلبرتا،دانشگاه ویکتوریا ،دانشگاه ساسکاچوان، دانشگاه منیتوبا، دانشگاه بریتیش کلمبیا،دانشگاه مک گیل، دانشگاه تورنتو،دانشگاه واترلو، دانشگاه مک مستر، دانشگاه کنکوردیا،دانشگاه کلگری،دانشگاه کویینز،دانشگاه کارلتون،دانشگاه دال هوووس،دانشگاه وسترن اونتاریو،دانشگاه اتاوا،دانشگاه ویلفرید لاوریر، دانشگاه سایمون فریزر،دانشگاه یورک،دانشگاه کبک در مونترآل، دانشگاه مموریال

شهر‌های کانادا

ادمونتون Edmonton،ویکتوریا Victoria،ساسکاتون Saskatoon،ونی پگ Winnipeg، ونکور Vancouver،تورنتو Toronto،کلگری Calgary،لندن London،کینگ استون kingston،کینجر -واترلو،گوئلف،ریجاینا،شربروک،فردریکتون،ویکتوریا Victoria،مونترال Montreal،سنت جانز St John's

سفارت کانادا

کلیه امور متقاضیان ایرانی توسط سفارت کانادا در آنکارا انجام میشود و در حال حاضر سفارت کانادا در ایران دایر نمی باشد.


ایمیل سفارت کانادا در آنکارا :ankara-im-enquiry@international.gc.ca

سایت سفارت کانادا در آنکارا

اطلاعات تکمیلی

بر پایه آمار ۲۰۰۶ (میلادی)، ۱۳۸٬۰۷۵ فارسی‌زبان در کانادا زندگی می‌کنند Mapofcanada.jpg

کانادا شمالی‌ترین کشور واقع در آمریکای شمالی است. به صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به کانادا اطلاق می‌شود، اما در واقع این کشور به صورت فدراسیون و زیر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده اداره می‌شود.

در جنوب و شمال‌غرب هم‌مرز ایالات متحده‌ آمریکا است. مرز ۸۰۴۵ کیلومتری بین این دو کشور طولانی‌ترین مرز بی‌دفاع در کل جهان است. کانادا از سوی شرق در کنار اقیانوس اطلس و از سوی غرب در کنار اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و شمالگان می‌رسد.

پاییتخت کانادا شهر اتاوا است، محلی که در آن مجلس کشور و خانهٔ فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشریفاتی رئیس مملکت است و به عنوان نمایندهٔ ملکه الیزابت دوم در کانادا، مستعمرهٔ سابق بریتانیای کبیر، زندگی می‌کند. کانادا از نظر مساحت پهناورترین عضو مجموعهٔ کشورهای همسود (مشترک‌المنافع) است.


تاریخ

آثار بدست آمده از زندگی نخستین بومیان کانادایی که در بخشی از این کشور به مدت طولانی ساکن بودند و نیز بررسی‌های باستانشناسی در شمالی ترین بخش کشور، یوکان نشان می دهد که زندگی در آن به ۲۶۵۰۰ سال پیش در جنوبی ترین بخش به ۹۵۰۰ سال پیش برمی گردد.

در سال ۱۴۹۷ میلادی، جان کابوت پس از رسیدن به سواحل نیوفاندلند، یک مستعمره بریتانیایی ایجاد کرد. حدود ۴۰ سال بعد، ژاک کارتیه به دهانه رود سنت لورنس (در نزدیکی شهر مونترال) قدم گذاشته و مستعمره‌ای فرانسوی بنا نهاد. از آن پس، مهاجران بریتانیایی بیشتر در سواحل دریا و خلیج هادسن مستقر شدند، در حالی که فرانسویان بیشتر به سوی مناطق داخلی کانادا روان شدند. در سال ۱۷۸۳ بریتانیا کنترل بخش فرانسوی‌نشین کانادا (ایالت کبک کنونی) را نیز در اختیار گرفت.


