من از کسی شنیدم که ایران جزو لیست سیاه برای ویزای Tier2 انگلیس هست مختص کسایی که پیشنهاد شغلی دارن و خارج از انگلیس هم هستن. کسی میدونه واقعا اینطوریه یا نه؟ منبع رسمیی سراغ دارید بشه چک کرد؟