دوستان این فرصت کاری در موسسه بیتسن و فرصت باقی مانده برای ارسال تقاضا نامه تا پنجم ماه جون امسال است. موسسه بیتسن بر تحقیقات بیولوژیک تمرکز دارد و نسبتا خوش سابقه است و چند استاد سرشناس در ان فعالیت میکنند.

عنوان شغل

Mitochondrial Genetics, Dysfunction and Cancer

میباشد . موسسه بیتسن روی سرطان تحقیق میکند و در گلاسگو واقع است.برای اطلاعات بیشتر لازم است با دکتر Payam Gammage تماس بگیرید


متقاضی باید دکتری تمام کرده و سابقه نشر خوب داشته باشند

PhD qualified in a life sciences subject or one of the many core technologies utilised at the Institute including advanced imaging, metabolomics and in vivo modelling.


لینک آگهی اینجاست

http://www.beatson.gla.ac.uk/Postdoc...pg-apr-20.html

و برای ارسال تقاضا از این صفحه شروع بفرمایید.

https://ce0305li.webitrent.com/ce030...100ru&LANG=USA


اگر این پست مفید بوده است:

ز مهر "امتیاز مثبت" را برگزینید