استان‌ها و قلمروها

کانادا به ۱۰ استان و ۳ قلمرو تقسیم شده‌است. استان‌ها در مجموع استقلال زیادی از دولت مرکزی دارند، اما، درجهٔ این آزادی عمل در نزد قلمروها کمتر است. مهم‌ترین استان از لحاظ اقتصادی و سیاسی استان انتاریو می باشد که شهرهای تورنتو و اتاوا در آن قرار دارد.

استان‌ها عهده‌دار چرخاندن برنامه‌های اجتماعی کشور هستند و همراه دولت فدرال به جمع‌آوری مالیات می‌پردازند. هم‌زمان، دولت فدرال می‌تواند برنامه‌های ملی خود را به سرتاسر کشور معرفی کند، ولی اختیار شرکت در این برنامه‌ها با خود استان‌هاست. دولت فدرال عهده‌دار میزان کردن ثروت میان استان‌هاست، و برای این منظور همه‌ساله مقداری از درآمدهای استان‌های دارا را میان استان‌های ندار پخش می‌کند. تمامی استان‌ها و قلمروها مجلس قانون‌گذاری مخصوص خود را دارند.


جغرافيا

کانادا، دومین کشور بزرگ دنیا با ۹،۲۱۵،۴۳۰ کیلومتر مربع وسعت است، ولی جمعیت نسبتاً کمی دارد. با وجود آن‌که وسعت کانادا از همسایه‌اش آمریکا بیشتر است، جمعیتی معادل ۱۱ درصد جمعیت امریکا دارد (۳۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ میلادی). کانادا کشوری نوین و دارای فناوری پیشرفته‌است و توان تأمین انرژی سوختی خود از منابع درون‌مرزی را دارد. این کشور دارای منابع گستردهٔ طبیعی است، و برخی از استان‌های آن وابستگی سنگینی به استفاده از این منابع دارند. آب و هوای کانادا روی هم رفته سرد و در بیشتر نقاط قطبی است. البته آب و هوا در بخش جنوب غربی، جایی که شهر ونکوور و جزیره‌ ونکوور از استان بریتیش کلمبیا در آن قرار دارند، معتدل است. تورنتو نیز که از شهرهای مهم این کشور است از نظر فعالیتهای بورسی در دنیا بین ۱۰ کشور مهم از نظر بورس است آب و هوای تورنتو سرد و جنگلهای تایگا در این کشور دیده می‌شود برج سی ان در تورنتو اولین برج بلند مخابراتی جهان است.در خارج از شهر آبشار نیاگارا قرار دارد که بزرگ‌ترین آبشار از نظر عرض است و یک دهکده رویایی نیز به همین نام(نیاگارا)وجود دارد

این کشور، و از مجموعه ۱۰ استان و ۳سرزمين و در ۵ منطقه اصلی به نامهای Atlantic, Central, North, Prairies و West Coast تشکيل گشته است. فرهنگ و جمعيت هر يک از اين بخش‌ها متفاوت و نمايانگر تصويری متفاوت از اين کشور پهناور ميباشند

منطقه آتلانتيک یا Atlantic: از مجوعه استان‌های نوآ اسکوشیا، نیوبرانزویک، پرنس ادوارد آیلند و نیوفاندلند و لابرادور تشکيل گشته است. صنایع ماهیگیری، کشاورزی، جنگلداری، استخراج معادن و توریسم از مهم‌ترين فعاليت های اين منطقه به شمار ميروند. کانادای مرکزی يا Central Canada: از مجموعه استان‌های انتاریو و کبک تشکيل گشته است. اين منطقه پرجمعيت ترين ناحيه در کشور کانادا است. استان‌های انتاريو و کبک مجموعا بيشتر از ۴/۳ کل محصولات کانادا را توليد ميکنند. منطقه پریری یا Prairies: از مجموعه استان‌های مانیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا تشکيل گشته است. بیشتر زمینهای این ناحیه صاف و بارور میباشند و برای کشاورزی ایده آل هستند. همچنین این زمینها غنی از منابع انرژی میباشند. این منطقه از کوههای راکی آغاز شده و در غرب آلبرتا به پایان میرسد. سلسله جبال راکی شامل بلندترین قلل آمریکای شمالی میباشند. سواحل غربی یا West Coast: استان بریتیش کلمبیا به دلیل دامنه ها و جنگل های بسار زببایش مشهور میباشد. منابع طبیعی این استان از قبیل صنعت چوب و ماهیگیری برای اقتصاد کشور بسیار مهم میباشد. ميوه کاری و صنعت توريسم از ديگر فعاليتهای مهم اين استان ميباشد. منطقه شمال یا North: این منطقه از مجموعه سه سرزمین کانادا تشکیل می‌شود. مناطق نورت وست تریتوریز، یوکان و نوناویت ۳/۱ زمینهای کانادا را تشکیل می‌دهد. از منابع مهم این منطقه میتوان به نفت، گاز طبیعی، طلا، روی و سرب اشاره کرد.

