راستش من زیاد در این مورد سرچ کردم ولی خودتون می دونین تا اونجا نباشم بازم نمیتونم به طور قاطع اطمینان داشته باشم. ولی ترجیه میدم یکی از دوستان ایرانی که خودش بودن در هردو محیط رو تجربه کرده نظرش رو بنویسه

ممنون