نقل قول نوشته اصلی توسط dvt نمایش پست ها
اگر برای پذیرش دانشگاه به نتیجه دلف نیاز دارید باید توجه داشته باشید که این نتایج بسیار دیرتر از آن چیزی می آید که اعلان می کنند و تازه زمانی هم که می آید امکان اشتباه در آن بسیار بالا است. منظورم اشتباه در کارنامه است.
من شنیدم دو ماه بعد می یاد نتیجه