مسافت

واحد اندازه گیری مسافت در کشور کانادا کيلومتر ميباشد. کانادا بيشتر از ۷۰۰۰ کيلومتر پهنا دارد. سفر زمینی از شهرهای هاليفکس تا ونکوور حدود ۷ روز به طول ميکشد و اين در حالی است که همين مسير به صورت هوايی حدود ۷ ساعت به طول می انجامد.


جمعيت

جمعيت کانادا بر طبق آخرين گزارش اداره آمار کانادا، ۳۱,۴۹۹,۵۶۰ نفر است. حدود ۸۰٪ مردم کانادا در شهرهایی که کمتر از ۲۵۰ کیلومتر تا مرزهای آمریکا فاصله دارند زندگی می‌کنند.


جمعيت فرانسوی زبان

زبان فرانسه زبان مادری حدود ۶.۶ ميليون کانادائی است. بيشتر فرانسوی زبانان در استان کبک زندگی ميکنند. اما در حدود ۱ ميليون نفر از آنها در استان‌های ديگر کانادا بسر ميبرند. حدود ۷۶ درصد از فرانسوی زبانهای بيرون استان کبک، در استان‌های انتاریو و نیوبرانزویک زندگی ميکنند. زبان فرانسه به همراه زبان انگلیسی، دو زبان رسمی در کشور کانادا محسوب می‌شوند


پایتخت

شهر اُتاوا (به انگلیسی: Ottawa) پایتخت کشور کانادا است.

این شهر در حدود ۱ میلیون نفر جمعیت دارد و زبان حاکم بر آن هر دو زبان انگلیسی و فرانسه می باشد. پرجمعیت ترین شهر کانادا تورنتو میباشد که جمعیت تورنتو بزرگ GTA حدود ۴.۴ میلیون نفراست. شهرهای مونترال و ونکوور با ۳.۴و ۱.۹ میلیون نفر در رده های بعدی هستند.

نظام آموزشی

ساختار كلي و سياستهاي آموزشي ساختار سازماني نظام آموزشي نظام آموزشي و ساختارآن درايالات و قلمروهاي كانادا به كلي با يكديگرمتفاوت اند.اما به طوركلي ميتوان گفت نظامهاي آموزشي كشوركانادا ازيك دوره پيش دبستاني با مدت زماني1تا2سال؛مقطع آموزش ابتدايي با مدت زمان 5 تا 8سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پايان پايه12تحصيلي؛متشكل شده است .

مدرسه فرزندان در کانادا

سياست هاي آموزشي از آنجاييكه وظيفه رسيدگي و نظارت برحوزه آموزش دركشوركانادا به طور كامل درحوزه اختيارات ايالات وقلمروهاي كشور قرار دارد از اين روي هيچگونه نظام آموزشي فدرالي در اين كشور وجود ندارد.به ديگر سخن نوعي تعهد ملي نسبت به حوزه آموزش دراين كشور به چشم خورده وآموزش پايه براي كليه شهروندان كانادايي آزاد و رايگان مي باشد.البته دراين ميان هر ايالت با وجود تشايه در اغلب زمينه ها با ساير ايالات،علائق منطقه اي خاص خود را نيزدنبال مينمايد.درحوزه آموزش عالي، موسسات به دو دسته كالج هاي ايالتي ودانشگاه ها تقسيم ميگردند..دركشوركانادا تفاوتهاي عمده اي ميان نظام آموزشي ايالات مختلف مشهود ميباشد.به نحويكه دركشوركانادا برخلاف سايركشورها كه كلاس4دبيرستان آخرين سال تحصيلي مقطع متوسطه محسوب ميگردد؛ دركشوركانادا براساس قوانين خاص ايالتي هرايالت پايان مقطع متوسطه در ايالات مختلف از سال11تا13ادامه مي يابد.آموزش عالي دركشوركانادا ازطريق موسسات آموزش عالي تحت عناوين ذيل به دانشجويان ارائه ميگردد :

