دوستان انجمن هزینه این فرصتها را بانک سلطنتی کانادا Royal Bank of Canada RBC تامین کرده است و در موسسه علوم اطلاعات Data Science Institute DSI امپریال کالج در لندن اجرا میشود. بورس کل شهریه و هزینه زندگی سالیانه 17000 پوند را شامل میشود.

فرصت ارسال تقاضا خوشبختانه زیاد و29 جون است و شروع درس هم اکتبر امسال است.

موضوع دکتری تحلیل اطلاعات مالی financial-news analysis است و برای دوستانی مناسب است که ارشدشان مربوط به


  • Machine learning
  • Data analysis and modelling
  • Economics/finance (especially data economy)
  • Mathematical finance,


بوده است.

ارسال تقاضا و مدارک خیلی ساده از طریق ایمیل به خانم میلر

Fay Miller

f.miller@imperial.ac.uk


که کادر دفتری هستند انجام میشود

سوالی و راهنمایی اگر لازم دارید با خانم دکتر

Dr. Amani El-Kholy at: a.o.el-kholy@imperial.ac.uk

تماس بگیرید.

ادرس آگهی هم اینجاست

https://www.imperial.ac.uk/data-scie...ved/vacancies/


امیدوارم که موفق باشید و یکی از بچه های ما بتوانند از این بورس استفاده کنند.