1.دانشگاه هاي ايالتي

2.دانشكده هاي ايالتي

3.كالج هاي ايالتي

4.كالج هاي كاربردي

5.موسسات غيررسمي فني وحرفه اي

ازآنجاييكه اغلب دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشوركانادا به صورت گسترده ازمحل بودجه ملي تأمين اعتبار ميگردند از اين روي دانشجويان خارجي قادر خواهند بود با پرداخت شهريه ناچيزازدوره هاي آموزش عالي پيشرفته برخوردارگردند.در دانشگاهها حيطه وسيعي ازدوره هاي آموزشي ومدارك علمي متنوع از جمله كارشناسي، كارشناسي ارشد،دكتري وگواهينامه فني وحرفه اي ارائه ميگردد.درنظام آموزشي كشوركانادا سعي براين است كه دانش آموزان به روشهاي مختلف درمدارس دولتي تحصيل نمايند بطوريكه دربرخي موارد مطابق با نيازدانش آموزان برنامه هاي آموزشي جداگانه اي پيش بيني شده (سيستم جداسازي)و يا ازبرنامه هاي عادي آموزشي برخوردار ميگردند(سيستم تلفيق).


تعيين اعتبار دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي متد تعيين اعتبارمراكزآموزش عالي كشوركانادا مشابه سيستم اجرايي ايالات متحده آمريكا مي باشد. درايالات متحده آمريكادراواخرقرن19رشدفزاينده موسسات آموزشي وكمبودامكانات اوليه به شناسايي استانداردهاي متمركزواعمال راندمانهاي مناسب درحوزه آموزش عالي كشور منجرگرديد.اين درصورتي بودكه باوجودعدم تمايل موسسات به تبعيت ازچنين شرايطي مداخلات حكومتي غيرقابل اجتناب مي بود. از اينروي اغلب موسسات كشور گامهايي در جهت توسعه فرآيند ارزيابي كيفي برداشتند. اولين فرآيند، فرآيند اعتباربخشي است . اعتباربخشي موسسات آموزش عالي ازطريق پيگيري مسائل و موضوعات توسط تيم ارزياب و بازديدكننده و اجراي گفتگوي نهايي توسط هياتهاي همتا با استفاده از استانداردهاي موجود،روشي است كه به طور معمول دركشوركانادا اتخاذ مي گردد.لازم به ذكر است اعتبار بخشي عمومي در كشوركانادا توسط هياتهاي منطقه اي هدايت شده ودرنهايت ازسوي موسسات آموزش عالي مورد نظارت وارزيابي قرارميگيرد و اين درحاليست كه اعتباربخشي اختصاصي توسط هيات نظارت حرفه اي درسطح ملي صورت ميگيرد .دومين فرآيند،فرآيند درون نهادي و بررسي منظم طرحهاي آموزشي است. گفتنيست كه اين روش توسط دانشگاههاي كاناداجهت ارزيابي كيفي برنامه هاي آموزشي در تصميم گيريهاي نهايي جهت تهيه راهنماي منابع و اطلاعات آموزشي ، درموسسات ومراكز آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد. هر بررسي داخلي ممكن است ابزاري جهت اعمال فرآيند اعتباربخشي كلي تروگسترده ترگردد، اما اين موارد الزامي نيست . دركشوركانادا متدهاي ارزيابي كيفي آموزش عالي از تفاوت هايي در نحوه سازماندهي برخوردار ميباشد.ازجمله اينكه كليه فرآيندهاي اعتباربخشي مورد استفاده قرار نگرفته وتنها از دو ابزار جامع اعتباربخشي ايالات متحده استفاده مي گردد.اين دو ابزار همانا ارزيابي و بازديد ازمراكز آموزشي توسط همتايان ميباشد .كميسيون كالجهاي ايالت آلابامادرخصوص اثرب خشي اعتبار سنجي و خود محوري موسسات آموزشي اينگونه شرح مي دهد:

اثربخشي اعتبار بخشي و خود تنظيمي برپذيرش مسئوليت هاي خاص توسط موسسات وابسته مي باشد كه اين امربرمندرجات نهايي موسسات وتعهدات آنان نسبت به فرآيند اعتباربخشي مربوط است . دراين فرآيند هرعضو موسسه از مسووليتي در جهت مشاركت وپذيرش صادقانه ارزيابيهاي صورت گرفته درخصوص قوت وضعف موسسات آموزشي برخوردار مي باشد.جهت تحقق اين امراجراي طرح پيگير و مناسب مطالعه فردي و ارزشيابي همتا ضروري به نظرمي رسد.علاوه براين موسسات ميبايستي، درگيربوده و درفعاليت ها و تصميمات كميسيون مشاركت داشته باشد. اين تعهد از رضايت مندي؛ جهت دخالت در فرآيند تصميم گيري كميسيون ورضايتمندي در جهت توجه وحمايت ازخط مشي هاي آموزشي جهت توسعه داخلي موسسات متشكل ميگردد. فعاليت هاي برنامه ريزي شده ميبايستي ازخط مشي ها،روشهاوخطوط راهنماي كميسيون كالج ها تبعيت نموده و منطبق با معيارآنها باشد.

دانشكده هاي ايالتي دانشكده هاي ايالتي كشوركانادا به عنوان بخشي ازسيستم دانشگاهي علاوه بربرگزاري دوره هاي آكادميك؛به ارائه علوم كاربردي نيز مبادرت مي نمايند.ازجمله مهمترين مشخصه هاي دانشكده هاي ايالتي كشوركانادا ميتوان به ارائه خدمات حمايتي دانشجويي،برگزاري كلاسهاي كم تراكم وتاسيس محيطهاي آموزشي مناسب اشاره نمود.گفتني است كه دانشكده هاي ايالتي همچنين به ارائه دوره هاي تحصيلي مركب وانتقالي مبادرت مي نمايند.

كالج هاي ايالتي اين قبيل كالجهاي آموزشي ازدوره هاي آموزشي كاملاً تخصصي،كلاسهاي كم تراكم، واحدهاي آموزش عملي،فضاي آزمايشگاهي باابعاد نسبتا بزرگ و سبك آموزشي كاملاً تعادلي برخوردار ميباشند. ازجمله ديگرويژگيهاي منحصربفردكالجهاي ايالتي كشوركاناداميتوان به برخورداري دانشجويان ازامكانات آموزشي همزمان بافعاليت دربازاركار اشاره نمود.

به ديگرسخن مقاطع آموزشي اغلب موسسات وكالجهاي كانادايي كارمحور ميباشند.ازاينروي موسسات فوق تنها درجهت پاسخگويي به نيازهاي آموزشي حوزه صنايع،تجارت وخدمات ملي فعاليت نموده؛ به اعطاي گواهينامه پايان دوره به فارغ التحصيلان اكتفا نموده و ازحق صدورمدارك تحصيلي براي دانشجويان معاف ميباشند


سیستم آموزشی در کبک

در کانادا، تحصیل افراد 6 تا 16 سال اجباری است. آموزش پیش دبستانی، اختیاری و در مهدکودکها برای کودکان 4 تا 5 سال ارائه می گردد.

تحصیلات دبیرستانی

پس از شش سال تحصیلات ابتدایی، دانش آموز به مدت 5 سال، چنانچه رشته عمومی را دنبال نماید، تحصیلات دبیرستان را طی می کند و در صورت ارائه دادن آموزشهای فنی و حرفه ای، مدت دوره متفاوت، به شرح ذیل خواهد بود:

دیپلم اموزشهای حرفه ای (DEP): شاملبرنامه های آموزشی یک دوره با زمان متوسط 1350 ساعت (یک سال و نیم) می باشد. دوره آموزشی منتهی به DEP بسته به الزامات مربوط به برنامه های آموزشی مختلف پس از سومین، چهارمین و یا پنجمین سال دبیرستان آغاز می شود.

گواهی تخصص حرفه ای (ASP): این مدرک در پایان یک دوره آموزشی 6 تا 12 ماهه اعطا می شود. یک پنجاهم برنامه ارائه شده به دارندگان مدرک DEP در برخی بخشهای آموزشی منجر به دریافت این مدرک می شود.

گواهی آموزش حرفه ای (AFP): این مدرک در پایان تحصیل یک دوره حداکثر 900 ساعته اعطا می گردد. پس از دومین سال دبیرستان یک دانش آموز حداقل 15 ساله، که آموزش عملی او در شرکت تجاری انجام شده و آماده یک حرفه نیمه تخصصی باشد، اعطا می شود.

دیپلم تحصیلات دبیرستان (DES): این مدرک پس از موفقیت در تحصیلات عمومی یک دوره پنج ساله اعطا شده و امکان دستیابی به تحصیلات عالی را فراهم می آورد.

تحصیلات عالی

در کبک، آموزش عالی شامل تحصیلات دانشسرا (Collégial) و تحصیلات دانشگاهی (Universitaire) می شود.

تحصیلات دانشسرا (Collégial)

دانشسرا شامل اولین مرتبه تحصیلات عالی است. این نوع تحصیلات اساسا در شبکه دولتی و بوسیله دانشسراهای آموزشهای عمومی و حرفه ای (Cégeps) ارائه می گردد. آموزشهای دانشسرا همچنین می تواند بوسیله سایر سیستم های آموزشی مثل دانشسراهای خصوصی هم ارائه شود.

این سیستم های آموزشی برنامه های آموزشی پیش دانشگاهی را برای یک دوره دو ساله و برنامه های آموزشی فنی را برای یک دوره سه ساله برگزار می نمایند. که مورد اول فرد را به تحصیلات دانشگاهی می رساند، درحالیکه مورد دوم فرد را برای بازار کار آماده می نماید علاوه بر اینکه در برخی شرایط، به نامبرده امکان دسترسی به دانشگاه را فراهم می کند.

دیپلم تحصیلات دانشسرا (DEC): مدرکی تحصیلی ارائه شده در چهارچوب برنامه های تحصیلات پیش دانشگاهی و برنامه های فنی است. این همچنین می تواند منجر به بدست آوردن یک گواهی تحصیلات دانشسرا (QEG) گردد که یک دوره آموزشی فنی با مدت متغیر (330 تا 1350 ساعت) بوده و منتهی به بازار کار می شود.

تحصیلات دانشگاهی

تحصیلات دانشگاهی شامل سه دوره آموزشی می باشد.

دوره اول: دوره اول دانشگاهی عموما منجر به بدست آوردن دیپلم کارشناسی (Diplôme de baccalauréat) می شود. این مدرک نشانگر آموزش حداقل 90 واحد درسی است که در شرایط معمول یک دوره سه ساله تمام وقت به طول می انجامد. یک واحد درسی معادل 45 ساعت دوره تئوری یا کار عملی است. برخی برنامه ها بویژه آموزشهای تربیت مدرس، مهندسی و پزشکی شامل واحدهای درسی بیشتر بوده و چهار یا پنج سال به طول می انجامد. تحصیلات کارشناسی منتهی به بازار کار یا ادامه تحصیلات در دوره دوم و سوم دانشگاهی خواهد شد.

انواع مختلفی دیپلم کارشناسی وجود دارد: کارشناسی تخصصی، کارشناسی با تخصص اصلی یا فرعی و کارشناسی عمومی.

• در کارشناسی تخصصی تمامی دوره ها معطوف به یک آموزش خاص یا یک زمینه تحصیلی منفرد یا گروه های تحصیلی یا زمینه های تحصیلی مرتبط است. این دوره شامل 90 واحد درسی یا بسته برنامه بیشتر تر آن می باشد.

• کارشناسی با تخصص اصلی و فرعی: این مدرک نتیجه مشارکت دو گروه آموزشی است. این مدارک شامل:

- یک بخش اصلی (تخصص اصلی) که یک برنامه آموزشی 60 واحدی بوده و یک دوره که معمولا دو سال تمام وقت است، به طول می انجامد که قسمت اعظم این دوره در یک گروه آموزشی یا یک زمینه تحصیلی منفرد می باشد.

- یک بخش فرعی (تخصص فرعی) که یک برنامه آموزشی 30 واحدی بوده و یک دوره که معمولا یک سال تمام وقت است، به طول می انجامد که قسمت اعظم این دوره در یک گروه آموزشی یا یک زمینه تحصیلی منفرد می باشد.

به هر حال، یک دانشجو می توتند در دانشگاه برای بدست آوردن یک دیپلم (Diplôme) و یا یک گواهی (Certificat) ثبت نام نماید. دیپلم، توفیق در گذراندن یک برنامه که عموما شامل 60 واحد درسی است را تایید می نماید، در حالی که گواهی موفقیت در یک برنامه که عموما شامل 30 واحد درسی است را تصدیق می کند.

• کارشناسی عمومی: زمانی اعطا می شود که سه گواهی که هر یک برای 30 واحد درسی اعطا شده باشد، بدست آید.

دوره دوم: برنامه های دومین دوره دانشگاهی دو نوع هستند. یک دیپلم کارشناسی ارشد پس از یک برنامه فوق لیسانس حرفه ای که کارشناسی ارشد بدون پایان نامه یا یک برنامه فوق لیسانس تحقیقاتی که کارشناسی ارشد با پایان نامه نامیده می شوند، اعطا خواهند شد. این برنامه ها به یک تخصص در یک زمینه تحصیلی یا یک تحقیق مقدماتی در یک یا چند گروه آموزشی مربوط می باشند. برنامه کارشناسی ارشد عمدتا شامل 45 واحد آموزشی و بطور معمول در دو سال زمانبندی می شود. نوع دوم تحصیلات دوره دوم منجر به اخذ یک دیپلم یا گواهی می شود. برنامه تحصیلی عمدتا شامل 30 واحد آموزشی بوده و در شرایط معمول یک سال تمام وقت به طول می انجامد.

دوره سوم: سومین دوره دانشگاهی با تحقیق علمی شروع شده و فرد را برای یک کار تحقیقاتی آماده می نماید. دانشجوها می توانند بعد از یک برنامه که حداقل شامل 90 واحد آموزشی بوده و حداقل سه سال تمام وقت به طول می انجامد به مدرک دکترا (Ph. D.) نائل شوند.

بدست آوردن این درجه بویژه نگارش و دفاع از یک پایان نامه دکترا (Thèse) را ایجاب می نماید.

اقتصاد

کانادا یکی از کشورهای عضو گروه هشت است. این کشور دارای منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته (همچون خودروسازی، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و کاغذ، صنایع معدنی و فلزی و شیلات) و محصولات فراوان کشاورزی (از جمله گندم، دانه‌های روغنی، میوه، سبزیجات و توتون) است.

شاخص‌ها نرخ بيكاری: ٪۵٫۹ ماه دسامبر ۲۰۰۷ نرخ تورم: ٪۲٫۵، ماه نوامبر ۲۰۰۷ تغييرات درآمد ناخالص ملی: ٪ ۰.۳ ، ماه می ۲۰۰۴ تغييرات درصد صادرات: ٪ ۱.۵- ،سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ تغييرات درصد واردات: ٪ ۰.۱ ، سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ درصد سود پايه: ٪ ۳.۷۵ ، جولای ۲۰۰۴ قرض ملی: ۵۱۰،۵۷۶ ميليون دلار سال ۲۰۰۳ تبديل دلار آمريكا به كانادا: ۱.۰۲۷، نوامبر ۲۰۰۷ - خريد دلار آمريكا توسط دلار كانادا